3.tř -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

3.tř

DOMÁCÍ ÚKOLY

Týden 20.-24.4.

Týden 13.-17.4.

uu

Týden 6.-10.4.

uu

Český jazyk
zadání výuky ZDE

Matematika
zadání výuky ZDE

Anglický jazyk

Here comes the Easter! Velikonoce přicházejí!
Žádný dotazník na tento týden, od čtvrtka jsou prázdniny!
V  PRACOVNÍM SEŠITĚ strana 45, 46 a 47, vypracuj, co zvládneš. Nezapomeň opakovat slovíčka.
Velmi pěkný odkaz na slovíčka:
https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php
Dobrovolné: pracovní list ZDE , klíč ZDE
NT

Prvouka
zadání výuky ZDE

Týden 30.3.-3.4.

1. dubna - APRÍLOVÁ HÁDANKA ! Lámej si chvilinku, svojí malou hlavinku! Znáš odpověď
na hádanku v zrcadlovém obrázku? ANO? Pošli mi ji na e-žákovskou :)

Český jazyk ...  ZADÁNÍ

Matematika ...  ZADÁNÍ

Anglický jazyk
Všechny Vás zdravím, v nových slovníčcích si vypracujte lekci 9. Z pracovního sešitu vypracujte strany 42, 43 a 44.
ZDE posílám další informace a přehled gramatiky. Odkaz na procvičování: www.jazyky-online.info
NT

Prvouka ...  ZADÁNÍ

Týden 23.-27.3.

ČJ na týden 23.-27.3.
Nazdar KUJÓNI! Takže v čj nás čekají poslední vyjmenovaná slova – ta nejsnazší – po Z - BRZY, JAZYK, NAZÝVAT, RUZYNĚ.
Význam:
brzy = například ČASNĚ ráno (v 5:00), NEBO přišel dříve, než jsem čekal, tedy brzy
jazyk = máme ho v puse, NEBO učíme se cizí jazyk (angličtinu)
nazývat = někoho či něco označovat, kopec se nazývá Kraví hora
Ruzyně = pozor, je to název = velké písmeno!!! Název části Prahy, letiště V. Havla
Prac
ovní sešit str. 48,49            Pracovní list ... ZDE

ČTENÍ - od 23. 3.
od str. 119 – Kynkažu chce jiného kamaráda – přečíst, odpovědět do sešitu
1)     kdo byl kynkažu?
2)     kde leží řeka Orinoko?
3)     se kterými zvířátky se potkal?

MATEMATIKA na týden 23.-27.3.
Násobení trojmístným činitelem ...   Pracovní sešit str. 13 – celá strana ... pracovní list z početníku ZDE

PRVOUKA na týden 23.-27.3.
Živá příroda
Do sešitu si rozděl 4 společenstva z obrázků str. 33 v učebnici LOUKA, POLE, LES, ŘEKA
a ke každému napiš všechna zvířata a všechny rostliny, které na obrázku vidíš.
Najdi, co znamená a zapiš do sešitu (pomocí internetu a rodičů): EKOSYSTÉM, BIOKORIDOR, POTRAVINOVÝ ŘETĚZEC.

Týden 16.-20.3.

ČJ na týden 16.-20.3.

V
týdnu od 16.3. prosím ještě procvičujte vyjmenovaná slova po V, zejména předponu vy/vý!
Doplňte kompletně pracovní list – ten se střevíčky.

Dále doporučuji web:
https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-v-2-uroven/176
............................................................................................................................................................................................................
Čtení
Čtěte cokoli, hlavně čtěte…. kromě doporučené četby budu samozřejmě uznávat a zapisovat jedničky i z jiných přečtených titulů. Knížku představíte po návratu do lavic (když ji nebudete již mít s sebou k dispozici, napište krátký obsah – stačí 5 vět – o čem byla).
............................................................................................................................................................................................................
Matematika
Násobení dvojmístných čísel jednomístným činitelem – strana 11 a 12 v pracovním sešitě.
Pozor – dvojmístné číslo je třeba rozložit na desítky a jednotky, vynásobit to rozložené a výsledky sečíst – viz. 11/1
2*15= (2*10)+(2*5)=20+10=30
Je tam 6 úloh, jedničku máme z poloviny hotovou, tak stačí udělat 1 cvičení denně – nenechávejte si to na poslední chvíli!
............................................................................................................................................................................................................
Prvouka
Jsme trochu napřed, tento týden necháme ještě pauzu.
............................................................................................................................................................................................................
Doporučení – střídat činnosti, nedělejte toho v jeden den příliš mnoho z jednoho předmětu, lepší je od každého trochu ;)
Zkuste program České televize – UčíTelka
.
............................................................................................................................................................................................................

Týden 11.-13.3.

ANGLICKÝ JAZYK na 1. období

ANGLICKÝ JAZYK
Milí třeťáci, po celou dobu uzavření školy se řiďte při domácí přípravě následujícími pokyny.
Nejprve si z dané lekce vypracujte slovíčka do vašich nových slovníčků.
Před tím, než se pustíte do vypracování úkolů v pracovním sešitě, je nutné si danou látku prostudovat v učebnici. Pokud jí nebudete rozumět, existují internetové stránky, kde je daná problematika vysvětlena... Pokud nebudete stále danému cvičení rozumět, ráda vám každý pracovní den poradím na telefonu od 8:00 do 10:00. Prosím o dodržení tohoto času. Můžete mě kontaktovat přes WhatsApp či telefon
moje číslo 601 378 310.
Nezapomeňte si přes internet kontrolovat správnou výslovnost.
K opakování můžete využít program DIDAKTA
Angličtina 1 (přístupové údaje v E-ŽK).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 3.
20. 3. 2020
SLOVÍČKA lekce 8.
PRACOVNÍ SEŠIT strana 38 a 39.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 3.
27. 3. 2020
PRACOVNÍ SEŠIT strana 40 a 41.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky