4.tř -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

4.tř

DOMÁCÍ ÚKOLY

Týden 20.-24.4.

Týden 13.-17.4.

uu

Týden 6.-10.4.

uu

Český jazyk
Milí žáci a rodiče, tady ode mě máte další učení „mučení“.
Pokračujte v procvičování sloves. Připomeňte si, že u sloves určujeme OSOBU,ČÍSLO,ČAS.
ZVRATNÉ SLOVESO obsahuje zvratnou část se, si, ses, sis, například: koupe se, čte si, koupal ses,
četl sis.
Rozeznáváme slovesné tvary: JEDNODUCHÉ čtu
, SLOŽENÉ budu číst, četl jsem
Procvičujte na školákově nebo Umíme česky
https://umimecesky.cz (4.třída-tvarosloví- mluvnické kategorie sloves-rozřazovačka nebo tetris)
V pracovním sešitě vypracujte stranu 33 a 34.
ČÍTANKA strana 55 a 56 VELIKONOČNÍ KOLEDY
, 57 DŘEVĚNÉ ZVONĚNÍ
Úkol pro vás: Napište jak slavíte v současnosti Velikonoce u vás doma
Dále pokračujte v plnění vlastní četby.
Moc mě potěšily vámi vytvořené deníčky a zprávičky, které mi posíláte.

Matematika
Pokračujte v procvičování zlomků.
Práce s učebnicí strana 15, cvičení 1-6, strana 16 cvičení 8
Procvičujte na portálu Umíme matiku
https://www.umimematiku.cz (4 třída-zlomky-rozhodovačka nebo pexeso nebo roboti).

Anglický jazyk

Here comes the Easter! Velikonoce přicházejí!
Žádný dotazník na tento týden, od čtvrtka jsou prázdniny!
V  PRACOVNÍM SEŠITĚ strana 45, 46 a 47, vypracuj, co zvládneš. Nezapomeň opakovat slovíčka.
Velmi pěkný odkaz na slovíčka:
https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php
Dobrovolné: pracovní list ZDE
, klíč ZDE
NT

VLASTIVĚDA
zadání výuky ZDE

PŘÍRODOVĚDA
Procvičte ekosystém park v pracovním sešitě strana 24.
Vyluštěte hádanky a napište odpověď (týká se rostlin a živočichů v parku)
1.JSEM VÍCE PICHLAVÝ NEŽ MŮJ BRATR ZTEPILÝ
2. CHUTNAJÍ MI ŽÍŽALY, PAVOUCI, MÁM RÁDA VODU I SOUŠ, ALE ASI SE MĚ BUDEŠ
TROCHU ŠTÍTIT
3. MÁM KAŠTANY, A PŘESTO SE TAK NEJMENUJU
4. RÁD SI LÉTÁM, MILUJU OVOCE A ŽÍŽALY, NOSÍM ČERNÝ FRAK A ŽLUTÝ ZOBÁK
5. ŘÍKAJÍ MI ZLATÝ DÉŠŤ, I KDYŽ NIKDY NEPRŠÍM.
6. JSEM SAVEC, ALE UMÍM LÉTAT, V NOCI JSEM VZHŮRU A VE DNE SPÍM.

Týden 30.3.-3.4.

Zřejmě se dlouho neuvidíme, můžete mi napsat na e-žákovskou, nebo můj e-mail bobsedla@seznam.cz - jak se máte, co děláte, jak zvládáte učení, nebo hru na hudební nástroj bez pana učitele, učitelky, na co se těšíte, až skončí karanténa a tak dále. Mějte se hezky pa pa.

Český jazyk
Milé děti a rodiče, tento týden, se budeme věnovat slovesům, připomeňte si, co už známe:
U sloves určujeme osobu, číslo a čas.
Číslo jednotné:    1. osoba JÁ            2. TY          3. ON, ONA, ONO                                                                                      

Číslo množné:     1.osoba  MY          2. VY         3. ONI, ONY, ONA
Čas: přítomný, minulý, budoucí

Pokračujte v pracovním sešitě na straně 31-32, některá cvičení jsme dělali spolu ve škole, procvičujte i na školákově. Zahrajte si s rodiči pantomimu na slovesa, na kartičky si napište několik sloves ( např. číst, spát, vařit, uklízet, cvičit atd. ) kartičky dejte do sáčku, losujte, vylosované sloveso předveď, až rodič uhodne,  zadá ti úkol, např. utvoř 3 osobu, čísla jednotného, čas budoucí. Role si můžete prohodit.

Nezapomínejte číst.

Sloh - vymyslete krátký příběh na jakékoli téma.

Matematika
Čeká nás nová látka, ale vy jste šikovné dětičky, tak to hravě zvládnete!

ZLOMKY, pro začátek se soustřeďte na pochopení, co je to zlomek a jak se zapisuje.
ZLOMEK je určitá část celku, třeba polovina koláče, papíru, čtvrtina pizzy, osmina másla
Pro názornost si najděte na YouTube video s názvem LEGO ZLOMKY 1,
trvá asi 10 min. https://www.youtube.com/watch?v=hqXJGBfGRQU
ZLOMKY zapisujeme takto:

1 -  čitatel- určuje kolik zlomek obsahuje částí, pod ním je zlomková čára - má význam jako děleno
2  - jmenovatel- určuje na kolik částí je celek rozdělen

Pracujte pomocí učebnice strana 12 -13, zaměřte se na cvičení 1,2,4,5,6,9.

Zábavné a super procvičování najdete na portálu UMÍME MATIKU http://www. umimematematiku.cz - zvolte4. třída, zlomky, poznávání zlomků, rozhodovačka, lehké
.

Anglický jazyk
Všechny Vás zdravím, v nových slovníčcích si vypracujte lekci 9.
Z pracovního sešitu vypracujte strany 42, 43 a 44.
ZDE posílám další informace a přehled gramatiky.
Odkaz na procvičování: www.jazyky-online.info
NT

VLASTIVĚDA ... ZADÁNÍ

PŘÍRODOVĚDA
Přejdeme na další ekosystém, a tím je PARK.
Z
učebnice str. 50 vypiš do sešitu( na papír, pak do sešitu vlepíš), jaké rostliny v parku rostou a jací živočichové tam žijí, prohlédni si obrázky, můžeš si je vyhledat i na internetu.
Namalujte svůj vlastní návrh parku, fantazii se meze nekladou.

Týden 23.-27.3.

ČESKÝ JAZYK
Pokračujte v procvičování vzorů a koncovek podstatných jmen stejným způsobem jako minulý týden
.
Pro procvičování podstatných jmen rodu mužského přikládám pracovní list k vytisknutí ... ZDE
Stále platí četba knih, nezapomeňte se naučit básničku Enten Týny v čítance.

Sloh - veďte si krátké zápisky,  jak prožíváte dny nuceného:-o volna, připojte také popis jarní přírody, namaluj  i obrázek.

MATEMATIKA
Pokračujte v počítání s přirozenými čísly, učebnice 3. díl str. 8., cv. 10 - 13.

Geometrie - zopakujte si rýsování čtverce a obdélníku ( ve škole jsme již rýsovali )
Zadání: 1) Narýsuj obdélník ABCD, /AB/ = 5cm, /BC/ = 3 cm, vyznač pravé úhly
            2) Narýsuj čtverec KLMN, jehož strana měří 4 cm, vyznač opět pravé úhly
Nezapomeň si vždy udělat náčrt.

PŘÍRODOVĚDA
Vyhledejte si na internetu a prohlížejte obrázky rostlin a živočichů na poli a louce.

VLASTIVĚDA
Přečíst str. 16 a 17 v učebnici „Vznik českého státu“
Návod + zápisy ZDE

Týden 16.-20.3.

ANGLICKÝ JAZYK na 1. období

ANGLICKÝ JAZYK
Milí čtvrťáci, po celou dobu uzavření školy se řiďte při domácí přípravě následujícími pokyny.
Nejprve si z dané lekce vypracujte slovíčka do vašich nových slovníčků.
Před tím, než se pustíte do vypracování úkolů v pracovním sešitě, je nutné si danou látku prostudovat v učebnici. Pokud jí nebudete rozumět, existují internetové stránky:
https://www.helpforenglish.cz/anglictina-pro-zacatecniky, kde je daná problematika vysvětlena... Pokud nebudete stále danému cvičení rozumět, ráda vám každý pracovní den poradím na telefonu od 8:00 do 10:00. Prosím o dodržení tohoto času. Můžete mě kontaktovat přes WhatsApp či telefon moje číslo 601 378 310.
Nezapomeňte si přes internet kontrolovat správnou výslovnost. K opakování můžete využít program DIDAKTA
Angličtina 1 (přístupové údaje v E-ŽK).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 3. 20. 3. 2020
SLOVÍČKA lekce 7 a lekce 8.
PRACOVNÍ SEŠIT strana 36, 37 a 38.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 3. 27. 3. 2020
PRACOVNÍ SEŠIT strana 39, 40 a 41.

ČESKÝ JAZYK:  
Procvičování vzorů podstatných jmen a jejich koncovek ( správné psaní i/í, y/ý ), využijte portál www. školákov.eu nebo didakta cz., děti je dobře znají ze školy a mají okamžitou zpětnou vazbu, zda pracují správně.
Děti si mohou vyrobit kartičky se vzory podstatných jmen, pokud si je nepřinesly ze školy, říkejte jim různá podstatná jména, ať zvedají kartičku se správným vzorem. Role učitele a žáka si můžete za čas vyměnit.
Pokračujte ve čtení knížek, po skončení domácího vzdělávání si je děti přinesou do školy nebo si mohou udělat krátký zápisek, co četly.
V rámci slohových cvičení si mohou děti vést deníček, jak trávily čas během mimořádného volna.
...........................................................................................................................................................................................................
MATEMATIKA:

Procvičování početních výkonů s přirozenými čísly. Počítejte v učebnici matematiky 3. díl celá strana 7. Pokud děti nemají školní sešit, počítejte do vlastního nebo na papír, po návratu do školy budou zadané úkoly kontrolovány a brány jako procvičené.
...........................................................................................................................................................................................................
PŘÍRODOVĚDA:

Průběžně opakujte s dětmi, kteří živočichové a rostliny se nachází na poli a louce.
...........................................................................................................................................................................................................
DOPORUČENÍ:

Střídat činnosti, nedělejte naráz příliš mnoho, nechte děti po každé činnosti odpočinout. Děti mohou sledovat dopolední zábavný vyučovací program ČT2 UčíTelka.
...........................................................................................................................................................................................................
VLASTIVĚDA
Návod na domácí výuku je prostý - každý týden = jedna kapitola v učebnici + příslušná cvičení v pracovním sešitě – po návratu do lavic budu kontrolovat!
Aktuálně v tomto týdnu dodělat kapitolu „Velkomoravská říše“ strana 13,14, pracovní sešit 10.

Z
ápisky do školního sešitu:

Konstantin a Metoděj
- 16. 3.
863 ze Soluně (Byzancká říše – dnes Řecko)
zaváděli písmo Hlaholice

(
nakreslit pár písmen ze str. 13)

Svatopluk
- 18.3.
3. a poslední známý kníže Velké Moravy              
bohoslužba opět v latinském jazyce
po jeho smrti nájezdy Maďarů, říše zanikla

Rozvoj řemesel
šperkařství, hrnčířství, kovářství, řezbářství
(nakreslit GOMBÍK = ozdobný knoflík str. 14)

Dále doporučuji sledovat na youtube.com kanál Dějiny udatného českého národa – příslušné díly (např. díl 10): https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky