5.tř -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

5.tř

DOMÁCÍ ÚKOLY

Týden 20.-24.4.

Týden 13.-17.4.

uu

Týden 6.-10.4.

uu

Český jazyk
Milí rodiče, milé děti,
Tento týden se podle instrukcí ZDE podrobněji podíváme na stavbu věty jednoduché.
Na procvičování pravopisu stále doporučuji průběžně navštěvovat stránky www.pravopisně.cz

Ve čtení pokračujte v mimočítankové četbě a dělejte si zápisy do čtenářského deníku.

Ze slohu pro vás mám tento týden speciální úkol. Začínáme brát téma Dopisování. Pošlete mi prosím každý z vás pohlednici na tuto adresu: Martina Kölblová, Brandlova 9, České Budějovice, 37006. Poproste rodiče o nějaký starý pohled a o pomoc při vyplňování adresy a pak mi napište nějaký krátký vzkaz. NEODESÍLEJTE POŠTOU! STOJÍ TO PENÍZE A POŠTY FUNGUJÍ V NOUZOVÉM REŽIMU! VLOŽTE DO SEŠITU SLOHU!

Děkuji a přeji krásné jarní dny. M.K.

Matematika

Anglický jazyk

Here comes the Easter! Velikonoce přicházejí!
Žádný dotazník na tento týden, od čtvrtka jsou prázdniny!
V PRACOVNÍM SEŠITĚ vypracuj stranu 43, 44 a 45, vše co zvládneš.
Opakování slovní zásoby: https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

Dobrovolné: Pusť si video: Historie Velikonoc. https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4
NT

Vlastivěda
zadání výuky ZDE

Přírododa

Týden 30.3.-3.4.

Český jazyk
Dobrý den, posílám vám úkoly na tento týden.
Budeme pokračovat ve skladbě, stále děláme spojovací výrazy, zkusíme si doplnit do vět čárky. Čárky píšeme ve větě především před spojovacími výrazy (s výjimkou např. spojek a nebo i).

V učebnici navážeme na minulý týden. Přečtěte si prosím definici na str.70 a pak si zkuste udělat cvičení 6
10 na str.70-72. Cv. 10 jenom jedničkáři, dvojkaři, trojkaři.
V pracovním sešitě si prosím dodělejte str.42. Zbývá cvičení 5 a 6. Šestku dělejte zase jenom jedničkáři-trojkaři.
Na procvičování pravopisu doporučuji stránky www.pravopisně.cz

Ve slohu pokračujeme ve vypravování. Pokuste se dokončit následující příběh za použití alespoň patnácti vět. Použijte přímou řeč, různé druhy vět (tázací, zvolací apod.), pracujte s citoslovci, se slovesným časem! Dokončený příběh mi prosím do příští neděle pošlete mailem na adresu martinaberova@seznam.cz

Byly Dušičky, Památka zesnulých. Paní Volejníková, stejně jako ostatní lidé ze vsi, se vypravila zkrášlit hrob svého nebožtíka muže. Pracovala pilně, čistila hrob od mechu, zastřihovala bujný porost barvínku a břečťanu na pomníku, leštila písmena nápisu a ani si nevšimla, jak se už setmělo. Když byla s výsledkem spokojená, rozhlédla se kolem sebe a zjistila, jak už je pozdě. Pátá už jistě minula! Babička kvapně posbírala všechny nástroje do plátěné tašky a spěchala k bráně. Tam však s hrůzou zjistila, že branka hřbitova je zamčená! Hrobník v pět hodin přesně podle návštěvního řádu  zkontroloval hřbitov, zamkl bránu a odešel domů. Jak se jen mohlo stát, že babičku přehlédl? Těžko říct. Ale paní Volejníková se tak ocitla úplně sama na setmělém hřbitově.......

Ve čtení pokračujte v mimočítankové četbě a dělejte si zápisy do čtenářského deníku.

Matematika
Čeká vás „testíkový“ týden posílám 3 cvičné testy.
Aby toho tento týden nebylo mnoho, v pracovním sešitě se pokuste vyplnit pouze str. 54 -  v pátek budou k dispozici výsledky.
Výsledky ZDE
.

Anglický jazyk
Všechny Vás zdravím, z pracovního sešitu vypracujte strany 40, 41 a 42.
ZDE posílám další informace a přehled gramatiky.  
Odkaz na procvičování: www.jazyky-online.info
NT

Vlastivěda ... ZADÁNÍ
P
racovní sešity je možno vyzvednout u mě doma po tel. domluvě kdykoli - Benešov nad Černou novostavba vedle č.p .1, tel.728115345.

Přírododa
Milí páťáci, posílám další DÚ. V týdnu od 30.3. - 3.4.2020 si pročtěte kapitolu "Kostra a Svalová soustava" uč. str. 55 - 57 a zároveň si zapište do malých  sešitů zápisky (modré rámečky).
Pusťte se také do práce v PS a vypracujte celou stranu 47. O spolupráci požádejte vaše rodiče.
Posílám také pracovní list ZDE. Pracujte dle zadání a vložte do sešitu na PŘ.
Mějte pěkný den a moc vás všechny zdravím. J.Malá

Týden 23.-27.3.

Matematika
Na začátek tohoto týdne vám posílám cvičný testík. ZDE  Důležité je, abyste nezapomněli to nejdůležitější sčítat, odčítat, násobit, dělit.
Pak vás čeká těžký úkol
podívejte se prosím na videonávod na youtube na tyto stránky https://www.youtube.com/watch?v=fei07aW1ltA jedná se o vysvětlení látky „Aritmetický průměr“.
Podobné návody na aritmetický průměr najdete, když do vyhledávače na youtube zadáte: Matýskova matematika aritmetický průměr.
Pokračujte v pracovním sešitě str. 50, 52.
VÝSLEDKY !

Český jazyk
Dobrý den, posílám vám úkoly na tento týden.
Po uplynulém týdnu byste měli mít dokončenou kapitolu Slovesa. Tím jsme probrali učivo o tvarosloví a od nynějška se budeme zabývat skladbou.

Začneme větou jednoduchou a souvětím.
V učebnici na str. 68 dole si přečtěte definici. Pak pracujte s textem na straně 68 nahoře. Přečtěte si jej a zodpovězte otázky pod textem. (Vzorec souvětí je např. Když V1, V2, aby V3).
Další den můžete stejným způsobem pracovat s textem na str. 69 nahoře a zase splnit úkoly pod textem.
V pracovním sešitě si udělejte cv. 1 na str. 41.

Když se naučíte rozeznat větu jednoduchou od souvětí a spočítat počet vět v souvětí, můžeme se zaměřit na spojovací výrazy. Těmi bývají obvykle spojky, vztažná zájmena či některá příslovce.
Přečtěte si definici v učebnici na straně 69 uprostřed. Poté vypracuj cvičení 2, 3, 4 a 5 na str. 69-70. Všechna jsou na spojovací výrazy.
V pracovním sešitě odpovídají této látce cv. 2, 3 a 4 na str.41-42.

Ve slohu probíráme vypravování. Udělejte si prosím cvičení 8 na str. 114 v učebnici.

Ve čtení pokračujte v mimočítankové četbě a dělejte si zápisy do čtenářského deníku.
Zdravím. M. Kölblová

Vlastivěda
Pracovní list ZDE, opakování 20. století

Přírododa
Uč. str. 53 - téma "Člověk"
Společné znaky s ostatními živočichy - přečíst látku a do sešitu zapsat modrý rámeček.
Lidské tělo- učebnice str. 54 - 55 a opět zápis do sešitu - modrý rámeček.
Dále posílám test "Třídění živých organizmů".
  TEST
Test je možné vytisknout, nebo rovnou vyplnit a odeslat na můj mail (malajar@centrum.cz).

Týden 16.-20.3.

ČJ - na týden 16.-20.3.
Milí žáci,
posílám vám úkoly na tento týden z českého jazyka.
1. Naposledy jsme se v českém jazyce věnovali kapitole Slovesa, procvičovali jsme osobu, číslo, čas a naposledy i slovesný způsob. Rozkazovací jsme dokončili, podmiňovací začali. Nicméně v sešitě jej zapsaný máte.
Tento týden bych od vás chtěla, abyste dodělali všechna cvičení z učebnice do konce kapitoly Slovesa. Převážně půjde o procvičování slovesného způsobu. Vypracujte vše do školního sešitu.
Potom otevřete pracovní sešit, zde nám zbývá z této kapitoly dokončit zhruba jednu poslední stránku. I tu tedy dodělejte
přímo do pracovního sešitu.
Až budete hotovi, můžete si ověřit v přiloženém materiálu, zda jste vše zvládli. SOUBOR ZDE.

2. Co se týče slohu, v učebnici můžete pokračovat v kapitole Slohová cvičení k vypravování a postupně si všechna cvičení udělat.

3. Ve čtení se soustřeďte na mimočítankovou četbu a na čtenářský deník, budu si jej vybírat hned, jakmile začnete zase chodit do školy, měli byste tam mít od minula dvě nové knihy.

Chápu, že ne každý z  vás zvládne všechno sám, ale zkuste požádat rodiče, sourozence... A po návratu do školy společně samozřejmě vše procvičíme, zkontrolujeme, zopakujeme, doplníme. Přesto neházejte školu za hlavu, od každého z vás budu chtít vidět, co jste za dobu volna doma udělali.
Zdravím a přeji samozřejmě hlavně pevné zdraví.    S pozdravem Kölblová
........................................................................................................................................................................................................................
Matematika
Pokračujte v pracovním sešitě na stránkách 42, (44 můžete vynechat), 46, 48. V pátek pošlu pro vaši kontrolu výsledky. Pro nadšence posílám také sudoku 6x6 ... ZDE
Výsledky - ZDE, ZDE, ZDE
........................................................................................................................................................................................................................
Vlastivěda
Návod na domácí výuku: jeden týden = jedna kapitola v učebnici + příslušná cvičení v pracovním sešitě – po návratu do lavic budu kontrolovat!

Jelikož však končíme první díl učebnice, domluvíme se později, kdy a kde si vyzvednete díl druhý – oranžový (zeměpis).

Aktuálně – v tomto týdnu kapitola „Od totality k demokracii“ strana 46-48, pracovní sešit str.17
Zápisky do sešitu ...  ZDE

Dále doporučuji sledovat na youtube.com kanál Dějiny udatného českého národa – příslušné díly (díly 109, 110,111): https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv
........................................................................................................................................................................................................................
Přírodověda
Učivo- učebnice str. 48 - 51. Přečíst kapitolu "Třídění živých organizmů". Modrý rámeček str. 51 - zápis do sešitů.

........................................................................................................................................................................................................................

Týden 11.-13.3.

ANGLICKÝ JAZYK na 1. období

ANGLICKÝ JAZYK
Milí páťáci, po celou dobu uzavření školy se řiďte při domácí přípravě následujícími pokyny.
Nejprve si z dané lekce prostudujte slovíčka, která najdete vzadu v pracovním sešitě.
Před tím, než se pustíte do vypracování úkolů v pracovním sešitě, je nutné si danou látku prostudovat v učebnici. Pokud jí nebudete rozumět, existují internetové stránky:
https://www.helpforenglish.cz/anglictina-pro-zacatecniky, kde je daná problematika vysvětlena... Pokud nebudete stále danému cvičení rozumět, ráda vám každý pracovní den poradím na telefonu od 8:00 do 10:00. Prosím o dodržení tohoto času. Můžete mě kontaktovat přes WhatsApp či telefon moje číslo 601 378 310.
Nezapomeňte si přes internet kontrolovat správnou výslovnost. K opakování můžete využít program DIDAKTA
Angličtina 1 a Angličtina 2 (přístupové údaje v E-ŽK).
Pro aktuální situaci ve světě vám doporučuji sledovat tuto stránku:
https://ncov2019.live/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 3.
20. 3. 2020
PRACOVNÍ SEŠIT strana 34, 35 a 36.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 3.
27. 3. 2020
PRACOVNÍ SEŠIT strana 37, 38 a 39.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky