5.tř -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

5.tř

DOMÁCÍ ÚKOLY

444

Distanční vzdělávání (zadávání domácí práce) bude ukončeno v pátek 19.6.2020.
Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se aktivně do společné práce zapojili.

333

Týden 15.-19.6.

Český jazyk - zadání ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Matematika
Čeká vás poslední stránka v pracovním sešitě -  94. S některými z vás se budu od středy pravidelně setkávat ve vaší třídě, takže kdo chodí do školy, nemusíte samostatně dělat nic. Výsledky ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Anglický jazyk - vypracuj pracovní list na DAILY ROUTINES. Pracovní list ZDE.

Týden 8.-12.6.

Český jazyk - zadání ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Matematika
Tento týden pokračujte v pracovním sešitě na stránce 92. Výsledky ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Anglický jazyk
Den dětí je za Vámi, tak se zaměříme na celoškolní projekt.
Vypracuj jeden list na téma All about me! Od mladších žáků očekávám jednoslovné odpovědi, od starších žáků odpovědi víceslovné. Starší žáci mi mohou poslat sloh na téma All about me nebo vytvořit svůj list na téma All about me. Zkuste si s pracovním listem vyhrát, máte na něj dostatek času, hezky ho i vymalujte...až budete hotoví, můžete mi zase poslat fotku...po skončení práce si pracovní list založte do pracovního sešitu a přineste list do školy na začátku příštího školního roku. Komu by se žádný pracovní list nelíbil, může si vytvořit svůj, v kreativitě se meze nekladou... Kdo by potřeboval pracovní list vytisknout, budou od 5. 6.  k dispozici ve škole.
Pracovní listy  ZDE.

Týden 1.-5.6.

Český jazyk - zadání ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Matematika
Tento týden pokračujte v pracovním sešitě na stranách 89 a 90. Výsledky ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Anglický jazyk
Zaměříme se na poslech! Do vyhledávače si zadej: esl-lab.com
Vpravo nahoře si najdi Listening Activities, vyber úroveň, kterou zvládneš. Všem doporučuji začít od easy a poté navyšovat. Nezapomeň pod poslechy odpovídat na otázky.

Děti, vy, které jdete od 25. 5. do školy, tyto úkoly pro vás neplatí. Stejná nebo hodně podobná cvičení spolu zopakujeme od 5. 6. do 16. 6. Už se na vás v pátek těším!

Týden 25.-29.5.

Český jazyk - zadání ZDE
............................................................................................................................................................................................................
Matematika
Tento týden pokračujte v pracovním sešitě na stranách 87 (cvičení 14 můžete vynechat) a 88 (cvičení 19 můžete vynechat). Výsledky ZDE.
............................................................................................................................................................................................................
Anglický jazyk

Zopakujeme si přítomný čas prostý! Následující video si pusť třikrát. Nejprve si video poslechni, podruhé si z videa vypiš poznámky do sešity (záleží na tobě jak moc podrobné) a potřetí si ještě vše zopakuj a ujisti se, že všemu rozumíš.
Odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=hHKejDGsNW4&list=PLJyvl_dXYTiNLvk6ryTl7nIDgvAjPGNEG
Pokud odkaz nenajdeš, vyhledej si na Youtube: Tabule pro kebule
přítomný čas prostý.
Děti, vy, které jdete od 25. 5. do školy, tyto úkoly pro vás neplatí. Stejná nebo hodně podobná cvičení spolu zopakujeme od 5. 6. do 16. 6. Už se na vás těším!

Domácí příprava a opakování z ostatních předmětů se již nezadává.

Týden 18.-22.5.

Český jazyk - zadání ZDE

Matematika
Tento týden pokračujte v pracovním sešitě na stranách 84 a 86.
Na stránce 86 začíná shrnutí o přirozených číslech. Najdete tam vždy nějakou poučku (ta je červeným písmen) a pak k tomu úkol (modrým písmem). Výsledky.

Anglický jazyk

Tento týden pracujte s následujícím listem ZDE. Na otázky nejdříve odpovězte podle sebe a poté se zeptejte svého kamaráda (maminky, tatínka, sourozence…) Až budete mít zaznamenané odpovědi začněte tvořit věty ve 3. os. j. č. Její = her. Jeho = his.
Kdo vše zvládne, může mi poslat krátký sloh o sobě (inspiruj se odpověďmi na otázky) na E-ŽK, WhatsApp, fb, email…
NT

Vlastivěda - zadání ZDE

Přírododa
Ahoj páťáci, na týden od 18.5. do 22.5. si přečtěte v uč. na str. 71 novou kapitolu "Odlišujeme se od ostatních živočichů" a do sešitu si zaznamenejte zápis (modrý rámeček). Dále si v PS na str. 72 vypracujte do sešitu opakovací krabičky, a odpovězte na tyto otázky - 3,5,7,8,11,15 a 19.

Týden 11.-15.5.

Český jazyk - zadání ZDE

Matematika
Nejprve posílám na papíru cvičné příklady na dělení se zbytkem ZDE. Pak pokračujte v pracovním sešitě na stranách 80 a 82. Výsledky ZDE.

Anglický jazyk

Zdravím Vás, tento týden se podíváme na poslech a poté spojíme angličtinu s pracovními činnostmi.
POSLECH:
1. Koukni se na přepis poslechu ZDE, který si zároveň pusť na tomto odkaze:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/dogs-life
2. K poslechu vypracuj pracovní list ZDE, výsledky ZDE.
SPOJENÍ S PRACOVNÍMI ČINNOSTMI:
1. Postupuj podle návodu ZDE.
NT

Vlastivěda - zadání ZDE

Přírododa
Ahoj páťáci, v týdnu od 11.5. do 15.5 pracujte s PS, a to na str. 52 -  "Zopakujte si a nahlédněte dovnitř svého těla", dále pak na str. 53 vytvořte rodokmen své rodiny a na té samé straně vypracujte cvičení 2.
Mějte se moc hezky a opět se těším na vámi zaslanou zpětnou vazbu. J.Malá

Týden 4.-8.5.

Český jazyk - zadání práce ZDE

Matematika
Tento týden pokračujte v pracovním sešitě na stranách 74, 76 a 78. Kdyby bylo něco nejasného, klidně to vynechejte nebo se ozvěte, rád poradím.
!!! Výsledky ZDE !!!

Anglický jazyk

Mám pro Vás dobrou zprávu. Čekají vás dvě poslední stránky v pracovním sešitě. Příští týden budete mít vše hotové! Vypracuj v PRACOVNÍM SEŠITĚ stranu 53 a 54. NT

Vlastivěda - zadání ZDE

Přírododa
Ahoj páťáci, na týden od 4.5. do 7.5. vám zasílám pracovní listy  "Potravinová pyramida" ZDE. Trávicí soustavu jsme již na dálku udělali. V učebnici na straně 61máme téma na zdravou výživu a také zobrazenou potravinovou pyramidu. Znovu se na to podívejte a vypracujte zadané pracovní listy. I nadále vyžaduji zpětnou vazbu alespoň formou EŽ, zda domácí úkoly děláte. J.Malá

Týden 27.-30.4.

Český jazyk - zadání úkolů na tento týden ZDE

Matematika
Tento týden pokračujte v pracovním sešitě na stranách 70 a 72. ZDE posílám 8 příkladů na procvičení násobení dvouciferným číslem a dělení jednociferným i dvouciferným číslem. Výsledky ZDE.

Anglický jazyk
Hello everyone!

V PRACOVNÍ SEŠITĚ vypracuj stranu 51 a 52. Opět doplňuješ přítomný průběhový čas. Na straně 52 je téma directions = směry. Nejdříve si pozorně prohlédni, přelož a vypracuj cv. 1 na str. 59 v učebnici (výsledky níže) a poté se pusť do kapitoly směrů v pracovním sešitě.
1
go past, 2 turn right, 3 turn left, 4 on the left, 5 on the right, 6 go straight on.
Have a nice day! NT

Vlastivěda - zadání ZDE

Přírododa
Ahoj páťáci, posílám učivo na týden od 27.4. do 30.4..V učebnici si na straně 64 přečtěte "Smyslovou soustavu" a na straně 66 - 67 "Člověk se rozmnožuje". Do malých sešitů shrnutí si zaznamenejte shrnutí - (modré rámečeky). J.Malá

Týden 20.-24.4.

Český jazyk
Zdravím všechny zase po týdnu. Zadání práce ZDE.
Děkuji za spolupráci! M.K.

Matematika
Tento týden pokračujte v pracovním sešitě na stranách 64, 66, 68. Cvičný testíček tentokrát vynecháme. Výsledky ZDE.

Anglický jazyk
Všechny Vás zdravím a opět posílám úkoly:
V PRACOVNÍ SEŠITĚ vypracuj stranu 49 a 50. Opět doplňuješ přítomný průběhový čas: pomocné sloveso být + významové sloveso v ing tvaru. Pro lepší pochopení koukni na stránku: https://www.helpforenglish.cz/article/2006120405-pritomny-cas-prubehovy
Dobrovolné: Vypracuj pracovní list na reading comphresion. Naučíš se nová slovíčka jako volunteering, fundraising, donating. Pracovní list ZDE, klíč ZDE. Pokud by byl těžký, koukni do 4. třídy na oblečení.
NT

Vlastivěda - zadání ZDE

Přírododa
Ahoj páťáci, posílám úkoly na týden od 20.4. do 24.4.: v učebnici na str. 60 - 62 si přečtěte kapitolu - Trávicí a vylučovací soustava. Do malého sešitu si zaznamenejte zápis (modrý rámeček) na str. 62. Dále posílám k vypracování 2 pracovní listy ZDE, které si založte rovněž do malého sešitu. Moc vás všechny zdravím. J.Malá

Týden 13.-17.4.

Český jazyk                    
Všechny vás po Velikonocích zdravím.
Tento týden budeme v mluvnici pokračovat ve stavbě věty jednoduché. Minulý týden jsme si řekli, co je základní skladební dvojice, a vy jste si zkusili ve větách vyhledávat přísudek a podmět. Dozvěděli jste se, že podmět může být vyjádřen různými slovními druhy. Tento týden ještě věnujeme podmětu.
Podmět ve větě může totiž být:
a) holý (není dále rozvit jiným slovním druhem, např.
Maminka peče dort.)
b) rozvitý (podmět je dále rozvit dalším větným členem, např.
Moje hodná maminka peče dort.)
c) několikanásobný (podmětů je ve větě více, např.
Jirka, Petr i Kuba chodí na keramiku.)
d) nevyjádřený (podmět ve větě není přítomen, bývá ale často znám z kontextu, např. Přišli jsme pozdě.)
Na tento (zkrácený) týden vám zadám pouze jediné cvičení z učebnice. Bude to cv. 5 na str. 75 v učebnici. V každé z vět se pokusíte najít podmět. Ten napíšete do sešitu a určíte, zda je holý, rozvitý, několikanásobný či nevyjádřený.

Z pravopisu opište do sešitu a správně doplňte tato cvičení:

  • S-pký p-sek, nev-ditelný host, hodiny v-sely na zdi a odb-jely pátou, nel-sej se ke mně, zase zlob-š, v-z-vavý smích, záp-sník skautů, v-m-cený les, hluboký v-kop, obl-bený mazl-ček, zam-sli se, vel-ká f-iflenka, sm-t si l-čidlo z obl-čeje, l-šaj smrtihlav, houba p-chavka, neol-zuj se jaz-kem.

  • Mil- přítel, zl- sousedé, drz- student, křiv-zub, želv- vejce, div-muži, surov- voják, ciz- dítě, hrub- zacházení, hloup- Honza, vesel- kumpáni, hladov- vlčata, lys- starci, ryz- zlato.

  • Vysoké topol-, potkal Španěl- a Rus-, s osm- přátel-, voda v konv-, meč pokrytý rz-, mají oteklé nos-, přiletěli čáp- a jeřáb-, zaber těmi vesl-, líp- voněly, sbírejte houb-, jsou to hřib-.


Ve čtení stále pokračujte v mimočítankové četbě a dělejte si zápisy do čtenářského deníku, jak to budete vedle ostatního učení stíhat.
Sloh bychom tento týden neměli, pondělí je státní svátek:-)
Hodně zdaru!
(
soubor se zadáním pro případné vytištění je také  ZDE)

Ještě řešení z minulého týdne:

uč. 73/2: žil Diogenes, měšťané pokládali, muž bydlel, tvořily věci, (on) zahodil, (on) spatřil, (on) pije, mnozí záviděli, mudrc si žil, (on) neměl.
uč.74/3: film se nelíbil-podst. jm., ona se nevrátí-zájm., tři pokazili-čísl., zhoršilo se počasí-podst.jm., někdo hledá-zájm., oba se pokusili-čísl., soupeř vsítil-podst.jm., modrá se líbila-příd.jm., první bude odměněn-čísl., poslední zavře- příd.jm.
uč. 74/4: au-citosl., chybovat-sloveso v infinitivu, kéž-částice, pst-citosl.
Prac.s. 43/2: základní skladební dvojice: květy šíří, (my) vaříme, prvosenka působí, (ona) pomáhá, (my) řadíme
Prac.s. 43/3: podměty: růže- podst.jm., já-zájm., sytý-příd.jm., hurá-citosl., hoří- sloveso (event.citosl.), loučení-podst.jm., oba-čísl., žít-sloveso v infin., moudřejší-příd.jm., kdo-zájm.

Matematika
Tento týden pokračujte v pracovním sešitě na stranách 60, 62. Posílám dva cvičné testíky ZDE. Výsledky ZDE.

Anglický jazyk
Všechny Vás zdravím po Velikonocích!

V PRACOVNÍ SEŠITĚ vypracuj stranu 47 a 48. Nejdříve koukni do přehledu gramatiky z týdne 30. 3. 3. 4. v angličtine na stránkách školy, v lekci se probírá nový čas. Přítomný průběhový čas probíhá právě teď, používáme now, at the moment, today. Příklad věty: I am talking at the moment. = Já mluvím v tomto momentě.
NT

Vlastivěda - zadání ZDE

Přírododa
Ahoj páťáci v týdnu od 14.4. do 17.4. si vypracujte opakovací test ZDE a dále zasílám pracovní list ZDE na téma "Člověk roste a vyvíjí se", které najdete v učebnici na str. 68. Do malého sešitu si opět zapište výpisky (modrý rámeček). Od některých z vás stále nemám zpětnou vazbu, zda zadávané úkoly plníte. Mějte se i nadále pěkně a učte se. J.Malá

Týden 6.-10.4.

Český jazyk
Milí rodiče, milé děti,
Tento týden se podle instrukcí ZDE podrobněji podíváme na stavbu věty jednoduché.
Na procvičování pravopisu stále doporučuji průběžně navštěvovat stránky www.pravopisně.cz

Ve čtení pokračujte v mimočítankové četbě a dělejte si zápisy do čtenářského deníku.

Ze slohu pro vás mám tento týden speciální úkol. Začínáme brát téma Dopisování. Pošlete mi prosím každý z vás pohlednici na tuto adresu: Martina Kölblová, Brandlova 9, České Budějovice, 37006. Poproste rodiče o nějaký starý pohled a o pomoc při vyplňování adresy a pak mi napište nějaký krátký vzkaz. NEODESÍLEJTE POŠTOU! STOJÍ TO PENÍZE A POŠTY FUNGUJÍ V NOUZOVÉM REŽIMU! VLOŽTE DO SEŠITU SLOHU!

Děkuji a přeji krásné jarní dny. M.K.

Matematika
Minulý týden byla spousta testíčků, takže tento týden vyplňte v pracovním sešitě stranu 56 (vynechejte cvičení 5 máte jiné zadání než já a cvičení 8) a stranu 58. Výsledky ZDE.

Anglický jazyk

Here comes the Easter! Velikonoce přicházejí!
Žádný dotazník na tento týden, od čtvrtka jsou prázdniny!
V PRACOVNÍM SEŠITĚ vypracuj stranu 43, 44 a 45, vše co zvládneš.
Opakování slovní zásoby: https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

Dobrovolné: Pusť si video: Historie Velikonoc. https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4
NT

Vlastivěda
zadání výuky ZDE

Přírododa
Milí moji páťáci, v týdnu od 6.4. do 10.4. budeme pracovat s pracovním sešitem a učebnicí.
Nalistujte si PS na str, 67 - 69, kde máte obrázky jednotlivých soustav lidského těla. Z druhé strany pak máte napsáno, o jakou orgánovou soustavu se jedná. Obrázky si pečlivě vystřihněte a nalepte do malých sešitů, a to vždy jeden obrázek - jedna strana sešitu.Dohromady se jedná o 6 orgánových soustav.
Dále si z učebnice ( str. 56 - 65 ) vyhledejte o každé soustavě to nejdůležitější, (jedná se o modrý rámeček) a zapište k obrázku do sešitu. Také se můžete podívat na webové stránky www.brumlik.estranky.cz,
kde máte krásné prezentace ke všem orgánovým soustavám, doporučuji!Mrkající Ještě vám v příloze posílám příklad zápisu k jednotlivým soustavám. ZDE
Mějte pěkný den a nezapomeňte na zaslání zpětné vazby, zda jste zadané úkoly splnili. S pozdravem J.Malá

Týden 30.3.-3.4.

Český jazyk
Dobrý den, posílám vám úkoly na tento týden.
Budeme pokračovat ve skladbě, stále děláme spojovací výrazy, zkusíme si doplnit do vět čárky. Čárky píšeme ve větě především před spojovacími výrazy (s výjimkou např. spojek a nebo i).

V učebnici navážeme na minulý týden. Přečtěte si prosím definici na str.70 a pak si zkuste udělat cvičení 6
10 na str.70-72. Cv. 10 jenom jedničkáři, dvojkaři, trojkaři.
V pracovním sešitě si prosím dodělejte str.42. Zbývá cvičení 5 a 6. Šestku dělejte zase jenom jedničkáři-trojkaři.
Na procvičování pravopisu doporučuji stránky www.pravopisně.cz

Ve slohu pokračujeme ve vypravování. Pokuste se dokončit následující příběh za použití alespoň patnácti vět. Použijte přímou řeč, různé druhy vět (tázací, zvolací apod.), pracujte s citoslovci, se slovesným časem! Dokončený příběh mi prosím do příští neděle pošlete mailem na adresu martinaberova@seznam.cz

Byly Dušičky, Památka zesnulých. Paní Volejníková, stejně jako ostatní lidé ze vsi, se vypravila zkrášlit hrob svého nebožtíka muže. Pracovala pilně, čistila hrob od mechu, zastřihovala bujný porost barvínku a břečťanu na pomníku, leštila písmena nápisu a ani si nevšimla, jak se už setmělo. Když byla s výsledkem spokojená, rozhlédla se kolem sebe a zjistila, jak už je pozdě. Pátá už jistě minula! Babička kvapně posbírala všechny nástroje do plátěné tašky a spěchala k bráně. Tam však s hrůzou zjistila, že branka hřbitova je zamčená! Hrobník v pět hodin přesně podle návštěvního řádu  zkontroloval hřbitov, zamkl bránu a odešel domů. Jak se jen mohlo stát, že babičku přehlédl? Těžko říct. Ale paní Volejníková se tak ocitla úplně sama na setmělém hřbitově.......

Ve čtení pokračujte v mimočítankové četbě a dělejte si zápisy do čtenářského deníku.

Matematika
Čeká vás „testíkový“ týden posílám 3 cvičné testy.
Aby toho tento týden nebylo mnoho, v pracovním sešitě se pokuste vyplnit pouze str. 54 -  v pátek budou k dispozici výsledky.
Výsledky ZDE
.

Anglický jazyk
Všechny Vás zdravím, z pracovního sešitu vypracujte strany 40, 41 a 42.
ZDE posílám další informace a přehled gramatiky.  
Odkaz na procvičování: www.jazyky-online.info
NT

Vlastivěda ... ZADÁNÍ
P
racovní sešity je možno vyzvednout u mě doma po tel. domluvě kdykoli - Benešov nad Černou novostavba vedle č.p .1, tel.728115345.

Přírododa
Milí páťáci, posílám další DÚ. V týdnu od 30.3. - 3.4.2020 si pročtěte kapitolu "Kostra a Svalová soustava" uč. str. 55 - 57 a zároveň si zapište do malých  sešitů zápisky (modré rámečky).
Pusťte se také do práce v PS a vypracujte celou stranu 47. O spolupráci požádejte vaše rodiče.
Posílám také pracovní list ZDE. Pracujte dle zadání a vložte do sešitu na PŘ.
Mějte pěkný den a moc vás všechny zdravím. J.Malá

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky