4.tř -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

4.tř

DOMÁCÍ ÚKOLY

444

Distanční vzdělávání (zadávání domácí práce) bude ukončeno v pátek 19.6.2020.
Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se aktivně do společné práce zapojili.

333

Týden 15.-19.6.

Český jazyk - zadání ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Matematika - zadání ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Anglický jazyk - vypracuj pracovní list na DAILY ROUTINES. Pracovní list ZDE.

Týden 8.-12.6.

Český jazyk - zadání ZDE  
............................................................................................................................................................................................................
Matematika - zadání ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Anglický jazyk
Den dětí je za Vámi, tak se zaměříme na celoškolní projekt.
Vypracuj jeden list na téma All about me! Od mladších žáků očekávám jednoslovné odpovědi, od starších žáků odpovědi víceslovné. Starší žáci mi mohou poslat sloh na téma All about me nebo vytvořit svůj list na téma All about me. Zkuste si s pracovním listem vyhrát, máte na něj dostatek času, hezky ho i vymalujte...až budete hotoví, můžete mi zase poslat fotku...po skončení práce si pracovní list založte do pracovního sešitu a přineste list do školy na začátku příštího školního roku. Komu by se žádný pracovní list nelíbil, může si vytvořit svůj, v kreativitě se meze nekladou... Kdo by potřeboval pracovní list vytisknout, budou od 5. 6.  k dispozici ve škole.
Pracovní listy  ZDE.

Týden 1.-5.6.

Český jazyk - zadání ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Matematika - zadání ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Anglický jazyk
Zaměříme se na jednoduchý poslech!
Odkaz: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/hello-hello-hello
Než si pustíš poslech, popros rodiče, ať ti pod poslechem stáhnou soubor PRINT AN ACTIVITY FOR THE SONG.
Pokud si budeš chtít zkontrolovat pracovní list, výsledky nalezneš hned pod tímto souborem PRINT THE ANSWERS.

Týden 25.-29.5.

Český jazyk
Hezký nový týden. Procvičujte shodu přísudku s podmětem. Pracovní sešit strana 44 a pracovní lit ZDE.
Pokud vám zbyde čas navštivte web umíme česky https://www.umimecesky.cz/ (psaní i/y mix)
Čítanka strana 102 Babička.
J
aké poučení si může odnést každý z nás z příběhu o Davidu a Goliášovi ?
............................................................................................................................................................................................................
Matematika
Tento týden budete procvičovat všehochuť toho, co už umíte.
Učebnice strana 25. cvičení 7, 9, 10, 11 strana 26 cvičení 15 strana 27 cvičení 19 a
20.
............................................................................................................................................................................................................
P.S. Přírodovědu už neposílám, pokud budete chtít, dokončete si postupně pracovní sešit. Pomohou rodiče nebo učebnice.
............................................................................................................................................................................................................
Anglický jazyk

Zopakujeme si členy rodiny! Následující video si pusť třikrát. Nejprve si video poslechni, podruhé a potřetí si ještě vše zopakuj a zaměř se na správnou výslovnost.
Poté si nakresli s pomocí rodičů svůj rodokmen a tvoř věty: He is my father. She is my mother.
Odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

Domácí příprava a opakování z ostatních předmětů se již nezadává.

Týden 18.-22.5.

Český jazyk - zadání ZDE

Matematika - zadání ZDE

Anglický jazyk

Výsledky kvízu: 1b, 2c,g, 3e, 4a,f, 5d, 6k, 7h, 8j, 9i, 10l, 11m (čísla 6,7,8,9 mohou být i v jiném pořadí).
Tento týden si otevřete pracovní sešit na straně 70 a 71. Vystříhejte si kartičky se slovíčky. Zkuste sami tvořit kladné, záporné věty a otázky. Věty tvořte podle učebnice a pracovního sešitu. Zkuste mi poslat zhruba 5 vět, které jste utvořili
na E-ŽK, WhatsApp, fb, email…
PS: Pokud si slovíčka nepamatujete, můžete si na kartičky napsat jejich překlad, třeba vám to půjde lépe:-)
NT

VLASTIVĚDA - zadání ZDE

PŘÍRODOVĚDA - zadání ZDE

Týden 11.-15.5.

Český jazyk - zadání ZDE

Matematika - zadání ZDE

Anglický jazyk - zadání ZDE

VLASTIVĚDA - zadání ZDE

PŘÍRODOVĚDA - zadání ZDE

Týden 4.-8.5.

Český jazyk - zadání ZDE

Matematika - zadání ZDE

Anglický jazyk

Mám pro Vás dobrou zprávu. Čekají vás dvě poslední stránky v pracovním sešitě. Příští týden už jen jedno důležité cvičení a komiks, budete mít vše hotové! Vypracuj v PRACOVNÍM SEŠITĚ stranu 54 a 55. Cvičení 8 si zkus přečíst a přeložit. NT

VLASTIVĚDA - zadání ZDE

PŘÍRODOVĚDA - zadání ZDE

Týden 27.-30.4.

Český jazyk - zadání ZDE

Matematika - zadání ZDE

Anglický jazyk

Hello everyone!
Vypracuj v PRACOVNÍM SEŠITĚ stranu 52 a 53. nezapomeň na slovíčka nové lekce!
Naučíme se minulý čas: was a had.
Was je minulý čas od infinitivu slovesa být (is) a používáme ho ve 3. os. j. č. V překladu: byl jsem, byla jsem, bylo.
Had je minulý čas od infinitivu slovesa mít
vlastnit (have, has) a používáme ho ve všech osobách.
Jak poznáš, které slovíčko do věty patří? Nejdříve si vyzkoušej větu s přítomným časem
doplň sloveso: is, have nebo has. Poté slovesa převeď do minulosti. Is = was. Have, has = had.
Have a nice day! NT

VLASTIVĚDA - zadání ZDE

PŘÍRODOVĚDA - - zadání ZDE

Týden 20.-24.4.

Český jazyk
Zdravím vás v dalším vyučovacím týdnu. Doufám, že jste zvládli novou látku slovesné tvary. Budete se jim věnovat i tento týden, proto dále pokračujte v pracovním sešitě strana 36-37 do cvičení 21. Cvičení 21 trochu dovysvětlím (připomenu).

Příčestí činné (minulé)-znamená to, co už bylo(událo se).
Infinitiv-nelze u něj určit osobu, číslo a čas.
Zvratné sloveso-obsahuje zvratnou část se, ses, nebo si, sis.

Sloh-připomeňte si, co znamená zdvořilé chování k ostatním lidem. Kdy použijete následující věty. Nazdar. Ahoj. Dobrý den. Na shledanou. Dobrou noc. Šťastnou cestu. Sbohem. Promiňte. Dovolte. Nezlobte se. S dovolením. Dobrou chuť.

Čtení-přečtěte si básničky :
• Pro slepičí kvoč.
• Ptaly se nebe obláčky.
• Slavík opozdilec.
Strana 64-66

Úkol pro vás : vymyslete jídelní lístek pro rodinu čápů a koček(můžete i rýmovat).

Matematika
Připomeňte si přímou úměrnost (začali jsme ve škole). Pracujte s učebnicí strana 20 cvičení1, 2, 3 strana 21 cvičení 5 a 6.
Všimněte si : kolikrát se zvětší počet vstupenek, tolikrát se zvětší částka, kterou za ně zaplatíme, to samé platí pro trička, jablka, hrnečky, čokoládu.
Pomůže vám názorné video
https://www.youtube.com/watch?v=G6qnD6mzUm4.

Anglický jazyk
Všechny Vás zdravím a opět posílám úkoly:

Vypracuj v PRACOVNÍM SEŠITĚ stranu 50 a 51 (cvičení 9 se pokus přeložit).
Cv.1.: nezapomeň na pravidlo
čím se ptám, tím odpovídám.
Cv.8.: při psaní záporných vět v 3. os. j. č. přítomného prostého času se používá doesn´t.
Dobrovolné: Zopakuj si oblečení, pracovní list ZDE klíč ZDE.
NT

VLASTIVĚDA - zadání ZDE

PŘÍRODOVĚDA
Zapište si, jak rozdělujeme domácí zvířata a jaká hospodářská zvířata chováme a pro jaký užitek. Napište, jaký druh hospodářského zvířete, byste chtěli chovat vy a proč, připojte obrázek zvířete.
Koukněte na video :
https://www.youtube.com/watch?v=DfXL7DIHjNs

Týden 13.-17.4.

Český jazyk - zadání ZDE

Matematika - zadání ZDE

Anglický jazyk
Všechny Vás zdravím po Velikonocích!

Prostuduj si a vypracuj slovíčka nové lekce 10 ve slovníčku. Vypracuj v PRACOVNÍM SEŠITĚ stranu 48 a 49 (důležité je cvičení 1, 2 a 4).
Cv. 1. There is a penguin. = Tam je tučňák.
neurčitý člen a značí číslovku one.
Cv. 2. A penguin eats fish. = Tučňák jí rybu
ke slovesu eat se přidává koncovka s, pokud činnost provádí 3. os. j. č.
Cv. 4. Does it swim? U zvířat se píše osoba it - ono. Pozor nepíšeme he ani she.
NT

VLASTIVĚDA - zadání ZDE

PŘÍRODOVĚDA - zadání ZDE

Týden 6.-10.4.

Český jazyk
Milí žáci a rodiče, tady ode mě máte další učení „mučení“.
Pokračujte v procvičování sloves. Připomeňte si, že u sloves určujeme OSOBU,ČÍSLO,ČAS.
ZVRATNÉ SLOVESO obsahuje zvratnou část se, si, ses, sis, například: koupe se, čte si, koupal ses,
četl sis.
Rozeznáváme slovesné tvary: JEDNODUCHÉ čtu
, SLOŽENÉ budu číst, četl jsem
Procvičujte na školákově nebo Umíme česky
https://umimecesky.cz (4.třída-tvarosloví- mluvnické kategorie sloves-rozřazovačka nebo tetris)
V pracovním sešitě vypracujte stranu 33 a 34.
ČÍTANKA strana 55 a 56 VELIKONOČNÍ KOLEDY
, 57 DŘEVĚNÉ ZVONĚNÍ
Úkol pro vás: Napište jak slavíte v současnosti Velikonoce u vás doma
Dále pokračujte v plnění vlastní četby.
Moc mě potěšily vámi vytvořené deníčky a zprávičky, které mi posíláte.

Matematika
Pokračujte v procvičování zlomků.
Práce s učebnicí strana 15, cvičení 1-6, strana 16 cvičení 8
Procvičujte na portálu Umíme matiku
https://www.umimematiku.cz (4 třída-zlomky-rozhodovačka nebo pexeso nebo roboti).

Anglický jazyk

Here comes the Easter! Velikonoce přicházejí!
Žádný dotazník na tento týden, od čtvrtka jsou prázdniny!
V  PRACOVNÍM SEŠITĚ strana 45, 46 a 47, vypracuj, co zvládneš. Nezapomeň opakovat slovíčka.
Velmi pěkný odkaz na slovíčka:
https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php
Dobrovolné: pracovní list ZDE
, klíč ZDE
NT

VLASTIVĚDA
zadání výuky ZDE

PŘÍRODOVĚDA
Procvičte ekosystém park v pracovním sešitě strana 24.
Vyluštěte hádanky a napište odpověď (týká se rostlin a živočichů v parku)
1.JSEM VÍCE PICHLAVÝ NEŽ MŮJ BRATR ZTEPILÝ
2. CHUTNAJÍ MI ŽÍŽALY, PAVOUCI, MÁM RÁDA VODU I SOUŠ, ALE ASI SE MĚ BUDEŠ
TROCHU ŠTÍTIT
3. MÁM KAŠTANY, A PŘESTO SE TAK NEJMENUJU
4. RÁD SI LÉTÁM, MILUJU OVOCE A ŽÍŽALY, NOSÍM ČERNÝ FRAK A ŽLUTÝ ZOBÁK
5. ŘÍKAJÍ MI ZLATÝ DÉŠŤ, I KDYŽ NIKDY NEPRŠÍM.
6. JSEM SAVEC, ALE UMÍM LÉTAT, V NOCI JSEM VZHŮRU A VE DNE SPÍM.

Týden 30.3.-3.4.

Zřejmě se dlouho neuvidíme, můžete mi napsat na e-žákovskou, nebo můj e-mail bobsedla@seznam.cz - jak se máte, co děláte, jak zvládáte učení, nebo hru na hudební nástroj bez pana učitele, učitelky, na co se těšíte, až skončí karanténa a tak dále. Mějte se hezky pa pa.

Český jazyk
Milé děti a rodiče, tento týden, se budeme věnovat slovesům, připomeňte si, co už známe:
U sloves určujeme osobu, číslo a čas.
Číslo jednotné:    1. osoba JÁ            2. TY          3. ON, ONA, ONO                                                                                      

Číslo množné:     1.osoba  MY          2. VY         3. ONI, ONY, ONA
Čas: přítomný, minulý, budoucí

Pokračujte v pracovním sešitě na straně 31-32, některá cvičení jsme dělali spolu ve škole, procvičujte i na školákově. Zahrajte si s rodiči pantomimu na slovesa, na kartičky si napište několik sloves ( např. číst, spát, vařit, uklízet, cvičit atd. ) kartičky dejte do sáčku, losujte, vylosované sloveso předveď, až rodič uhodne,  zadá ti úkol, např. utvoř 3 osobu, čísla jednotného, čas budoucí. Role si můžete prohodit.

Nezapomínejte číst.

Sloh - vymyslete krátký příběh na jakékoli téma.

Matematika
Čeká nás nová látka, ale vy jste šikovné dětičky, tak to hravě zvládnete!

ZLOMKY, pro začátek se soustřeďte na pochopení, co je to zlomek a jak se zapisuje.
ZLOMEK je určitá část celku, třeba polovina koláče, papíru, čtvrtina pizzy, osmina másla
Pro názornost si najděte na YouTube video s názvem LEGO ZLOMKY 1,
trvá asi 10 min. https://www.youtube.com/watch?v=hqXJGBfGRQU
ZLOMKY zapisujeme takto:

1 -  čitatel- určuje kolik zlomek obsahuje částí, pod ním je zlomková čára - má význam jako děleno
2  - jmenovatel- určuje na kolik částí je celek rozdělen

Pracujte pomocí učebnice strana 12 -13, zaměřte se na cvičení 1,2,4,5,6,9.

Zábavné a super procvičování najdete na portálu UMÍME MATIKU http://www. umimematematiku.cz - zvolte4. třída, zlomky, poznávání zlomků, rozhodovačka, lehké
.

Anglický jazyk
Všechny Vás zdravím, v nových slovníčcích si vypracujte lekci 9.
Z pracovního sešitu vypracujte strany 42, 43 a 44.
ZDE posílám další informace a přehled gramatiky.
Odkaz na procvičování: www.jazyky-online.info
NT

VLASTIVĚDA ... ZADÁNÍ

PŘÍRODOVĚDA
Přejdeme na další ekosystém, a tím je PARK.
Z
učebnice str. 50 vypiš do sešitu( na papír, pak do sešitu vlepíš), jaké rostliny v parku rostou a jací živočichové tam žijí, prohlédni si obrázky, můžeš si je vyhledat i na internetu.
Namalujte svůj vlastní návrh parku, fantazii se meze nekladou.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky