2.tř -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2.tř

DOMÁCÍ ÚKOLY

444

Distanční vzdělávání (zadávání domácí práce) bude ukončeno v pátek 19.6.2020.
Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se aktivně do společné práce zapojili.

333

Týden 18.-22.5.

AHOJ KAMARÁDI,
po studeném a deštivém týdnu nás bude sluníčko lákat zase víc ven. Tak si každý den splňte nějaké úkoly, a pak žádné povalování u televize nebo počítače, ale hurá do přírody.

-
list ČTENÍ – doplňte zápis z četby své knížky v tomto týdnu. Z Kryšpína si přečtěte příběh o tom, jak kosí bratři udělali dobrý skutek strana 64 a 65, do tabulky správně zapište vyznačená slova. Možná vás kosí bratři budou inspirovat k nějakému dobrému skutku.

- ČEŠTINA
– v PS na straně 93 doplňte chybějící písmena. Zopakujte si, která slova označujeme jako podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, a modře podtrhněte v textu vlnovkou 10 sloves, zeleně rovnou čarou 10 podstatných jmen, oranžově zakroužkujte alespoň 5 předložek, žlutě zakroužkujte spojku a. Do rámečků nakreslete obrázky f).
Do sešitu na psaní pečlivě přepište druhou polovinu cvičení 13.
Připravila jsem do třídy schránku, do které budete moct vhodit zprávu pro spolužáky nebo pro mě. Tak se pusťte do psaní – stačí pár řádek, můžete přidat i obrázek. Já už jsem začala.

- MATEMATIKA
– v PS na straně 32 a 33 si procvičíte dělení 7. Která čísla jsou sudá (cvičení 4) si připomeňte na straně 11. V Početníku procvičujte násobení a dělení na straně 20 a 21.
Na papír si napište
násobky 8 a začněte se je učit – pak už nám budou zbývat jen násobky 9, ty jsou lehké. A my už budeme jen opakovat a opakovat.

- PRVOUKA
hospodářská zvířata lidé chovají pro mléko, vejce, maso, peří, kůži, vlnu. Určitě už víte, jaká zvířata sem patří. Na Školákově v Prvouce si najděte HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA a POZNÁVÁME HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA PODLE HLASU – čekají na vás puzzle, informace o jednotlivých zvířatech i hlasy zvířat, v PS na straně 58 a 59 pak spousta zábavných úkolů. Na YouTube si můžete pustit písničku Když jsem já sloužil, Krávy, krávy, Já mám koně, Když se zamiluje kůň,… a zpívejte si pro potěšení.

- list PŘÍRODA – k ostatním pozorováním můžete přidat pozorování ze života hospodářských zvířat – možná některá zvířata chováte nebo je vidíte za plotem u sousedů, při procházkách. Teď se rodí a líhnou mláďata, tak je na co se dívat.

- list ŠIKULA
– tak šikulové, připravte si do školy vaše pracovní sešity i vyplněné listy. V pondělí 25.5. se sejdeme ve škole – budeme si vyprávět, ukážete, co se vám povedlo, co jste se naučili, co jste vypozorovali,…

Prosím rodiče dětí, které budou zůstávat doma, aby mi práci dětí přinesli do školy – po telefonické domluvě. Díky. Přeji vám krásné májové dny a těším se na vás, Eva Borovková

Týden 11.-15.5.

AHOJ KAMARÁDI,
teplé květnové počasí vás určitě láká ven, hrajete si, sportujete, pomáháte na zahrádkách, podnikáte dobrodružné výpravy, pozorujete jarní přírodu. Moc se těším, až mi o tom budete vyprávět. S některými už se za dva týdny setkám ve škole. Ti, co zůstanou doma, mi o tom mohou napsat.

Tento týden přijdou LEDOVÍ MUŽI – zjistěte, jak se jmenují, proč se jim říká ledoví, co se venku bude dít (možní nic, kdo ví). Tak a teď k dalším úkolům.

- list ČTENÍ – kromě knížky, ze které si čtete a zapisujete, mám pro vás na čtení pohádkový příběh z Kryšpína – jedna z postav má jméno jako jeden z ledových mužů – KTERÁ? Přečtěte a doplňte cvičení – strana 58, 59. Do listu čtení napište 10 slov (téma jarní příroda) a k nim najděte rýmy – např. vlaštovka – aktovka. Kdo bude chtít, může zkusit vymyslet krátkou básničku.


- ČEŠTINA – tento týden se seznámíte s dalším slovním druhem a to jsou SPOJKY – už z názvu je patrné, že budou něco spojovat. Spojují slova nebo věty, spojeným větám říkáme SOUVĚTÍ. Až si v PS na straně 77 a 78 doplníte cvičení 17 až 20, zjistíte, že poznat spojku není nic těžkého. Do sešitu na psaní přepište část cv.13 na str. 93 (ke slovu LÉTAT).


- MATEMATIKA – násobky 7 už máte v malíčku, tak se pusťte do násobení 7 – v PS procvičujte na straně 29 až 31. Ve cv. 13 si připomeňte, že pro násobení platí – ZÁMĚNOU ČINITELŮ SE VÝSLEDEK NEMĚNÍ 5 x 6 = 30, 6 x 5 = 30. Stejně jako u sčítání – i tady po záměně sčítanců zůstává výsledek stejný 4 + 3 = 7, 3 + 4 = 7. V Početníku vypočítejte příklady na straně 18, 19, v posledním sloupečku nezapomeňte na pravidlo POKUD NENÍ V PŘÍKLADU ZÁVORKA, NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MÁ PŘEDNOST PŘED SČÍTÁNÍM A ODČÍTÁNÍM.


- PRVOUKA STRKÁ SOSÁK DO MEDU, BZUČÍ SLADKOU KOLEDU. Tak až vyluštíte tuto hádanku, budete vědět, o jakém zvířátku se tento týden něco nového dozvíte – v PS na straně 55 a pak ve 40ti minutovém videu https://www.youtube.com/watch?v=DyJIMsHIK1Y. Nemusíte si všechno zapamatovat.


- list PŘÍRODA – zapište 3 informace z videa, které jsou pro vás nové, nakreslete obrázek.


- list ŠIKULA – tak šikulové, tento týden nechám na vás – objevujte, zkoušejte, tvořte.
Přeji vám krásné májové dny, těším se na vaše zprávy, Eva Borovkov
á

Týden 4.-8.5.

AHOJ KAMARÁDI,
tak už máme měsíc květen Kolikátý je to měsíc v kalendářním roce? A kolikátý ve školním roce? Kolik má dní? Do jakého ročního období patří? Proč se jmenuje květen? A víte, že 8. května je státní svátek mrkněte do kalendáře a zjistěte, co slavíme. A ještě připomínám, že v neděli 10. května slavíme Den matek svátek maminek.

-
list ČTENÍ pokračujte ve čtení své knížky a v zápisech z četby, můžete pokračovat i v anketě Nejoblíbenější dětská knížka. Zopakujte si básničku Co všechno musí udělat jaro a text písničky Chválím tě, Země má.

- ČEŠTINA k podstatným jménům a slovesům přibudou tento týden předložky - podívejte se do přehledu slovních druhů (týden 20.-24.4.), v PS vypracujte cvičení 13 – 16 na straně 75,76. Podstatná jména, slovesa a předložky si můžete procvičit na Školákově - Slovní druhy v oblacích 1,2.
Příloha Maminka ZDE buď vytiskněte a vyplňte nebo pište odpovědi do sešitu nebo na papír

- MATEMATIKA opakujte si násobky 2, 3, 4, 5, 6, 7. V PS na straně 26 a 27 si procvičíte dělení 6. Na straně 27 si pozorně přečtěte text v zeleném rámečku o přednosti násobení a dělení před sčítáním a odčítáním . Vše si zopakujete v Početníku na straně 16 a 17. Na Školákově si opakujte sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku.

- PRVOUKA tento týden si doma s rodiči prohlédněte vaše pokojové květiny Proč je máte doma? Jaké podmínky potřebují ke svému životu? Kdo o ně doma pečuje? O pokojových květinách se něco dozvíte i při práci v PS na straně 52. Pokud budete mít možnost, rozmnožte si řízkováním nějakou rostlinu podle popisu ve 3. cvičení, a pak o ni můžete začít pečovat - pozorování zapište do listu PŘÍRODA.

- list PŘÍRODA pokračujte ve svých zápisech - naklíčená semínka, jaro, větvička ovocného stromu, péče o pokojovou květinu.

- list ŠIKULA připravte pro maminku nějaký dárek přání, obrázek, výrobek, snídani, básničku, …

Přeji vám dny plné slunce, práce i zábavy, pohody Eva Borovková

Týden 27.-30.4.

AHOJ KAMARÁDI,
tento týden bude mít jen 4 pracovní dny, v pátek je 1. května
Svátek práce. Ale i svátek zamilovaných staví se májky, zamilovaní se líbají pod rozkvetlou třešní, o Filipojakubské noci (noc z 30.dubna na 1. května) se zapalují veliké ohně a pálí se čarodějnice.

- list ČTENÍ pokračujte ve čtení své knížky a v zápisech z četby. Možná čtete knížku, kterou jste dostali vy, možná knížku, ze které četli vaši sourozenci, rodiče, prarodiče. Udělejte anketu MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ DĚTSKÁ KNÍŽKA. Zeptejte se pěti až deseti lidí (rodina, kamarádi, sousedé, nezapomeňte na sebe) na jejich nejoblíbenější dětskou knížku a zapište do listu ČTENÍ. Ve škole pak anketu vyhodnotíme.

- ČEŠTINA minulý týden jste se seznámili se slovními druhy a poznali jste podstatná jména. Dneska se podíváte do přehledu slovních druhů (z minulého týdne) a přečtete si, která slova patří mezi slovesa. Procvičíte si v PS - na straně 74 a 75 cvičení 9, 10, 11, 12. Správně složené věty ze cvičení 11. přepište do sešitu na psaní.

-
MATEMATIKA opakujte si násobky 2, 3, 4, 5, 6, 7. V PS na straně 24 a 25 si procvičíte násobení 6 (chybějící slova ve cv. 10 najdete na straně 9). V Početníku na straně 14 a 15 si zopakujete násobení 6, +, - do 100, zaokrouhlování. Až budete v přírodě pozorovat hmyz má 6 nohou, můžete si tvořit úlohy na násobení 6.

- PRVOUKA tuto středu v pořadu UčíTelka od 9.35 - téma Ptáci kolem nás, v PS si vyplňte stranu 57 PTÁCI NA JAŘE. Na YouTube si podívejte na 1. a 2. díl Ptáci a jejich zpěv říkanky pro děti. A až venku uslyšíte ptačí zpěv, možná už budete vědět, který z ptáčků se ozývá.

- list PŘÍRODA pokračujte ve svých zápisech (naklíčená semínka, jaro, větvička ovocného stromu,…).

- list ŠIKULA nakreslete nebo vyrobte čarodějnici, můžete zkusit připravit nějaký kouzelný lektvar a naučit se jednoduché kouzlo, nezapomeňte na zaklínadlo. Pusťte si k tomu třeba písničku Petra Skoumala Pět ježibab.
Přeji vám dny plné slunce, práce i zábavy, pohody Eva Borovková

Týden 20.-24.4.

AHOJ KAMARÁDI, jarní počasí vás určitě láká ven, chodíte na procházky, jezdíte na kole, pomáháte na zahradě, možná hrajete kuličky nebo skáčete panáka. Můžete mi o tom napsat zprávu. A teď už k úkolům na tento týden:

- list ČTENÍ – pokračujte ve čtení své knížky a v zápisech z četby.
Jazykolamy se vám líbily, tak posílám další: Jiří řeže dříví z břízy, za vteřinu čtyři řízy. Kotě v bytě hbitě motá nitě. Zase si zapište, kolikrát jste je řekli bez přeřeknutí.
A protože tento týden ve čtvrtek 22. dubna slavíme
Den Země, posílám vám text písničky Chválím tě, Země má ZDE  – na YouTube si můžete písničku pustit. Naučte se ji a zpívejte, až se budou hory zelenat.

- ČEŠTINA
– seznámíte se s pojmem slovní druhy a podstatná jména ZDE
Procvičíte si v PS - cvičení 1 až 8 na straně 72 – 74. Můžete využít i programu UčíTelka v pondělí od 9.35 je pro 2.třídu v ČJ téma Úvod do slovních druhů.
Do
sešitu na psaní napište po verších (řádkách) text písničky Chválím tě, Země má – zkuste si verš zapamatovat, a pak si ho diktovat a psát.

- MATEMATIKA
– opakujte si násobky 2, 3, 4, 5, 6, nově se naučte násobky 7 (0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70). Týden má 7 dní, školy už budou zavřené 6 týdnů. Kolik je to dní?
Tento týden si
procvičujte násobení a dělení 1,2,3,4,5,10 – třeba na Školákově nebo na Matematika- On-line cvičení.
Vyřešte
slovní úlohy ZDE (můžete si je vytisknout a vyřešené založit do PS nebo do listu MATEMATIKA napište číslo slovní úlohy, výpočet a odpověď).
V
PS se podívejte na stranu 54 a 55, cvičení 1 až 5 (šablonu najdete uprostřed PS).

- PRVOUKA
–v PS si vyplňte stranu 53 a 54. Na str. 54 cv.1 doplníte tato slova – kořen, kmen, koruna, větev, list, květ. Obrázky na spodním okraji zatím nestříhejte.

- list PŘÍRODA – pokračujte ve svých zápisech (naklíčená semínka, jaro, větvička ovocného stromu,…). Zkuste se zamyslet, jaký dárek byste mohli dát Zemi k jejímu svátku – 22.dubna – Den Země. Zapište do listu. Můžete mi o tom napsat zprávu, poslat fotku. Už se těším na vaše nápady.

- list ŠIKULA – tak to jsem zvědavá, co se vám tento týden podaří. Možná se naučíte nějakou novou hru, připravíte jarní svačinku, složíte papírovou vlaštovku, zasadíte stromeček, začnete háčkovat, pomalujete kamínky, postavíte domeček lesním skřítkům.

HEZKÉ DNY, AŤ SE VÁM DAŘÍ
Eva Borovková

Týden 13.-17.4.

Zdravím vás kamarádi!
Velikonoce jsou za námi a já posílám nové úkoly.

- list ČTENÍ – denně stačí připsat 1 větu o tom, co jste přečetli. Při čtení střídejte hlasité a tiché čtení, zaměřte se na výrazné a plynulé čtení přímé řeči - je ohraničená uvozovkami „ …“ (nechvátejte, čtěte plynule, s porozuměním).
Na rozmluvení posílám dva jazykolamy: Nenaolejuje-li Julie koleje, naolejuji je já. Pštros s pštrosicí a malými pštrosáčaty šli Pštrosí ulicí. Zapište si do listu, kolikrát jste je řekli bez přeřeknutí.

- ČEŠTINA - v Kryšpínovi na str. 50 cv. 2. - máte za úkol uhádnout, o jakém zvířeti je řeč. Vyberte si dvě hádanky a přepište je, jak nejlépe umíte, do sešitu na psaní. Zajímavosti o zvířatech na vás čekají i v PS ČEŠTINA na straně 71.
Procvičujte na ŠKOLÁKOVĚ - p
saní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách a párové souhlásky.

- MATEMATIKA – minulý týden jste procvičovali násobení 5, teď na vás čeká dělení 5 - v PS se pusťte do strany 22 a 23. Pomůže vám, když si připravíte 50 fazolek (kostiček Lega, kamínků, … ).
Ve cv.3 a 10 budete zaokrouhlovat ( PŘIPOMÍNÁM - 1,2,3,4 zaokrouhluje dolů 51
50, 5,6,7,8,9 zaokrouhluje nahoru 7880). V 9.cv. - vyučovací hodina má 45 minut. Cvičení si ohodnoťte smajlíky.
Početník strana 13 – zkuste si změřit, za kolik minut vypočítáte 3. sloupeček.


- PRVOUKA –v PS si vyplňte stranu 49, 50 a 51. To, co nevíte, označte zeleným otazníkem.


- list PŘÍRODA – pokračujte ve svých zápisech (naklíčená semínka, jaro).
Mám pro vás nový pozorovací úkol – vyberte si ve svém okolí ovocný strom a nakreslete jeho větvičku, připište název stromu, každý týden zakreslíte tu samou větvičku, tak jak se bude postupně měnit (pupeny, květy, listy,…)


- list ŠIKULA – sami si doplňujte, co se vám podařilo, co jste se naučili. Trénujte skákání přes švihadlo – už umíte vajíčko?


Vzpomínám na vás a těším se na další zprávy a fotky od vás, Eva Borovková

Týden 6.-10.4.

HODY, HODY, DOPROVODY, PŘEJI HODNĚ VELIKONOČNÍ POHODY.
BEZ PRÁCE VŠAK NEJSOU KOLÁČE, TAK POSÍLÁM I NĚJAKÉ ÚKOLY.


- list ČTENÍ
pokračujte ve čtení své knížky a krátkých zápisech o přečteném. Z Kryšpína na vás čeká vtipný příběh o tom, jak Bob a Bobek zahradničili - strana 54 a 55, na volná místa můžete připojit ilustraci.

- ČEŠTINA
Kryšpín str. 54 a 55 - v textu barevně vyznačte dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - bude jich ví než 20? A ještě doplňte první cvičení pod článkem zopakujete si párové souhlásky, psaní ú/ů, y/i.
Do sešitu na psaní přepište velikonoční koledu z pracovního sešitu Prvouka strana 48 cvičení 3.

- MATEMATIKA
- procvičujte násobky 2,3,4,5,6
napište si lístečky, počítejte s kostičkami z lega, s korálky, …. V PS budete procvičovat násobení 5 strana 20 a 21, pojem sudá čísla si připomeňte na straně 11, příklady se závorkami počítá se nejdříve závorka. Početník str.12.

- PRVOUKA
čeká na vás téma Velikonoce PS strana 48

- list PŘÍRODA
- zápis pozorování
semínka, jaro, … Můžete si udělat pokus s vajíčkem syrové vajíčko vložte do sklenice, zalijte octem, sklenici přikryjte víčkem, druhý den vyndejte vajíčko z octa Co se stalo s vajíčkem?

- list ŠIKULA
přibudou určitě velikonoční aktivity pletení pomlázky, barvení a zdobení vajíček, velikonoční výzdoba, pečení, píšťalka z vrbového proutku,… Ať se vám daří!

Moc děkuji za fotky i zprávy. Všem přeji klidné a radostné Velikonoce, Eva Borovková

Týden 30.3.-3.4.

Informace ohledně pracovních sešitů pro druháky:

Pracovní sešity jsou na Obecním úřadě v Benešově. Rodiče si je zde mohou vyzvednout v pondělí a ve středu od 9.00 10.00 a 15.00 17.00. Od dubna s nimi začneme pracovat. Díky.

Ahoj druháčci, ve škole jste vždycky dokázali zabrat za práci, tak se do toho pusťte i doma. Na tento týden jsem pro vás připravila tyto úkoly:

- list ČTENÍ
znovu připomínám - denně si aspoň čtvrt hodiny čtěte, na papír si napište datum četby, jednu až dvě věty o tom, co jste přečetli. Opakuj básničku.
Jeden den v týdnu si nechte na čtení z Kryšpína
tentokrát to bude úryvek z knížky Pan Buřtík a pan Špejlička str.52 a 53, doplňte i první cvičení pod textem.

- ČEŠTINA
že se ě píše ve slabikách dě, tě, ně, už víte, tento týden si procvičíte psaní ě ve slabikách bě, pě, vě, mě PS strana 69 a 70. Do PS pište psace.
Pokud budete procvičovat na ŠKOLÁKOVĚ, můžete přidat i kapitolu PÍSMENO Ě.

- MATEMATIKA
násobení a dělení 4 už jste trénovali na ŠKOLÁKOVĚ, tak teď to půjde jako po másle PS str. 16, 17, 18, 19, v  Početníku strana 10 a 11. Procvičujte násobky 2,3,4,5,6, na ŠKOLÁKOVĚ sčítání a odčítání do 100.

- list PŘÍRODA
pokračujte v pozorování semínek, která jste dali klíčit nebo je zaseli do půdy, pozorování zapisujte, můžete i kreslit a fotit.  Pokud už jste pokus ukončili, zapište do listu.
Můžete zapisovat i další pozorování jarní přírody
do Kaplice už se vrátil čáp, opravuje si své hnízdo na komíně kousek od kostela.
V prac. sešitě PRVOUKA vyplňte str. 46 a 47.

Při vyplňování pracovních sešitů zkuste pracovat samostatně, nezapomínejte na pečlivost, kontrolu, sebehodnocení
smajlíky. Nenechávejte si práci na poslední chvíli. Pokud byste potřebovali s něčím pomoci, pište na můj email.

- list ŠIKULA
tak to jsem zvědavá na vaše zápisy, kresby nebo fotky z tohoto týdne, jestli se budete zdokonalovat ve zpěvu, v tanci, vaření, zahradničení, skákání přes švihadlo, běhu, hodu na koš, háčkování, šití, rybaření, ve hře na nástroj, fotografování, psaní na klávesnici, …. .
Nezapomeňte, že ve středu je APRÍL, zapište, jestli se vám někoho podařilo vyvést aprílem a jaký apríl jste vymysleli.

Týden 23.-27.3.

AHOJ DRUHÁCI!
Desky na domácí práce byste už měli mít hotové, jsem zvědavá, jak jste si je vyzdobili a jaké úkoly a zajímavosti v nich ukrýváte.  Moc se na vás těším a dneska přidávám něco nového k vypracování.

list ČTENÍ

pokračuj ve čtení své knížky,  v zápisech o tom , co jsi přečetl(a), zapiš, kterou postavou z knížky bys chtěl(a)  být a proč. Zahraj si na ilustrátora, připoj i obrázek.

list BÁSNIČKA

básnička byla delší, tak pokud ji ještě neumíš celou, douč se ji. Vypiš z básničky rýmy: hlíny
stíny, natřít sbratřit,… , připoj 5 svých vlastních rýmů.

Na ŠKOLÁKOVĚ  procvičuj češtinu
stačí 10 minut denně. Střídej všechny kapitoly, vynech zatím PÍSMENO Ě, SLOVNÍ DRUHY.

list MATEMATIKA
zapiš si násobky 2,3,4,5,6, trénuj jejich odříkávání na jeden nádech. Počítání trénuj na ŠKOLÁKOVĚ (opět stačí 10 minut denně), pokračuj v zápisu svých výsledků, ohodnoť se smajlíkem. Pokud zvládáš počítání bez chyb, zapiš si: JSEM POČTÁŘ ŠIKULA!
Posílám slovní úlohy, na list zapiš číslo úlohy, příklad a odpověď.  SLOVNI ULOHY

list PŘÍRODA
pokračuj v pozorování semínek, které jsi dal(a) naklíčit, i v zápisech. Pokud se ti nepovedlo semínka naklíčit, zkus ještě jednou. Pozorování zapisuj, stejně jako minulý týden. Můžeš si vysít fazolky do květináče s hlínou jako to dělal tatínek ve slovní úloze.  
Venku pozoruj jarní přírodu (zrakem, čichem, sluchem, hmatem, možná i chutí), zapiš alespoň 3 pozorování.

list ŠIKULA
je jen na tobě, kolik zajímavostí toho, cos vyzkoušel(a)  nebo co ses nového naučil(a), zde budeš mít.
Zpívej, sportuj,
kresli, montuj,
až se zase uvidíme,
o tom všem se pobavíme.
Některé děti mi poslaly na mail fotky (díky rodičům za pomoc), takže už jsem viděla, že pomáháte na zahradě, v kuchyni
pečete i vaříte, s úklidem, stavíte z lega, připravujete se na Velikonoce… SUPER!!!  Já jsem si koupila flétničku a budu se na ni učit hrát, abych vám mohla zahrát písničku schválně, jestli ji poznáte.
AHÓÓÓJ!!!

Týden 16.-20.3.

Dobrý den, rodiče, přeji hodně zdraví a pohody a prosím o pomoc s úkoly pro děti.

Milé děti, na tento týden mám pro každého z vás tyto úkoly:  
- pořiď si desky, do kterých budeš zakládat své domácí práce
listy papíru s vyplněnými úkoly (desky  mohou být z fólie, z papíru na úvodní stránce bude nadpis Moje domácí práce a tvoje jméno, stránku vyzdob obrázky podle svého výběru můžeš kreslit nebo lepit).

-  list ČTENÍ - každý den si aspoň čtvrt hodiny čti, na papír si napiš datum četby, název knížky  a jednu až dvě věty o tom, co jsi přečetl, můžeš připojit i obrázek.

- list BÁSNIČKA - nauč se básničku Co všechno musí udělat jaro. Na list napiš název básničky a jméno autora a napiš 5 až 10  dalších úkolů pro jaro (např. naladit hlasy ptáčkům, pozlatit pampelišky
 určitě přijdeš na  spoustu dalších nápadů), list vyzdob 3 vylisovanými jarními květinami (lisovat umíš, lisovali jsme listy stromů), k vylisovaným květinám můžeš nakreslit i obrázek motýla, včelky,…  BÁSNIČKA ZDE

-  list MATEMATIKA - sčítání, odčítání do 100, násobení a dělení 2, 3, 4 trénuj na stránkách skolakov.eu , na papír zapiš své pokroky (např. pondělí
násobení 3 bez chyby, dělení 3 jsem měla 2 chyby)

- list PŘÍRODA
zkus si naklíčit semínko hrachu (fazole, papriky, dýně,…)  - stačí ti k tomu miska s  vatou nebo ubrouskem, kam položíš semínko a naliješ trochu vody, dávej pozor, ať vata neuschne (semínka jsme začali klíčit ve škole, tak postupuj stejně), doplňuj vodu, pozorování zapisuj zapiš z jaké rostliny máš semínko,  datum,  co se se semínkem děje, můžeš i kreslit nebo připojit fotku.

- list ŠIKULA
sem můžeš zapisovat vše, co ses naučil(a), co se ti povedlo, co jsi vyzkoušel(a) vaření s maminkou, výrobek z papíru, vlny, špejlí, přírodnin,… , skákání přes švihadlo, zpívání písniček, … Můžeš připojit i obrázek, fotku.

Pro rodiče:
N
a ČT2  pořad UčíTelka - dopoledne od devíti půlhodina pro každý ročník 1.st.ZŠ. Své dotazy a připomínky, pište na E- žákovskou, napíši tam i svoji mailovou adresu, kam mi můžete posílat fotky z vašeho domácího vyučování, nápady pro ostatní, … .  Můžete se s dětmi podívat i na úlohy z matematické soutěže Klokan kategorie Cvrček jsou tam sborníky z minulých let, ve kterých jsou logické matematické úlohy odstupňované podle náročnosti, jsou tam i správná řešení https://matematickyklokan.net/index.php/sborniky). Pokud vám nevyhovuje procvičování na skolakov.eu a chtěli byste posílat pracovní listy, napište.
S pozdravem Eva Borovková

Týden 11.-13.3.

Pokud budete chtít s dětmi procvičovat učivo, doporučuji stránky www.skolakov.eu (už jsem se o nich zmiňovala), v sekci 2.třída je dost procvičovacích úloh z:
ČJ - druhy vět, význam slov, abeceda, pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách, ú, ů, dě, tě, ně, párové souhlásky,..
M -  
sčítání a odčítání do 100, počítání se závorkami, násobení a dělení 2,3,4
Výhodou je okamžité vyhodnocení práce a zdůvodnění chyb. Bylo by dobré, aby děti pokračovaly v domácí četbě a občas si něco napsaly - např. přepsaly krátkou básničku, diktátem nákupní lístek, mohou si psát jednoduchý deníček - o každém dni jednu větu...
Děkuji E.Borovková

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky