1.tř -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

1.tř

DOMÁCÍ ÚKOLY

444

Distanční vzdělávání (zadávání domácí práce) bude ukončeno v pátek 19.6.2020.
Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se aktivně do společné práce zapojili.

333

Týden 15.-19.6.

Ahoj  prvňáčci,
když něco končí, obvykle máme v srdci spoustu nejrůznějších pocitů. Ale my si nebudeme stýskat, protože i když nám končí škola za pár dnů začínají dlouho očekávané prázdniny. Naučili jsme se již číst, psát a počítat, ale naše poznávání teprve začíná. Budeme se těšit na setkání opět v září ve školních lavicích. Slabikář a Čítanka nás budou i nadále provázet prázdninami, protože k sluníčku, koupání a pohodě na louce provoněné létem, vůní zralých jahod a rozkvetlých květů neodmyslitelně patří knížka plná dobrodružství a neznámých příběhů.
Mnozí z vás si již dovedou spočítat, kolik prázdninových dnů nás čeká. Naše cesta do pohádky se taky neobejde bez matematiky, protože zmrzlinu máte rádi všichni a prvňáček už musí vědět, kolik na ní musí mít v kasičce korunek.
Ve Slabikáři, v Čítance i sešitě z matematiky si můžete přečíst nové příběhy a docvičit počítání do 20. V deštivých dnech, kterým se ani o prázdninách určitě nevyhneme, se nám naše knížky z 1.třídy budou určitě velice hodit.

Jahody se červenají,
měsíc červen přiletěl,
děti abecedu znají,
každý prázdniny by chtěl.

Škola končí, končí škola!
Rozjedou se všechna kola:
bicykly a autobusy,
vlaky, auta, trolejbusy.
Zabaleno máme hned
a jede se na výlet!

Užijem si slunce, vody,
nemáme strach z nepohody,
krátké noci, dlouhé dny,
hurá!
Máme prázdniny!

Při cestování a výletech nezapomeneme na všechna ta pravidla slušného chování a zásady bezpečnosti.
Protože jak praví staré rčení: „Opatrnosti není nikdy dost!“
V učebnici prvouky máme na konci pohádku „O neposlušných kůzlátkách“, kterou si tentokrát přečtete jako velcí čtenáři sami doma. Popovídáte si s maminkou o tom, proč nesmíte otevírat dveře neznámému návštěvníkovi.


Věřím, že se v září opět všichni setkáme v naší 1. vlastně již ve 2. třídě.

Přeji hezké slunečné dny a zdravím Vás, třídní učitelka Z.Krátka

Týden 8.-12.6.

Ahoj  prvňáčci,
náš starý známý Slabikář tak docela ještě neodložíme. Budeme se k němu občas vracet a to zejména tehdy, když nějaké to písmenko ne a ne si vzpomenout. Naše nová Čítanka je plná zajímavých příběhů a my už máme  ke čtení všechny potřebné znalosti z abecedy.  A tak hurá do světa zvířátek, broučků, skřítků a pohádkové fantazie!
ČTENÍ:  Nad tím, co všechno patří k domovu a čím je pro nás domov, se zamyslíme při čtení příběhu v Čítance na str. 5-6. Svůj domov mají i zvířátka ať už žijí ve volné přírodě nebo s člověkem v jeho domácnosti. Každý z vás určitě doma pečuje o nějaké zvířátko či mazlíčka. Jeho život a pohoda závisí na nás. Myslíš, že dokážeš vytvořit pro svého mazlíčka domov tak, aby byl s tebou šťastný? Co myslíš, proč se Andulka vrátila zpátky do klece?

PSANÍ:  V písance č. 4  na  str. 21-22 procvičujte psaní  X, x, Y, y. V písance č. 5 procvičuj psaní slov s měkkými souhláskami ď, ť, ň na konci na str.6. Ze slov v nabídce na str.6 tvoř jednoduché věty a napiš je.

MATEMATIKA :  V pracovním sešitě č. 4/A  na str. 23-24  procvičujte  odčítání v oboru čísel do 20. Příklad č.3 str. 23, příklad č.4 str. 24 počítejte zpaměti, proveďte kontrolu výsledků, chyby vyznačte barevně a chybně vypočítané příklady vypočítejte správně. Na str. 25 narýsujte pomocí pravítka a tužky vyznačené geometrické tvary. Průběžně procvičujte hravou nebo soutěživou formou počítání zpaměti v oboru do 20 s přechodem i bez přechodu přes desítku. Každý  den si můžete napsat malou  pětiminutovku zaměřenou na počítání zpaměti. Pětiminutovka by měla obsahovat 10 příkladů (sčítání a odčítání do 20), procvičujte tak dlouho, až budete sami se sebou spokojeni.

PRVOUKA:  
Život v přírodě je již v plném proudu. Sluníčka je stále víc a víc a my se už těšíme na léto. První letní den tady bude za pár dní. O tom, že k jaru či létu patří taky déšť, jsme si řekli již minulý týden.

Co všechno se děje v přírodě  když prší?
Kam zmizí všechna ta voda, která na zem dopadne v podobě malé dešťové kapky?
Kde se vzala barevná duha na obloze?
Pozorujte  déšť, přírodu v dešti a vodu.
Kam zmizí všechny ty louže na zemi ?
Proč je po dešti všechno svěží a veselejší?
Proč by život na Zemi bez vody nebyl možný?
Jak se mění voda v zimě a co se s ní děje, když je venku zima a mráz.
Jak by asi vypadala naše Země, kdyby tady nebyla voda?

Deštivou náladu nám jistě vylepší krátká říkanka, kterou se můžete naučit zpaměti.

Padej, dešti, na květinky,
petrklíče, konvalinky,
kdyby žízeň měly,
tak by vonět zapomněly.


Přeji hezké dny a zdravím Vás, třídní učitelka Z.Krátka

Týden 1.-5.6.

Ahoj  prvňáčci,
na vesnici je jistě krásně ale každý z nás občas zatouží po změně. Tentokrát se vydáme na výlet do města. Kdo z vás už navštívil naše hlavní město? A jak se jmenuje? Na cestách se bezpochyby neobejdeme bez přesných hodinek. Bude nutné stihnout včas odjezd vlaku nebo divadelní představení v divadle. Jak všechno správně naplánovat a stihnout, nám pomůže znalost určování času na hodinách. Počítání do 20, které budeme i nadále procvičovat v matematice, nám naši práci s hodinami zcela jistě ulehčí.


ČTENÍ:  Co všechno můžeme vidět v Praze nám poví Bartoloměj ve Slabikáři na str. 81-82.
Seznámíme se s výslovností slabiky mě, kterou si vyznačíme barevně ve slovech i v textu. Maminka vám vysvětlí, co je to Vyšehrad, Hradčany, Národní divadlo, Karlův most.
Na straně 83 ve Slabikáři najdete dvě nová písmena W, w, Q, q, která si v textu vyznačíte a naučíte se je správně ve slovech vyslovovat. Na divadelní představení nemusíte chodit až do města, můžete si oblíbenou pohádku doma zahrát s malými loutkami, které si sami vyrobíte z tvrdého papíru a špejlí. Přeji vám hezký zážitek a teď se už můžeme těšit na Čítanku s krtečkem.

PSANÍ:  V písance č. 4  na  str. 19 napište slova se slabikou mě, na str. 20 procvičujte psaní E. V písance č.5  procvičujte psaní  psacích tvarů malých a velkých písmen abecedy na str.4-5. Do sešitu č.512 napište 2 věty z textu ve Slabikáři.

MATEMATIKA :  V pracovním sešitě č. 4/A  na str. 20-22 budeme procvičovat odčítání v oboru čísel do 20. Můžete pracovat dle popisu a zadání u každého příkladu, nebo si zvolíte svůj vlastní postup. Samostatně vypočítejte příklady č.5 str.20, č.6 str.21, č.5 str.22, které spolu s maminkou opravíte, chyby vyznačíte červenou pastelkou a vedle napíšete správný výsledek.  Procvičujte zpaměti sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku, které jsme probrali v tomto pracovním sešitě 4/A.

PRVOUKA:  
Předpokládám, že na moji poslední otázku z minulého týdne jste všichni odpověděli - léto. Sluníčko krásně hřeje, teplá voda v řece svádí ke koupání, všude je plno zralých jahod a prázdninové dny zvou k lenošení. Nejlépe se v létě lenoší když prší. Název deště, se kterým se můžeme setkat právě v létě, je ukrytý v hádance:

Černá duchna nebem letí,
za ní druhá a pak třetí.
Zablýská se, prásk a rup!
Vysype se plno krup.   Co je to?

Procvičujte:

Napiš název posledního měsíce v tomto školním roce.
Kolik týdnů nám ještě zbývá do konce školního roku.
Které jsou prázdninové měsíce.
Na hodinách ukazuj čas
celé hodiny a přečti je.
V kolik hodin ráno vstáváš?
Kdy začíná vyučování ve škole.
V kolik hodin je svačina.
Kdy chodíš na oběd.
Zapiš ve správném pořadí: večer, poledne, ráno, dopoledne, noc, odpoledne.
Kolikrát musí malá ručička na hodinách oběhnout ciferník aby uplynul jeden den?

Pokud si správně odpovídal(a)  na  moje otázky, tvá představa o čase je vynikající. Tvé přání k narozeninám můžou být právě hodinky.

Přeji hezké dny a zdravím Vás, třídní učitelka Z.Krátka

Týden 25.-29.5.

Ahoj  prvňáčci,
pokud jste pečlivě listovali v kalendáři, určitě již znáte odpověď na mou hádanku. I nadále budeme zkoumat tok času v souvislosti ke změnám v přírodě a kolem nás. Seznámíme se s novými slabikami a jejich správnou výslovností a procvičíme jejich psaní ve slovech.

ČTENÍ:  Ve Slabikáři na str. 79 máme opět nabídku slov se slabikami bě, pě, vě. Slabiky ve slovech barevně vyznačíme nebo zakroužkujeme, slova vyslabikujeme s důrazem na správnou výslovnost  bě, pě, vě a procvičujeme jejich čtení. V textu „Život na venkově“ opět vyhledáme tyto slabiky a spolu s Bětkou a Věrkou si zazpíváme písničku Běží liška k Táboru, kterou najdete na str.80. Život na vesnici skrývá mnoho krás, stačí se jen ohlédnout kolem sebe a určitě je všechny uvidíte. Můžete mi o nich napsat nebo nakreslit obrázek.

PSANÍ:  V písance č. 4  na  str. 18 procvičujte psaní slov se slabikami bě, pě, vě. V písance č.5 napište názvy mláďat na str.1, opakujte a procvičujte psaní  psacích tvarů malých a velkých písmen abecedy na str.3. Do sešitu č.512 napište 3 věty z textu ve Slabikáři na str.  79-80.

MATEMATIKA :  V pracovním sešitě č. 4/A  budeme počítat příklady na str. 17-19.  Můžete si sami zvolit, které příklady budete počítat samostatně a ty, které uděláte s vysvětlením maminky písemně nebo ústně. U příkladu č.2 na str. 18 doporučuji opět použít znázornění na krabičce od vajíček. Příklad č. 1 na str.17, příklad č. 3 na str.19 můžete počítat na počítadle, číselné ose či s využitím jiné názorné pomůcky. Příklad č.4 na str.19 napište na papír jako sčítání sčítanců vedle sebe a vypočítejte.

PRVOUKA:  
Pokud jste správně přečetli v kalendáři názvy měsíců a zjistili jejich počet, máte již  u každé větve stromu napsaný název jednoho měsíce. Taky už víte, že čtyři hnízdečka na každé větvi znamenají čtyři týdny v měsíci a sedm vajíček v každém hnízdečku představuje sedm dnů v týdnu.
Procvičujte:

Napiš názvy měsíců ve správném pořadí.
Zelenou pastelkou podtrhni  měsíce v jarním období.
Červenou  pastelkou podtrhni měsíce v letním období.
Žlutou pastelkou podtrhni měsíce v podzimním období.
Modrou pastelkou podtrhni měsíce v zimním období.
Řekni, kolik má rok měsíců.
Řekni, kolik má rok ročních období, vyjmenuj je a napiš  ve správném pořadí jejich názvy.
Jaké změny pozorujeme v přírodě během čtyř ročních období.
Které roční období máš nejraději.

Zkus  najít odpověď na hádanku:

Stojí vprostřed síně
čtyři krásné skříně:
jedna je zelená,
druhá je červená,
třetí je ze zlata,
čtvrtá je ze stříbra.   Co je to?


Přeji hezké slunečné dny  a zdravím Vás, třídní učitelka Z.Krátka

Týden 18.-22.5.

Ahoj  prvňáčci,
v tomto týdnu budeme zdokonalovat čtení, počítání do 20 a v prvouce nás čekají hrátky s časem. Mnozí z vás určitě znají odpověď na moji hádanku již teď, přesto malé listování v kalendáři nikomu z nás neuškodí.

Stojí, stojí strom,
na tom stromě 12 větví,
na každé větvi 4 hnízdečka,
v každém hnízdečku 7 vajíček.     Co je to?


Strom, který má 12 větví si můžete s pomocí maminky nakreslit na velkou čtvrtku a na každou větev posadit 4 hnízdečka  se 7 vajíčky (větve a kmen stromu zatím nevybarvujte).


ČTENÍ:  Ve Slabikáři na str. 78 se vydáme s Vláďou a Máňou na dobrodružnou plavbu v  loďce. V textu vyhledáme a barevně vyznačíme měkké souhlásky ď, ť, ň  a měkké slabiky a zaměříme se na správné čtení textu. Lodičku, na které byste chtěli jednou uskutečnit plavbu, můžete nakreslit.

PSANÍ:  V písance č. 4  na  str. 17 procvičujte psaní slov s měkkými souhláskami na konci slova. Z textu ve Slabikáři str. 78 vyberte 5 vět a napište je do sešitu č.512.

MATEMATIKA :  V pracovním sešitě č. 4/A  budeme počítat příklady na str. 14-16. Můžete si sami zvolit, které příklady budete počítat samostatně a ty, které uděláte s vysvětlením maminky písemně nebo ústně. U příkladu č.2 na str. 16 doporučuji použít znázornění na krabičce od vajíček. Na str.15 procvičujte rýsování čtverce, obdélníku a trojúhelníku.


PRVOUKA:  Abychom mohli odpovědět na otázku z hádanky, musíme nejdřív splnit několik úkolů:

Napiš dny v týdnu ve správném pořadí.
Modrou pastelkou podtrhni pracovní dny.
Zelenou pastelkou podtrhni víkendové dny.
Dnešní den označ žlutou pastelkou.
Řekni, který den byl včera, který bude zítra.
Řekni, kolik má týden dnů, kolik má týden pracovních dnů a kolik víkendových dnů.
Podívej se do kalendáře a na každý den v tomto týdnu si naplánuj nějakou činnost.
Podle kalendáře zjisti, jaký máme měsíc.

Na obrázek stromu vyznačte barevně jednu větev a napište k ní název tohoto měsíce. Spočítejte hnízdečka na této větvi a spočítejte v kalendáři týdny v tomto měsíci.  Tímto způsobem můžete listovat v kalendáři celý týden a na konci týdne budete mít vybarvený celý strom. A teď už byste měli znát odpověď na mou hádanku.

Přeji hezké dny  a zdravím Vás, třídní učitelka Z.Krátka

Týden 11.-15.5.

Ahoj  prvňáčci,
v tomto týdnu nás čeká nelehký úkol. Budeme se učit vyslovovat slabiky, které nemají samohlásky a,e,i,o,u,  a proto musíme dávat pozor, aby se nám při tom nepolámal jazýček. V matematice si opět budeme  hrát s geometrickými tvary. V prvouce si připomeneme den, kdy se vzdává pocta všem  maminkám a mateřství.

ČTENÍ:  Ve Slabikáři na str. 76  máme nabídku slov, která obsahují slabiky bez samohlásek. Jsou to slabiky se souhláskami r, l.  V těchto slovech najdete slabiky vr, br, tr, pr, dr, kr, mr, vl.  Slova si nejdříve rozdělte na slabiky, slabiky zakroužkujte a správně vyslovujte.
Totéž můžete udělat v textu  „Na vrchu“  a věřím tomu, že jazýček vám již zcela určitě z toho pořádně brní. Proto se přesuneme na chviličku jinam a  zopakujeme si výslovnost tvrdých souhlásek  d, t, n a  porovnáme jejich výslovnost s měkkou výslovností  ď, ť, ň  na konci slov, která jsou ve sloupečcích na str.77. Měkké souhlásky můžete opět barevně vyznačit se zaměřením na měkkou výslovnost.

PSANÍ:  V písance č. 4  na  str. 16 procvičujte psaní slov se slabikami s písmenkem r, l, na straně  17 napište slova s měkkými souhláskami ď, ť, ň.   Z textu ve Slabikáři str. 76-77 vyberte 5 vět a napište je do sešitu č.512. Na stránkách You Tube najdete veselou písničku: „Srč prst skrz krk“, kterou si můžete zazpívat.  A pokud jste ve Slabikáři pečlivě svůj jazýček procvičovali na slabikách bez samohlásek, určitě se Vám při zpěvu  jazykolamů nepoláme. Komu se písnička zalíbí, může si slova napsat do sešitu:

Strč prst skrz krk, zřetelně nám přeříkej,
Bude z tebe zpěvák velikej, bájo.

Na cvičišti čtyři svišti piští,
Těším se na lekci příští, bájo.

Dalajláma v lomu láme  slámu,
Já si na tom jazyk zlámu, bájo.....

MATEMATIKA :  V pracovním sešitě č. 4/A  budeme počítat příklady na str. 11-13. Můžete si sami zvolit, které příklady budete počítat samostatně a ty, které uděláte s vysvětlením maminky písemně nebo ústně. U příkladů č.2 na str. 11,12, příkladu č. 3 na str.13, příkladu č.  doporučuji použít znázornění na krabičce od vajíček. Na čtverečkovaný papír si procvičujte rýsování geometrických tvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník),  ze kterých můžete sestavit např. domeček, panáčka, vláček, hrad apod. Obrázek vymalujte pastelkami.

PRVOUKA:  Svátek matek se slaví na mnoha místech po celém světě v různých dnech. V Česku se slaví druhou květnovou neděli, kdy v tento den dávají děti svým maminkám květiny nebo vlastnoručně vyrobené dárky. Můžete klidně dát volný průběh své fantazii a vyrobit pro svou maminku něco od srdíčka. Někdy postačí milé slovo a k tomu Vám pomůže říkanka, kterou se můžete pro maminku naučit zpaměti:

Píšu, píšu říkanku, zatím co ty spíš,
první si ji poslechneš, až se probudíš.

Otevři své oči synku,
podívej se na maminku.
Sluníčko už také vstalo,
možná se ti o něm zdálo.
Dobré ráno, dobrý den,
pojďme za ním honem ven!

Přeji hezké dny  a zdravím Vás, třídní učitelka Z.Krátka

Týden 4.-8.5.

Ahoj  prvňáčci,

určitě mi dáte za pravdu, že jarní nálada je v plném proudu. Celá příroda jen září sluníčkem a svěžími barvami, vzduch voní, kvetoucí louky a stromy jsou plné včel. Rostliny i živočichové se   probouzejí   a   všude kolem nás se rodí nový život.  I   naše  vyučování v tomto týdnu od 3.5. 7.5.2020 bude veselé.


ČTENÍ
S  Tondou  a  Jendou se podíváme na statek se zvířátky ve Slabikáři str. 74
75. Seznámíme se slabikami ne a zaměříme se na jejich správnou výslovnost.  Pracujte opět se slovy ve sloupečcích a s textem „Počítání na dvoře“ a   pozorujte rozdíl  ve výslovnosti tvrdé a měkké slabiky.
Pokud máte možnost pozorovat zvířátka a jejich mláďata na statku, můžete mi o tom napsat pár vět, nebo poslat foto či obrázek.

PSANÍ
V písance č. 4  na Vás čeká na str. 15  písmeno D, které si připomeneme písničkou Delfín Dáda ve vodě, kterou už dobře znáte. Písmeno D procvičujte  obyčejnou tužkou nejdříve na papír s linkami, poté napište perem slova a věty v písance na str.15. Z textu ve Slabikáři vyberte 5 vět a napište je do sešitu č.512. Jestli půjdete navštívit zvířátka na statek k dědečkovi, zarecitujte mu veselou říkanku, kterou se rychle naučíte, když si ji opíšete do sešitu:

Dědečku, dědečku, koleda.
Dej mi oříšek nebo dva.
Nedáte mi oříšek,
Provrtám vám kožíšek!
Dědečku, dědečku, koleda.

MATEMATIKA
Rozklady čísel do 10 už pomalu známe  zpaměti, krabičku od vajíček však ještě nevyhazujte, bude nám pomáhat i tento týden.  V pracovním sešitě č. 4/A  budeme počítat příklady na str. 8 až 10. Můžete si sami zvolit, které příklady budete počítat samostatně a ty, které uděláte s vysvětlením maminky písemně nebo ústně. U příkladu č.2 na str.10 doporučuji použít znázornění na krabičce od vajíček. Na straně č. 9 procvičujte rýsování geometrických tvarů podle pravítka tak, že narýsujete světle vyznačené strany čtverce, obdélníku a trojúhelníku. Kolem sebe pozorujte a vyhledejte tyto geometrické tvary, na čtverečkovaný papír si je můžete narýsovat a vybarvit pastelkami.

PRVOUKA
Na základě pozorování na statku odpověz na otázky:

Dokážeš pojmenovat zvířátka a jejich mláďata, která si viděl na statku?
Která zvířata mají tělo pokryté srstí a která peřím?
Víš, jak se říká slepičce, která má kuřátka?
Vyjmenuj zvířata dvounohá a čtyřnohá.
Čím zvířata na statku krmíme?
Jak a čím jsou užitečná?
O kterém zvířátku se říká, že je nejvěrnější?

Tento týden si můžete nakreslit obrázek  zvířátka, obrázek můžete vytvořit kresbou pastelkami, vodovkami nebo lepením z barevných papírů. Potěší mne fotografie vašich obrázků nebo z pozorování na statku,  které mi můžete poslat na můj email: anazuzkratka@seznam.cz.

Hlemýžď má domeček, ovečka zvoneček.            Naše kvočna seděla,  
Slepička vajíčko a koťátko klubíčko.                   kuřátka vyseděla.
Koza má kůzlátka, kočička koťátka.                    Žluté, hnědé strakaté,
Pejsek má štěňátka, slepice kuřátka.                   co na nás tak koukáte?

Přeji hezké dny  a zdravím Vás, třídní učitelka Z.Krátka

Týden 27.-30.4.

Ahoj  prvňáčci,
i v tomto týdnu na nás čekají ve Slabikáři veselá písmenka a zajímavé příběhy. Všichni jste již velcí čtenáři a zcela jistě si poradíte s novým textem  V matematice se naučíme počítat do 20. Slyším, jak říkáte, že to bude pro vás hračka, protože to umíte. Tentokrát to bude počítání zvířátek, kytiček, jablíček…. , ale trochu jinak. Budeme počítat  s  pomocí  rozkladů.

............................................................................................................................................................................................................

ČTENÍ:  - ve slabikáři str. 72-73 se seznámíme se slabikami de dě, te a zaměříme se na jejich správnou výslovnost. Slova  ve sloupečcích slabikujte s vytleskáváním, určujte počet slabik, barevně vyznačte  zakroužkujte    slabiky de dě, te ,  pozorujte rozdíl výslovnosti tvrdé a měkké slabiky, skládejte slova z kartiček s písmeny.
S Luďkem  a  Laděnkou ze Slabikáře  tentokrát parníkem ani letadlem cestovat nebudeme, ale o výletě na hrad si určitě můžete popovídat s rodiči nebo starými rodiči  či kamarády. Sluníčko nás láká ven, a tak bunkr v lese zcela jistě nahradí i výlet na tajemný hrad.

............................................................................................................................................................................................................

PSANÍ:  V písance č. 4  napište  inkoustovým perem písmeno K, postupně po částech do konce tohoto týdne předepsaná slova a věty na straně 13,14. Písmenko K již známe a taky písničky: Kalamajka, mik, mik, mik, Kočka leze dírou. Můžete si je doma zazpívat a maminka vás jistě ráda naučí novou písničku: Já mám koně, vraný koně, kterou si ve škole zazpíváme všichni společně s harmonikou.
K jarní náladě zcela jistě patří i zpěv skřivánka, naslouchejte zvukům v přírodě a určitě se mnou budete souhlasit, že ptačí zpěv nenahradí žádný orchestr. Do  sešitu č. 512 s pomocnými linkami si můžete napsat básničku:
Když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat.
Zavrzá poprvé
probudím se, zavrzá podruhé obrátím se.
Zavrzá potřetí
je den bílý, musím už vstávat, lidé milí.

............................................................................................................................................................................................................

MATEMATIKA :  Tento týden opakujte rozklady všech čísel do 10 zpaměti, které využijeme u nového učiva. V pracovním sešitě č. 4/A  budeme počítat příklady na str. 5 až 7. K dočítání do 10  nebo  rozkladu čísla 10 můžete použít karton (krabičku) od 10 vajíček. Na místo vajíček budete ukládat do krabičky větší kuličky nebo kostky (modré a červené) tak, jak je máte znázorněné v příkladu č.2  na straně 5 a na str.7, tyto příklady zároveň znázorňujte a vypočítejte  písemně do sešitu. Krabičku na vajíčka můžete použít i u příkladu č.5 str.5, příkladů č.3,5,6 na str.6, příkladů č. 1,6 na str.7.  Ostatní příklady počítejte dle vlastního výběru písemně nebo ústně (u příkladů počítaných ústně dejte k příkladu poznámku do sešitu „ÚSTNĚ“).

............................................................................................................................................................................................................

PRVOUKA: S Luďkem a Laděnkou připravíme na zahrádce záhon pro nové sazenice. Do sešitu 512 z češtiny mi můžete napsat  3 5 krátkých vět o tom, jak jste dělali záhon a jaké nářadí jste u této činnosti potřebovali.
Tento týden si můžete nakreslit obrázek tajemného hradu nebo princeznu, kluci si určitě rádi namalují parník nebo letadlo. Obrázek můžete vytvořit kresbou pastelkami, vodovkami nebo lepením z barevných papírů. Potěší mne fotografie vašich obrázků, které mi můžete poslat na můj email.
Posílám k nahlédnutí obrázek od Kristiánka ZDE.

............................................................................................................................................................................................................

Přeji hezké dny a hlavně dobrou náladu. Třídní učitelka Z.Krátka

Týden 20.-24.4.

Dobrý den, posílám rozpis pro práci doma z jednotlivých předmětů v týdnu od 20.4. 2020 24.4.2020:

ČTENÍ:  - ve slabikáři str. 70 - 71  čtení textu se slabikami ni - ny. Čtěte slova  ve sloupečcích na str. 70, slabikujte s vytleskáváním, určujte počet slabik, barevně vyznačte
zakroužkujte slabiky ti - ty,  dávejte důraz na správnou výslovnost ni ny  při čtení slov. S textem na str. 71  pracujte dle pokynů, které jsem Vám již posílala v předchozích dnech.

PSANÍ:
 - v sešitě Zápasíme s tužkou (pište tužkou) na straně 27 napište písmeno L,  předepište je dětem na pomocný papír a dle potřeby ještě procvičujte. V písance č. 4  napište  inkoustovým perem postupně po částech do konce tohoto týdne předepsaná slova a věty na straně 11, 12. Do  sešitu č. 512 s pomocnými linkami, nebo na pomocný papír s linkami předepište dětem 3 - 5 vět ze slabikáře  z textu str. 71 (můžou se pokusit přepsat věty samostatně bez Vašeho předepsání) a procvičujte psaní perem.
Opět zdůrazňuji potřebu zařazovat před psaním a  v průběhu psaní krátká cvičení na uvolnění  ruky s říkankou a dodržovat správné sezení a držení pera.

MATEMATIKA :  - v pracovním sešitě č.3  na straně č.  32 je OPAKOVÁNÍ. Děti budou pracovat samostatně, vypracování všech příkladů by mělo dítě zvládnout za 45 minut tedy jednu vyučovací hodinu. Test můžete dětem opravit, sčítat celkový počet bodů, který mi pak napíšete přes e
žákovskou a já Vám zpětně pošlu známku. Známka bude vypovídat pouze o tom, do jaké míry je učivo zvládnuto a kolik opakování bude potřebné zařadit po nástupu do školy.
V pracovním sešitě 4/A na str.1 pracujte s pojmem desítka s využitím znalostí o rozkladu čísla 10 (pracujte společně), na straně č. 2 vypočítají děti samostatně př. 1,2,3,4 (příklady 5,6 jsou dobrovolné) na straně č.3 samostatně př. 2,3 (příklad č.1 nepočítejte) příklady č.4,5 vypočítejte společně s vysvětlováním na číselné ose a s pomocí názornosti např. na kostkách či počítadle. Na straně č. 4 vypočítají děti samostatně př. 4, na kterém si ověří znalost rozkladů, dále příklad č. 5, na kterém si prověří poznatek o výsledku sčítání při záměně sčítanců, slovní úlohy 1,2 jsou dobrovolné (příklad č.3 nepočítejte). Všechny zadané příklady si stejnoměrně rozdělte do 5 dnů v týdnu a pracujte systematicky, postupně s tím, že na jeden den zařadíte jak příklady počítané samostatně tak příklady počítané společně.
Opakujte dlouhodobě všechny rozklady čísel v první desítce dle návodu, který jsem Vám již zasílala. Doporučuji psát rozklady jako nám již známé „stříšky“ nebo jednoduše součet. Názorně jsou rozklady znázorněny na poslední straně č. 33 pracovního sešitu.
Opět zdůrazňuji nutnost pracovat s pojmem DESÍTKA. Nezapomínejte na každodenní krátké rozcvičky počítání do 20 zpaměti, využívejte výukové zdroje z Internetu, hry a relaxační chvilky.

PRVOUKA:  Rozvíjejte  dle zadaných otázek v minulém zadání téma Jaro. Namalujte si libovolný obrázek.

S přáním  všeho dobrého třídní učitelka  Z. Krátká

Týden 13.-17.4.

Dobrý den, posílám rozpis pro práci doma z jednotlivých předmětů v týdnu od 13.4. 2020 17.4.2020:
ČTENÍ:  - ve slabikáři str.67-69  čtení textu se slabikami di
dy, ti ty. Čtěte slova  ve sloupečcích na str. 68, slabikujte s vytleskáváním, určujte počet slabik, barevně vyznačte zakroužkujte slabiky ti - ty,  dávejte důraz na správnou výslovnost ti - ty  při čtení slov. S textem na str. 67 a 69 pracujte dle pokynů, které jsem Vám již posílala v předchozích dnech.
Opět zdůrazňuji nutnost zařadit do výuky pohádku, veselou říkanku, hru, kresbu, krátkou dramatizaci, relaxační aktivity a pod.

............................................................................................................................................................................................................

PSANÍ:  - v sešitě Zápasíme s tužkou (pište tužkou) na straně 27 napište písmena N,I, předepište je dětem na pomocný papír a dle potřeby ještě procvičujte. V písance č. 4  napište  inkoustovým perem postupně po částech do konce tohoto týdne předepsaná slova a věty na straně 7,8,9. Do  sešitu č.512 s pomocnými linkami, nebo na pomocný papír s linkami předepište dětem 3-5 vět ze slabikáře z textu str. 69 a procvičujte psaní perem.
Opět zdůrazňuji potřebu zařazovat před psaním a  v průběhu psaní krátká cvičení na uvolnění  ruky s říkankou a dodržovat správné sezení a držení pera.

............................................................................................................................................................................................................

MATEMATIKA : V pracovním sešitě č.3  na stranách 30-31 budeme počítat a vypracovávat  cvičení tak, že děti budou pracovat samostatně  str. 30/2,3,4,5 na str. 31/1,2,3,4,5,6,7. Jsou to všechno příklady na opakování již probraného učiva, chyby opět vyznačíte červenou pastelkou a příklady vypočítáte správně. Dle počtu chyb orientačně stanovíte známku podle postupu vyhodnocení, který jsem Vám již zasílala minulý týden (polovina správně známka 3, víc než polovina správně známka 1 2, méně než polovina správně známka 4 5. Cvičení str. 30/1,6  můžete vypracovat společně  s vysvětlováním.
Opakujte dlouhodobě všechny rozklady čísel v první desítce např. číslo 8 můžeme rozložit jako:1+7, 2+6, 3+5,4+4,5+3,6+2,7+1, číslo 6 můžeme rozložit jako: 1+5, 2+4, 3+3, 4+2,5+1, číslo 7 můžeme rozložit jako: 1+6,2+5,3+4, 4+3,5+2,6+1 atd. rozložíme všechna ostatní čísla, důraz dávejte na rozklady čísla 10 (musí to děti zvládat zpaměti).  Doporučuji psát rozklady jako nám již známé „stříšky“ nebo jednoduše součet. Názorně jsou rozklady znázorněny na poslední straně č. 33 pracovního sešitu.

............................................................................................................................................................................................................

Opět zdůrazňuji nutnost pracovat s pojmem DESÍTKA s tím, že děti již musí zrakem rozeznávat celou desítku (ne ji počítat na prstech po jedné) a zbylý počet nad deset můžou dopočítat po jedné resp. s využitím čísla 5 (jako na rukách). Nezapomeňte na každodenní krátké rozcvičky počítání do 20 zpaměti, využívejte výukové zdroje z Internetu, hry a relaxační chvilky.

............................................................................................................................................................................................................

PRVOUKA:  S maminkou si popovídejte na téma: Jaro, ústně odpovídejte na otázky:
Které roční období máš nejraději a proč?
Co se děje se zahradou a zahrádkou  na jaře?
Pokus se pojmenovat jarní květiny na zahrádce, na louce, v lese.
Dokážeš napodobit zpěv nějakého ptáčka?
Jak se chovají ptáci na jaře?
Které druhy hmyzu můžeš již v této době pozorovat v přírodě?
Jak se říká výtvarně zdobenému vajíčku?
Víš, co se oslavuje Velikonocemi?
Znáš slova nějaké velikonoční koledy?
 Kteří ptáci se k nám na jaře vracejí?
 Jaké změny můžeš vidět v této době na některých stromech a keřích?
Pokus se namalovat svou nejoblíbenější jarní květinu. Nakresli obrázek ze své  vycházky a pozorování v přírodě.

............................................................................................................................................................................................................
S pozdravem a přáním všeho dobrého třídní učitelka  Z. Krátká

Týden 6.-10.4.

Dobrý den, posílám rozpis pro práci doma z jednotlivých předmětů v týdnu od 6.4. 2020 10.4.2020 (všechny zadané úkoly na celý týden z jednotlivých předmětů si rozplánujte na 5 dnů a vypracujte je postupně po částech):

............................................................................................................................................................................................................

ČTENÍ:  - ve slabikáři str.65 čtení textu s písmenem X,x.  
Poté se seznamte se slabikami di
dy  ve slabikáři str. 66 - čtěte slova  ve sloupečcích, slabikujte s vytleskáváním, určujte počet slabik, barevně vyznačte zakroužkujte slabiky di-dy,  dávejte důraz na správnou výslovnost di - dy   při čtení slov. S textem  na str. 67 pracujte dle pokynů, které jsem Vám již posílala v předchozích dnech, ke čtení nové souvislého textu zařazeného ve slabikáři vždy až na druhé straně u nového písmena přistupujte teprve až po důkladném zvládnutí čtení slov (vytleskávání, slabikování, vyhledání a vyznačení nového písmena ve slovech) řazených vždy na první straně pod novým písmenem.
Opět zdůrazňuji nutnost zařadit do výuky pohádku, veselou říkanku, hru, kresbu, krátkou dramatizaci, relaxační aktivity a pod.

............................................................................................................................................................................................................

PSANÍ:  - v sešitě Zápasíme s tužkou (pište tužkou) na straně 27 napište písmeno U, předepište je dětem na pomocný papír a dle potřeby ještě procvičujte. V písance č. 4  napište  inkoustovým perem postupně po částech do konce tohoto týdne předepsaná slova a věty na straně 4,5,6. Do  sešitu č.512 s pomocnými linkami, nebo na pomocný papír s linkami předepište dětem 3-5 vět ze slabikáře z textů str. 65,67 a procvičujte psaní perem.
Opět zdůrazňuji potřebu zařazovat před psaním a  v průběhu psaní krátká cvičení na uvolnění  ruky s říkankou a dodržovat správné sezení a držení pera.

............................................................................................................................................................................................................

MATEMATIKA : V pracovním sešitě č.3 vypracujte společně na str. 27 cvičení 1,2, cvičení 3,4,5
vypracují děti samostatně, poté společně vyhodnotíte a podtrhnete červenou pastelkou chyby a chybně vypočítané příklady opět vypočítáte správně.
Na str. 28 podle obrázku nahoře na základě názornosti (ukázat váhy, závaží.) vysvětlit pojem 1 kg, proveďte vážení 1 kg balení cukru, mouky atd. Poté společně vypracujte cvičení 1,2,4,5,7,8.
Samostatně vypočítají děti příklady str. 28/6, str. 29/1,2,4,6,7, chyby opět vyznačíte červenou pastelkou a příklady vypočítáte správně. Dle počtu chyb orientačně stanovíte známku podle postupu vyhodnocení, který jsem Vám již zasílala minulý týden (polovina správně známka 3, víc než polovina správně známka 1
2, méně než polovina správně známka 4 5.
Na str.29 vypracujte společně cvičení 3,5 a opět opakujte vztahy o něco více, o něco méně.

............................................................................................................................................................................................................

Dlouhodobý úkol: Opakujte dlouhodobě všechny možné rozklady čísel v první desítce např. číslo 8 můžeme rozložit jako:1+7, 2+6, 3+5, 4+4, 5+3, 6+2, 7+1, číslo 6 můžeme rozložit jako: 1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+1, číslo 7 můžeme rozložit jako: 1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2,6+1 atd. rozložíme všechna ostatní čísla, důraz dávejte na rozklady čísla 10 (musí to děti zvládat zpaměti).  Doporučuji psát rozklady jako nám již známé „stříšky“ nebo jednoduše součet.
Opět zdůrazňuji nutnost pracovat s pojmem DESÍTKA s tím, že děti již musí zrakem rozeznávat celou desítku (ne ji počítat na prstech po jedné) a zbylý počet nad deset můžou dopočítat po jedné resp. s využitím čísla 5 (jako na rukách). Nezapomeňte na každodenní krátké rozcvičky počítání do 20 zpaměti, využívejte výukové zdroje z Internetu, hry a relaxační chvilky.

............................................................................................................................................................................................................

PRVOUKA:  Náměty z prvouky zůstávají stejné jako v minulém týdnu.

............................................................................................................................................................................................................

Náměty na  výtvarnou výchovu a pracovní činnosti zůstávají stejné z minulého týdne.
S pozdravem a přáním všeho dobrého třídní učitelka  Z.Krátká

Týden 30.3.-3.4.

Dobrý den, posílám cvičení pro práci doma z jednotlivých předmětů v týdnu od 30.3. 2020 3.4.2020:

............................................................................................................................................................................................................

ČTENÍ:  - opakujte čtení  F, f podle slabikáře str. 62-63. Můžete si na čistý papír A4 písmenko F,f  napsat v tiskací i psací podobě, některá slova a věty z textu str. 62-63 si můžete na tento papír napsat resp. nějakou jinou vlastní říkanku a nakreslit obrázek vztahující se k obsahu přečteného textu str. 62-63. Až bude venku hezky teplo, můžete si taky s míčem zahrát fotbal či jiné veselé hry.
Poté se seznamte s písmenem X,x  ve slabikáři str. 64 - čtěte slova  ve sloupečcích, slabikujte s vytleskáváním, určujte počet slabik,  dávejte důraz na správnou výslovnost X,x  ve slovech. S textem pracujte dle popisu, který jsem Vám již posílala v předchozích dnech. K nácviku každého nového písmenka můžete použít  Vám již známé, doplňující výukové zdroje z Internetu. Věty str. 64 ve slabikáři můžete napsat do písanky č. 512 nebo na linkovaný papír A4.  Čtení textu str. 65 bude až v příštím týdnu.
Opět zdůrazňuji nutnost zařadit do výuky pohádku, veselou říkanku, hru, kresbu, krátkou dramatizaci, relaxační aktivity a pod.

............................................................................................................................................................................................................

PSANÍ:  - v sešitě Zápasíme s tužkou (pište tužkou) na straně 26 napište písmeno V, předepište je dětem na pomocný papír a dle potřeby ještě procvičujte. V písance č. 4  napište  inkoustovým perem postupně po částech do konce tohoto týdne předepsaná slova a věty na straně 1,2,3. Do  sešitu č.512 s pomocnými linkami, nebo na pomocný papír s linkami předepište dětem 3-5 vět ze slabikáře a procvičujte psaní perem.
Opět zdůrazňuji potřebu zařazovat před psaním a  v průběhu psaní krátká cvičení na uvolnění  ruky s říkankou a dodržovat správné sezení a držení pera.

............................................................................................................................................................................................................

MATEMATIKA : V  pracovním sešitě č.3  na straně č.24 podle obrázku proveďte praktické měření obsahu 1 l, použijte balení 1l mléka, octu a pod. pro získání představy o 1 litru (litr používáme k měření obsahu tekutin). Dále vypracujte dle zadání u příkladu cvičení č. 1,2,3,4. Ústně udělejte cvičení č. 3,5,6.
Na straně č.25 vypracujte cvičení 2  tak, že děti  počítají samostatně s tím, že jim příklady potom opravíte a podtrhnete červenou pastelkou a případné chybně vypočítané příklady  znovu ústně vypočítáte (bude to pro Vás kontrola, jak děti zvládají učivo samostatně zpaměti, jestli je nutné víc či méně procvičovat). U vyhodnocování postačí řídit se pravidlem, že pokud dítě vypočítá správně polovinu zadaných příkladů je to hodnoceno známkou 3, když vypočítá správně víc než polovinu je to známka 1 až 2, když vypočítá méně než polovinu blíží se ke známce 4 až 5. Tímto způsobem můžete zadávat dětem např. 10 příkladů na počítání zpaměti a poté je vyhodnotit dle počtu chyb pouze orientačně na známku. Dále udělejte cvičení 4,5,6,7 písemně, cviče ní 1,3 ústně.
Na str. 26 procvičujte opět učivo podle obrázku str.21, vypracujte všechna cvičení (dle vlastního uvážení některé písemně a některé ústně s použitím názoru na počítadle nebo kostkách, u cvičení dělaných ústně napište poznámku „ÚSTNĚ“).

............................................................................................................................................................................................................

Opět zdůrazňuji, že počítáme již do 20, zásadně používejte při počítání pojem DESÍTKA s tím, že děti již musí zrakem rozeznávat celou desítku (ne ji počítat na prstech po jedné) a zbylý počet nad deset můžou dopočítat po jedné resp. s využitím čísla 5 (jako na rukách). Nezapomeňte na každodenní krátké rozcvičky počítání do 20 zpaměti, využívejte výukové zdroje z Internetu, hry a relaxační chvilky.

............................................................................................................................................................................................................

PRVOUKA:  Na zahrádce nebo zahradě pozorujte jarní práce, můžete je zachytit na fotografii a obrázky nalepit na papír A4, zapsat pár jednoduchých vět o Vaší činnosti na zahrádce. Pokud někdo z Vás má možnost pozorovat sázení mladého stromku, zkuste udělat o této činnosti taky stručný popis s případnou kresbou či fotografií na papír A4. S rodiči resp. starými rodiči si udělejte vycházku do přírody a z vrbových proutků můžete vyrobit píšťalku nebo pomlázku. Jakékoli  změny v přírodě můžete vyfotit nebo nakreslit a nalepit na papír A4. Tyto aktivity realizujte dle Vašich možností a zájmů, nejsou povinné, mají splnit funkci poznávací a relaxační.
Náměty na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti zůstávají stejné z minulého týdne.
S pozdravem a přáním všeho dobrého třídní učitelka  Z.Krátká

Týden 23.-27.3.

Dobrý den, posílám rozpis cvičení pro práci doma z jednotlivých předmětů v týdnu od 23.3. – 27.3.2020:
............................................................................................................................................................................................................
ČTENÍ: - ve slabikáři str. 58-61 čtěte slova a text s písmenem G, g, F, f. Čtením h se zabývejte do konce tohoto týdne. Pracujete nejdříve se slovy ve sloupečcích, slabikujte s vytleskáváním, určujte počet slabik, dávejte důraz na správnou výslovnost G,g,F,f ve slovech a poté čtěte text na další straně. V textu ve slabikáři vyhledávejte G,g,F,f, kroužkujte pastelkou a vyslovujte nahlas, určujte pozici hlásek ve slovech (na začátku slova, uprostřed, na konci slova).
S textem pracujeme tak, že čteme po odsecích, čtení provádějte každý den, čtěte nahlas v časovém úseku 10-15 minut. Do konce tohoto týdne tedy procvičujte čtení dle mého popisu. Když zvládnete čtení textu, můžete dávat dětem k přečtenému textu otázky zaměřené na porozumění a děti tvoří ústně odpovědi celou větou. Můžete vybrat z textu slova s probranými písmeny G,F a napsat je dětem na lístečky tak, že přeházíte písmena např. U M G A a děti hádají slovo a napíšou je G U M A, můžete u této činnosti soutěžit. Můžete dětem zadat ústně slovo z textu a jejich úkolem bude toto slovo v textu najít a zakroužkovat.
Opět zdůrazňuji nutnost zařadit do výuky pohádku, veselou říkanku, hru, kresbu, krátkou dramatizaci, relaxační aktivity a pod.
............................................................................................................................................................................................................
PSANÍ: - písmeno G,g,F,f procvičujte v sešitě Zápasíme s tužkou (pište tužkou) na straně 25-26, předepište je dětem na pomocný papír a dle potřeby. V písance č. 3 napište inkoustovým perem postupně po částech do konce tohoto týdne předepsaná slova a věty na straně 21,22,23,24. Do sešitu č.512 s pomocnými linkami, který zakoupíte v každém obchodě se školními potřebami (Kaplice) nebo na pomocný papír s linkami předepište dětem 3-5 vět ze slabikáře a procvičujte psaní perem.
Opět zdůrazňuji potřebu zařazovat před psaním a v průběhu psaní krátká cvičení na uvolnění ruky s říkankou a dodržovat správné sezení a držení pera.
............................................................................................................................................................................................................
MATEMATIKA : Vzhledem k tomu, že počítáme již do 20,  zásadně používejte při počítání pojem desítka s tím, že děti již musí zrakem rozeznávat celou desítku (ne ji počítat na prstech po jedné) a zbylý počet nad deset můžou dopočítat po jedné resp. s využitím čísla 5 (jako na rukách).
V pracovním sešitě č.3 na straně č.21 najdete velký obrázek, který slouží jako názorná pomůcka pro zavedení vztahů o několik méně, o několik více. V každé poličce děti spočítají počet předmětů, zapíšou je číslem, porovnají, kde je méně a kde více a určí, o kolik je méně či více (porovnávají vždy dvě poličky se stejnými předměty – panáčci, kachničky, míčky, autíčka). Podobný výklad můžete udělat na kostkách, kuličkách či jiných drobných předmětech.
Na straně 22 vypracujte písemně dle zadání a popisu cvičení 1,2, 3,4 (slovní úlohy čtěte vždy postupně po odsecích, několikrát opakovaně od jejich zadání, znázornění, výpočtu až po odpověď, můžete si je znázornit na předmětech, zaměřte se na pochopení vztahu vyznačeného ve slovní úloze červenou), cvičení č.5 procvičujte ústně resp. na počítadle(kdo to ještě potřebuje), nebo písemně.
Na straně č. 23 vypracujte písemně dle návodu cvičení č. 1,6, cvičení 2,7 procvičujte ústně nebo písmeně, slovní úlohu č. 3,5 počítejte společně s vysvětlováním dle mých pokynů, slovní úlohu č. 4 vypočítají děti samostatně, pak ji dětem zkontrolujete a vyhodnotíte případné chyby.
Procvičování matematiky je taky vhodné spojit s hrou resp. soutěží na rychlé počítání zpaměti v první desítce. Je nutné pravidelně denně zpaměti procvičovat počítání numerických příkladů + - do 10 ale i do 20, vracejte se zpětně k příkladům v sešitě nebo můžete využít některý z programů na Internetu (informace jsem již posílala všem na E-žákovskou). K počítání do 20 využívejte názorné příklady- tabulky na straně 33 (desky sešitu).
............................................................................................................................................................................................................
PRVOUKA: Do nádoby s hlínou zasadíme semínka (fazole, hrách, řeřicha…) a pozorujeme jejich růst. Vysvětlíme dětem péči o rostlinky, případně jejich nároky na život (teplo, světlo, voda, kyslík, půda a živiny). Můžete ukázat dětem rozdíl v růstu rostlinky pěstované správně a rostlinky bez zajištění podmínek k jejich růstu (např. ve tmě, bez vody, v chladu).
Hustě vysetá semínka ječmene či pšenice do malého květináče můžete po jejich vyklíčení využít ke zhotovení velikonoční dekorace (posadíte do zeleného porostu v květináči zajíčka, kraslici, slepičku s kuřátky a pod.) Povedené dekorace můžete vyfotit a foto nalepit na formát A4 s případnou kresbou s velikonoční tematikou (dle fantazie dětí)  za účelem umístění  na nástěnce školy.
............................................................................................................................................................................................................
Náměty na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti můžete čerpat právě z prvouky (kresba či výroba jarní květiny, kraslice, zajíčka, slepičky, kuřátka apod.). Nezapomínejte na dostatek pohybu a pozorování v přírodě nebo cvičení s písničkou v domácím prostředí. Domácí vyučování dělejte zásadně s přestávkami, hravými a relaxačními aktivitami.
S pozdravem a přáním všeho dobrého třídní učitelka Z.Krátká

Týden 16.-20.3.

ČTENÍ:
V
e slabikáři str. 54-57 čtěte slova a text s písmenem Ch,ch. Čtením hlásky Ch, ch  se zabývejte do konce tohoto týdne. Pracujete nejdříve se slovy ve sloupečcích, slabikujte, dávejte důraz na správnou výslovnost Ch, ch  ve slovech a poté čtěte  text na další straně. Hláska ch se skládá ze dvou písmen, bude vhodné napsat  c , h  na kartičky  a skládat hlásku ch z kartiček, v textu ve slabikáři vyhledávejte ch, kroužkujte pastelkou a vyslovujte nahlas. S textem pracujeme tak, že čteme po odsecích, čtení provádějte každý den, čtěte nahlas v časovém úseku 10-15 minut. Do konce tohoto týdne tedy procvičujte čtení dle mého popisu. Je vhodné doplnit dětem domácí vyučování pohádkou, veselou říkankou (najdete je na internetu „říkanky s písmeny“, „logopedické říkanky“ apod.), říkanky můžete doplnit pohybem tzv. vyjádření vlastním tělem, pohádku si můžete s dětmi zahrát – zdramatizovat dle vlastní fantazie, k přečtenému textu pohádky můžete dávat hádanky resp. tvořit nové věty (zaměřeno na pozornost dítěte), každé učivo je možné aplikovat do běžných her jako je např. „člověče nezlob se“ , „na schovávanou“ a pod stačí trocha fantazie a tvořivosti, učivo lze procvičovat i na vycházce do přírody – postačí papír, tužka, lístečky s písmeny, slovy, příklady z matematiky. U malých dětí je hra ve výuce velice důležitá.
............................................................................................................................................................................................................
PSANÍ:

P
ísmeno Ch, ch předepište dětem na pomocný papír a nejdříve procvičujte dle potřeby. V písance č. 3  napište postupně po částech do konce tohoto týdne předepsaná slova a věty na straně 18-19, na straně 20 jsou věty napsané tiskacím písmem, děti je musí napsat psacím písmem. Do  sešitu č.512 s pomocnými linkami nebo na pomocný papír s linkami předepište dětem 3-5 vět ze slabikáře a procvičujte psaní perem. V průběhu psaní je potřeba zařazovat uvolňující cviky podle říkanek, které děti znají  ze školy, nebo můžete zařadit vlastní. Dbejte na správné sezení, držení pera a sklon sešitu (děti znají k tomu říkanku).
............................................................................................................................................................................................................
MATEMATIKA  - v pracovním sešitě č.3 vypracujte do konce tohoto týdne na  str. 17
cvičení 4,5,6 , cvičení 7 stačí udělat ústně. Na straně 18 vypracujte dle zadání cvičení 1,2, 4. Je důležité dětem metr ukázat a vysvětlit zkratku  „m“, případně provést měření doma.  Na straně 19 vypracujte cvičení 1,2,3,5,6, je vhodná i praktická ukázka měření. Na straně 20 vypracujte cvičení 1,3,5,6, cvičení 2, 4 stačí udělat ústně. Procvičování matematiky je taky vhodné spojit s hrou resp. soutěží na rychlé počítání zpaměti v první desítce.
............................................................................................................................................................................................................
Z prvouky písemné úkoly neposílám, stačí popovídat si s dětmi na téma „Jaro, jarní květiny, změny v přírodě na jaro, domácí zvířata a jejich mláďata, jarní hry, jarní práce –zahrada, pole, sad, zahrádka, Velikonoce, tradice a zvyky  apod.“

Náměty najdete i v publikaci „Poradím si s prvoukou“ a nejlepší je výuka v přírodě na vycházce spojená s pozorováním, resp. v praktických situacích doma na zahrádce, případně použít text pohádky s danou tématikou „Jaro“.
............................................................................................................................................................................................................

Na doplnění uvádím možnost pracovat s publikací „Poradím si s češtinou, matematikou a prvoukou“, kterou si většina zakoupila, vybírejte dětem cvičení podle doposud probraného učiva.

Dále doporučuji webové stránky: www.didakta.cz,  www.skolakov.cz , informace jak se dostanete na stránky zasílal rodičům i p.zástupce.
Česká televize bude v dopoledních hodinách vysílat pořad pro děti „Učítelka“.
Domácí vyučování dělejte zásadně s přestávkami, hravými  a relaxačními aktivitami.

Týden 11.-13.3.

ČTENÍ: - ve slabikáři čtěte slova a text s písmenem Ž, ž. Čtením hlásky Ž se zabývejte do konce tohoto týdne. Pracujete nejdříve se slovy ve sloupečcích, slabikujte, dávejte důraz na správnou výslovnost Ž ve slovech a poté čtěte text na další straně. S textem pracujeme tak, že čteme po odsecích, čtení provádějte každý den, čtěte nahlas v časovém úseku 10-15 minut. Hlásku Ž jsme již ve škole probrali v úterý, do konce tohoto týdne tedy procvičujte čtení dle mého popisu.

PSANÍ: - v písance č. 3 napište postupně po částech do konce tohoto týdne předepsaná slova a věty na straně 16-17. Písanky s pomocnými linkami, které jsou určeny na opisy ze slabikáře a psaní ve škole, mají děti bohužel ve škole a já už teď nemám možnost jim je dát. Bude nutné procvičovat ještě psaní i touto formou, protože písanka č. 3 nabízí k procvičování psaní málo textů. Nevím jak dlouho budeme doma, a proto bych doporučovala na toto psaní zakoupit sešit č.512 s pomocnými linkami (cena 6,-Kč), který zakoupíte v každém obchodě se školními potřebami (Kaplice). Do konce tohoto týdne než pořídíte nový sešit č.512 můžete psát na pomocný papír s linkami, který jsem dětem dávala na procvičování psaní s perem. Můžete si tento formát A4 rozmnožit (kdo máte možnost), nebo narýsovat řádky dle předlohy ve stanovené výšce na papír A4. Hlavně aby děti doma procvičovaly psaní, aby nezapomněly i to, co se doposud naučily. Doplňující psaní můžete udělat podle slabikáře, věty je nutné dětem předepsat. Výběr vět ze slabikáře na procvičování psaní do sešitu nebo na papír ponechám zatím na Vás. Stačí napsat denně 3 - 5 krátkých vět.


MATEMATIKA - v pracovním sešitě č.3 vypracujte do konce tohoto týdne na str. 16 cvičení č. 1,2 – cvičení máme již z části udělaná, procvičujte je doma s penězi (děti mají papírové makety peněz). U cvičení č. 3 na straně 16 je nutné dopočítat druhou polovinu příkladů resp. pouze zkontrolovat správnost řešení u těch dětí, které stihly příklady vypočítat ve škole. Dále vypočítejte na str. 16 příklad č.4, 5,6. Na straně č. 17 vypracujte slovní úlohu č. 1 a příklady č.2,3. Dlouhodobým úkolem na každý den zůstává procvičování sčítání a odčítání zpaměti v první desítce – tedy do 10 ( např. 5+4, 8-5). Pokud děti nezvládají sčítání, odčítání do 10 zpaměti, budou mít problémy s počítáním + - ve druhé desítce do 20 (např. 15+4, 18-5).


Děkuji Z.Krátka

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky