3.tř -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

3.tř

DOMÁCÍ ÚKOLY

444

Distanční vzdělávání (zadávání domácí práce) bude ukončeno v pátek 19.6.2020.
Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se aktivně do společné práce zapojili.

333

Týden 15.-19.6.

Český jazyk - zadání ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Matematika - zadání ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Anglický jazyk - vypracuj pracovní list na sloveso TO BE. Pracovní list ZDE.

Týden 8.-12.6.

Český jazyk - zadání ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Matematika - zadání ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Anglický jazyk
Den dětí je za Vámi, tak se zaměříme na celoškolní projekt.
Vypracuj jeden list na téma All about me! Od mladších žáků očekávám jednoslovné odpovědi, od starších žáků odpovědi víceslovné. Starší žáci mi mohou poslat sloh na téma All about me nebo vytvořit svůj list na téma All about me. Zkuste si s pracovním listem vyhrát, máte na něj dostatek času, hezky ho i vymalujte...až budete hotoví, můžete mi zase poslat fotku...po skončení práce si pracovní list založte do pracovního sešitu a přineste list do školy na začátku příštího školního roku. Komu by se žádný pracovní list nelíbil, může si vytvořit svůj, v kreativitě se meze nekladou... Kdo by potřeboval pracovní list vytisknout, budou od 5. 6.  k dispozici ve škole.
Pracovní listy  ZDE.

Týden 1.-5.6.

Český jazyk - zadání ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Matematika - zadání ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Anglický jazyk
Zaměříme se na poslech!
Odkaz: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/hello-hello-hello
Než si pustíš poslech, popros rodiče, ať ti pod poslechem stáhnou soubor PRINT AN ACTIVITY FOR THE SONG.
Pokud si budeš chtít zkontrolovat pracovní list, výsledky nalezneš hned pod tímto souborem PRINT THE ANSWERS.

Týden 25.-29.5.

Český jazyk
Nazdar Kujóni! Tento týden bude OPAKOVACÍ :-)
Alespoň 3x během týdne řekni mamince (nebo komukoli, koho budeš mít po ruce) všechna vyjmenovaná slova. Pokud si na některá nebudeš moci vzpomenout, najdeš je v pracovním sešitě!
Zkus si určit ROD, ČÍSLO a PÁD u podstatných jmen - TÁTOVI, BABIČKO, ALEŠ, PROPISKU, ZELENINY, BUCHTY, MĚSTO
Čtení - rozečti novou knihu a pokus se dojít co nejdále...
............................................................................................................................................................................................................
Matematika
Připomeň si násobilku (hlavně 6, 7, 8, 9).
Dále také dělení v oboru násobilky (36:6, 48: 8, 28:7, 56:7, 42:6,...) a dělení se zbytkem (22:5, 13:4, 19:6, 23:4, 18:4......)
Pamětné i písemné (pod sebe) sčítání v oboru do 1000: př.: 156+271, 526+158,371+256, 852+137....
Pamětné i písemné (pod sebe) odčítání v oboru do 1000: př.: 986-463, 879-49, 819-606, 588-54, 687-387....
Násobení dvouciferných čísel (15x3, 21x2, 11x6, 14x4, 19x2, 23x3, 17x7,....)
Násobení 10 a 100....
Příklady jsou pouze pro připomenutí, výsledky po vás tentokrát nechci. Úplně postačí, když rodiče zkontrolují (třeba kalkulačkou).
Děkuji za svědomitou a pečlivou práci většiny z vás. Zdraví JK

............................................................................................................................................................................................................
Anglický jazyk

Zopakujeme si členy rodiny! Následující video si pusť třikrát. Nejprve si video poslechni, podruhé a potřetí si ještě vše zopakuj a zaměř se na správnou výslovnost.
Poté si zkus nakreslit s pomocí rodičů svůj rodokmen a zkus tvořit věty: He is my father. She is my mother.
Odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

Týden 18.-22.5.

Český jazyk - zadání ZDE

Matematika - zadání ZDE

Anglický jazyk

Výsledky kvízu: 1d, 2b, 3f, 4a, 5c, 6e, 7j, 8g, 9i, 10l, 11h, 12k.
Tento týden si otevřete pracovní sešit na straně 70 a 71. Vystříhejte si kartičky se slovíčky. Zkuste sami tvořit kladné, záporné věty a otázky. Věty tvořte podle učebnice a pracovního sešitu. Zkuste mi poslat zhruba 5 vět, které jste utvořili
na E-ŽK, WhatsApp, fb, email…
PS: Pokud si slovíčka nepamatujete, můžete si na kartičky napsat jejich překlad, třeba vám to půjde lépe:-)
NT

Prvouka - zadání ZDE

Týden 11.-15.5.

Český jazyk - zadání ZDE

Matematika - zadání ZDE

Anglický jazyk - zadání ZDE

Prvouka - zadání ZDE

Týden 4.-8.5.

Český jazyk - zadání ZDE

Matematika - zadání ZDE

Anglický jazyk

Mám pro Vás dobrou zprávu. Čekají vás dvě poslední stránky v pracovním sešitě. Příští týden už jen jedno důležité cvičení a komiks, budete mít vše hotové! Vypracuj v PRACOVNÍM SEŠITĚ stranu 54 a 55. Nezapomeň: There is a/an…… There are two/ three/ four…. . NT

Prvouka - zadání ZDE

Týden 27.-30.4.

Český jazyk - zadání ZDE

Matematika - zadání ZDE

Anglický jazyk

Hello everyone!
Vypracuj v PRACOVNÍM SEŠITĚ stranu 52 a 53. Nezapomeň na slovíčka nové lekce!
Cv. 1.: Nezapomeň na neurčitý člen podle prvního vyslovovaného písmenka v podstatném jménu. It´s a / an ……………
Cv. 2.: Otázka: Is there a / an …………………. in your room? Je tam ……………… v tvém pokoji?
Cv. 3.: Otázka: How many computers are there? Kolik počítačů je tam? Odpověď v jednotném čísle: There is one computer = There is a computer. Odpověď v množném čísle: There are two computers.
Have a nice day! NT

Prvouka - zadání ZDE

Týden 20.-24.4.

Český jazyk - zadání ZDE

Matematika - zadání ZDE

Anglický jazyk
Všechny Vás zdravím a opět posílám úkoly:

Vypracuj v PRACOVNÍM SEŠITĚ stranu 50 a 51 (důležité je cvičení 1, 2 a 3).
Cv. 1.: neurčitý člen a / an se používá před podstatnými jmény v jednotném čísle. Člen an se píše před podstatné jméno, které začíná na VYSLOVOVANOU samohlásku (a, e, i, y, o ,u). Člen a se píše před podstatné jméno, které začíná na VYSLOVOVANOU souhlásku.
Dobrovolné: Zopakuj si oblečení, pracovní list ZDE, klíč ZDE.
NT


Prvouka - zadání ZDE

Týden 13.-17.4.

Český jazyk - zadání ZDE

Matematika - zadání ZDE

Anglický jazyk
Všechny Vás zdravím po Velikonocích! Prostuduj si a vypracuj slovíčka nové lekce 10 ve slovníčku. Vypracuj v PRACOVNÍM SEŠITĚ stranu 48 a 49 (důležité je cvičení 2 a 3). Pozor, v lekci je nová gramatika THERE IS / ARE, kterou najdeš v týdnu 30. 3. 3. 4 v angličtině na stránkách školy.

NT

Prvouka - zadání ZDE

Týden 6.-10.4.

Český jazyk
zadání výuky ZDE

Matematika
zadání výuky ZDE

Anglický jazyk

Here comes the Easter! Velikonoce přicházejí!
Žádný dotazník na tento týden, od čtvrtka jsou prázdniny!
V  PRACOVNÍM SEŠITĚ strana 45, 46 a 47, vypracuj, co zvládneš. Nezapomeň opakovat slovíčka.
Velmi pěkný odkaz na slovíčka:
https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php
Dobrovolné: pracovní list ZDE , klíč ZDE
NT

Prvouka
zadání výuky ZDE

Týden 30.3.-3.4.

1. dubna - APRÍLOVÁ HÁDANKA ! Lámej si chvilinku, svojí malou hlavinku! Znáš odpověď
na hádanku v zrcadlovém obrázku? ANO? Pošli mi ji na e-žákovskou :)

Český jazyk ...  ZADÁNÍ

Matematika ...  ZADÁNÍ

Anglický jazyk
Všechny Vás zdravím, v nových slovníčcích si vypracujte lekci 9. Z pracovního sešitu vypracujte strany 42, 43 a 44.
ZDE posílám další informace a přehled gramatiky. Odkaz na procvičování: www.jazyky-online.info
NT

Prvouka ...  ZADÁNÍ

Týden 23.-27.3.

ČJ na týden 23.-27.3.
Nazdar KUJÓNI! Takže v čj nás čekají poslední vyjmenovaná slova – ta nejsnazší – po Z - BRZY, JAZYK, NAZÝVAT, RUZYNĚ.
Význam:
brzy = například ČASNĚ ráno (v 5:00), NEBO přišel dříve, než jsem čekal, tedy brzy
jazyk = máme ho v puse, NEBO učíme se cizí jazyk (angličtinu)
nazývat = někoho či něco označovat, kopec se nazývá Kraví hora
Ruzyně = pozor, je to název = velké písmeno!!! Název části Prahy, letiště V. Havla
Prac
ovní sešit str. 48,49            Pracovní list ... ZDE

ČTENÍ - od 23. 3.
od str. 119 – Kynkažu chce jiného kamaráda – přečíst, odpovědět do sešitu
1)     kdo byl kynkažu?
2)     kde leží řeka Orinoko?
3)     se kterými zvířátky se potkal?

MATEMATIKA na týden 23.-27.3.
Násobení trojmístným činitelem ...   Pracovní sešit str. 13 – celá strana ... pracovní list z početníku ZDE

PRVOUKA na týden 23.-27.3.
Živá příroda
Do sešitu si rozděl 4 společenstva z obrázků str. 33 v učebnici LOUKA, POLE, LES, ŘEKA
a ke každému napiš všechna zvířata a všechny rostliny, které na obrázku vidíš.
Najdi, co znamená a zapiš do sešitu (pomocí internetu a rodičů): EKOSYSTÉM, BIOKORIDOR, POTRAVINOVÝ ŘETĚZEC.

Týden 16.-20.3.

ČJ na týden 16.-20.3.

V
týdnu od 16.3. prosím ještě procvičujte vyjmenovaná slova po V, zejména předponu vy/vý!
Doplňte kompletně pracovní list – ten se střevíčky.

Dále doporučuji web:
https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-v-2-uroven/176
............................................................................................................................................................................................................
Čtení
Čtěte cokoli, hlavně čtěte…. kromě doporučené četby budu samozřejmě uznávat a zapisovat jedničky i z jiných přečtených titulů. Knížku představíte po návratu do lavic (když ji nebudete již mít s sebou k dispozici, napište krátký obsah – stačí 5 vět – o čem byla).
............................................................................................................................................................................................................
Matematika
Násobení dvojmístných čísel jednomístným činitelem – strana 11 a 12 v pracovním sešitě.
Pozor – dvojmístné číslo je třeba rozložit na desítky a jednotky, vynásobit to rozložené a výsledky sečíst – viz. 11/1
2*15= (2*10)+(2*5)=20+10=30
Je tam 6 úloh, jedničku máme z poloviny hotovou, tak stačí udělat 1 cvičení denně – nenechávejte si to na poslední chvíli!
............................................................................................................................................................................................................
Prvouka
Jsme trochu napřed, tento týden necháme ještě pauzu.
............................................................................................................................................................................................................
Doporučení – střídat činnosti, nedělejte toho v jeden den příliš mnoho z jednoho předmětu, lepší je od každého trochu ;)
Zkuste program České televize – UčíTelka
.
............................................................................................................................................................................................................

Týden 11.-13.3.

ANGLICKÝ JAZYK na 1. období

ANGLICKÝ JAZYK
Milí třeťáci, po celou dobu uzavření školy se řiďte při domácí přípravě následujícími pokyny.
Nejprve si z dané lekce vypracujte slovíčka do vašich nových slovníčků.
Před tím, než se pustíte do vypracování úkolů v pracovním sešitě, je nutné si danou látku prostudovat v učebnici. Pokud jí nebudete rozumět, existují internetové stránky, kde je daná problematika vysvětlena... Pokud nebudete stále danému cvičení rozumět, ráda vám každý pracovní den poradím na telefonu od 8:00 do 10:00. Prosím o dodržení tohoto času. Můžete mě kontaktovat přes WhatsApp či telefon
moje číslo 601 378 310.
Nezapomeňte si přes internet kontrolovat správnou výslovnost.
K opakování můžete využít program DIDAKTA
Angličtina 1 (přístupové údaje v E-ŽK).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 3.
20. 3. 2020
SLOVÍČKA lekce 8.
PRACOVNÍ SEŠIT strana 38 a 39.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 3.
27. 3. 2020
PRACOVNÍ SEŠIT strana 40 a 41.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky