6.tř -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

6.tř

DOMÁCÍ ÚKOLY

Týden 20.-24.4.

Týden 13.-17.4.

uu

Týden 6.-10.4.

uu

Český jazyk
Milé děti, milí rodiče, tento týden nás čeká opakování toho, co je věta jednoduchá a co souvětí.

Věta jednoduchá obsahuje pouze jedno sloveso (nebo jeden slovesný tvar, např. prosili bychom, budeme závodit) a vyjadřuje pouze jednu myšlenku.
Souvětí se skládá z více větných celků (obsahuje tak více sloves/slovesných tvarů) a vyjadřuje jednu složitější myšlenku či více myšlenek. Podle počtu sloves v souvětí určujeme počet vět v souvětí.
Vzhledem k tomu, že tato kapitola je již opakováním z předchozího ročníku, myslím, že by pro vás měla být jednou z těch lehčích.

V učebnici si prosím nalistujte stranu 84 a udělejte zde cvičení 1 a 2 (dělají všichni). Měli byste rozlišit věty jednoduché a souvětí. Věty jednoduché neopisujte, souvětí opište do školního sešitu a určete počet vět v každém z nich.
Další den totéž udělejte se cvičením 3 na str. 85 (dělají jen jedničkáři, dvojkaři, trojkaři) (Vypsat souvětí a určit počet vět, z vět jednoduchých vypsat pouze základní skladební dvojici.)
Třetí den vás čeká cvičení 4 (dělají jen jedničkáři, dvojkaři, trojkaři), kde máte spojit věty jednoduché do souvětí pomocí spojek z nabídky, a cvičení 5, které je pravopisné. To dejte zkontrolovat rodičům. Kdyby si někteří z nich nebyli jistí, na konci týdne pošlu správné řešení.
V pracovním sešitě si udělejte stranu 43 (dělají všichni).

Sloh vám tento týden zadávat žádný nebudu, je toho dost z mluvnice.

K procvičování pravopisu trvale doporučuji stránky www. pravopisně.cz

V literatuře se zaměřte na mimočítankovou četbu a dělejte si zápisy do čtenářského deníku.
V čítance si přečtěte text na str. 152-153 o Prokopu Divišovi a svými slovy zapiš do sešitu kdo to byl a čím byl významný.

Matematika

Anglický jazyk

Here comes the Easter!
Žádný dotazník na tento týden, od čtvrtka jsou prázdniny!
V PRACOVNÍM SEŠITĚ vypracuj stranu 13 a 14, vše co zvládneš.

Opakování slovní zásoby: https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php
Dobrovolné: Pusť si video: Historie Velikonoc. https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4
NT

Fyzika (splnění do E-ŽK - F4 ANO)
Ahoj, tak tady máme Velikonoce. A proto posílám jen maličkost.
Podívejte se a zapište si něco o blesku a ochraně před ním. ZDE
Do E-žk mi pak napište, jak daleko je od nás bouřka, když hrom zazněl 18 sekund po blesku.
Užívejte tento týden sluníčka, už ho všichni potřebujeme :-) RS

Přírodopis
zadání práce ZDE.

Zeměpis (splnění do E-ŽK - Z4 ANO)
V týdnu před Velikonocemi si udělejme výlet do teplých krajů. Posílám povídání o Středomoří, pouštích a savanách ZDE a zápis do sešitu ZDE.
V E-Taktiku se můžete podívat na strany 35-37. Napište mi, kde se nachází památky z cvičení 35/4 a jak se jmenují zvířata z cvičení 36/4.
Užijte si tepla u Středozemního moře a neumřete žízní na Sahaře :-) RS

Dějepis
V dějepisu se tento týden seznamte s Etrusky (str.101-102) a udělejte si z této nedlouhé kapitoly výpisky. O tomto zajímavém národě si budeme ve škole ještě povídat. Na str. 102 za lištou si přečtěte pověst o založení slavného města Řím. Tuto pověst po vás budu chtít, abyste všichni znali a uměli převyprávět. Poté se seznamte s Římem v době královské (str. 102-104) a opět si udělejte stručné výpisky. Pro kontrolu, že jste látku pochopili, zodpovězte opět otázky označené v učebnici modrým puntíkem na konci probíraných kapitol (ty, na které budete schopni odpovědět).

Týden 30.3.-3.4.

Český jazyk
Dobrý den, posílám vám úkoly na tento týden.
Kapitola, která nás čeká, se jmenuje Grafické znázornění věty jednoduché.

Poprosím vás, abyste se podívali na str. 81 v učebnici. Jsou tam příklady toho, jak lze graficky větu jednoduchou znázornit. Je to podobné tomu, jak jsme větu znázorňovali dosud
pomocí šipek.
Můžete si cvičně zkusit takto nějakou větu znázornit. Pokud vám to nepůjde, znázorňujte větu postaru, jak jste zvyklí. Je to jedno, nový způsob se můžeme naučit klidně příští rok.
Klíčové však je, abyste uměli ve větě určit podmět, přísudek, přívlastek, předmět i příslovečné určení.

Pak vás poprosím, abyste si udělali v průběhu týdne cv. 1, 3, 4 a 5 v učebnici na str.82-83.
V pracovním sešitě si prosím udělejte cv. 6 a 8 na str. 42.
K procvičování pravopisu doporučuji stránky www. pravopisně.cz

Ve slohu si prostudujte na str.129, co jsou to výpisky. Zjistíte, že je to přesně to, co děláte v těchto týdnech sami v dějepisu. Poučíte se, jak by měly výpisky správně vypadat.

V literatuře se zaměřte na mimočítankovou četbu a dělejte si zápisy do čtenářského deníku. V čítance si přečtěte text na str. 150-151 a pokuste se zodpovědět otázky za ním.

Matematika
Tento týden se podívejte na videonávod https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI, který už znáte bude vás zajímat část týkající se souhlasných a střídavých úhlů.
Poté se pokuste vyplnit v pracovním sešitě str. 161, 162, 163. Výsledky ZDE.

Anglický jazyk
Všechny Vás zdravím, z pracovního sešitu vypracujte strany 12 a 13.
ZDE posílám další informace a přehled gramatiky.
Odkaz na procvičování: www.jazyky-online.info
NT

Fyzika - T: do 5.4. (splnění mi opět napište do E-ŽK - F3 ANO)
Ahoj vám všem. Tento týden se podívejme na následující:
1. Elektrické pole - tedy pole, které vzniká kolem každého nabitého tělesa (součástí je na konci zápis do sešitu)   ZDE
2. Jak to bude, když se do elektrického pole dostanou vodiče nebo izolanty (zápis je opět součástí, zapište a nakreslete obrázky)   ZDE
Děkuji všem, kteří se tomu v rámci možností věnují. RS

Přírodopis
Ahoj šesťáci, připravila jsem pro vás zápis do sešitu HMYZ, obrázky živočichů prohlédněte v učebnici nebo na internetu, v pracovním sešitě vypracujte stranu32.

Zeměpis - T: do 5.4. (splnění mi opět napište do E-ŽK - Z3 ANO)
Je vám taky taková zima? Navrhuji se přesunout z Arktidy a Antarktidy do teplejších krajů (aspoň trochu teplejších).
V tomto týdnu si přečtěte text o lesích mírného pásu, zjistěte, co znamená slovo tajga a přesuňte se do stepí.
Jaký je rozdíl mezi stepí, prérií a pampou? Uvidíte. Existuje step i u nás?
1. Prostudujte si materiál  ZDE  a udělejte si zápis do sešitu  ZDE
2. V interaktivním Taktiku si projděte úkoly na str. 33.34.
3. Podívejte se na video o tajze.
4. Ve cv. 33/3 najdete seznam živočichů, kteří obývají nebo neobývají lesy mírného pásu nebo tajgu.
Vypište si jen ty, kteří tam patří. Z prvních písmen jejich názvů sestavte kód a napište mi 1.,5., 10., 15. písmeno do E-ŽK.
(Příklad: kdyby mi zbylo - kočka domácí, skunk, rys ostrovid, žirafa - pak kód bude KDSROŽ.)
5. Napište mi do E-ŽK výsledek cvičení 33/4 a 33/5 (např. 33/4 AC, 33/5 ABD), správně může být jedno nebo více tvrzení.
Děkuji všem za práci. RS

Dějepis
V dějepisu jsme dokončili velkou kapitolu o antickém Řecku a nyní nás čeká Starověký Řím.
Přečtěte si prosím úvodní kapitolu na str. 99 a kapitolu Přírodní podmínky, zemědělství, řemeslo a obchod na str. 100.
Udělejte si výpisky do sešitu a zodpovězte otázky označené modrým puntíkem. Prohlédněte si obrázky u textu.

Týden 23.-27.3.

Český jazyk
Dobrý den, posílám vám úkoly na tento týden. Z minulého týdne byste měli mít dokončenou kapitolu o příslovečném určení.

Tento týden se budeme věnovat opakování toho, co je věta jednoduchá a z jakých dvou částí se skládá.
Tuto látku máte v učebnici na str.79-80. Prostudujte si prosím teorii v barevných tabulkách a pak udělejte cv. 1,2,3 a 5.
V pracovním sešitě si udělejte cvičení 1 a 2 na str. 41, cv. 3,5 a 6 na str.42 a cv. 4 si nechte nadiktovat jako diktát a pak porovnejte s textem.

Ve slohu se začneme zabývat výtahem z textu. Prostudujte si teorii na str. 127 v učebnici, pak pracujte s textem 1 na str.128 (Paryby). Udělejte osnovu textu, podle ní pak stručný výtah (jde o to rozlišit podstatné informace od těch méně podstatných).

V literatuře se zaměřte na mimočítankovou četbu a dělejte si zápisy do čtenářského deníku.

Jak z českého jazyka, tak z dějepisu zadávám cvičení pro jedničkáře a dvojkaře, respektuji a počítám s tím, že slabší žáci nemusí být schopni vypracovat všechna cvičení.
Zdravím. M. Kölblová

Matematika
Tento týden na vás opět čeká videonávod https://www.youtube.com/watch?v=ITyFVCvxIHs sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů.
Po zhlédnutí tohoto videa (nebo i jiného podobného) pokračujte v pracovním sešitě na stránkách 149
150 a na stránce 155/1, 2.
VÝSLEDKY !

Fyzika - T: do 29.3. (splnění mi opět napište do E-ŽK - F2 ANO)
Na tento týden máme dvě témata:
1. Stavba atomu - prosím prostudujte materiál a udělejte zápis na konci - ZDE
2. Elektrické vodiče a nevodiče -
prosím prostudujte materiál a udělejte zápis na konci - ZDE.
Děkuji. RS

Zeměpis - T: do 29.3. (splnění mi opět napište do E-ŽK - Z2 ANO)
Tento týden začneme procházet jednotlivé biomy, které jste si napsali minulý týden.
Před vlastním studiem vás všechny prosím o spuštění interaktivního pracovního sešitu TAKTIK (protože úkoly budou i v něm) - viz E-ŽK.
1. Prostudujte si materiál o polárních krajích a tundře a udělejte si zápis na konci. ZDE
2. V interaktivním pracovním sešitu si projděte úkoly na str. 31,32 včetně testu na str. 31 (vpravo nahoře symbol žárovky). Místo atlasu najděte mapy na internetu.
3. Pod žárovkou je video o Aljašce, podívejte se na něj. Ve videu jsou závody psích spřežení.
4. Napište mi pro kontrolu do E-ŽK startovní čísla závodníků ve videu, která jsou čitelná (např. ve videu jsou čísla 12,21 a 7).
5. Na str.32 vyluštěte křížovku 3 a do E-ŽK mi napište správné znění vět pod křížovkou - Název oblasti...Tato oblast leží...
Děkuji za práci. RS

Dějepis
V dějepisu byste měli z minulého týdne vědět, čím byl významný státník Perikles, co byly Peloponéské války a jak dopadly.
Také byste měli mít hotovou kapitolu Ovládnutí Řecka Makedonií a měli byste vědět, kdo byli Filip a Alexandr Makedonští a co byla helénistická kultura.
Zkontrolujte si, že tohle všechno máte v sešitě zapsané.

Tento týden budeme pokračovat kapitolou Kultura ve starověkém Řecku. Máte ji v učebnici na str. 90-97.
Udělejte si z této kapitoly prosím výpisky, zodpovězte otázky v učebnici označené červeným puntíkem a nakonec si přečtěte na str. 90 za lištou podrobněji článek o Olympských bozích a na str. 97 za lištou text o olympijských hrách.
V pracovním sešitě dokončete kapitolu Starověké Řecko, tento týden cvičení 30,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42 a 43 na str.28-31.
Zdravím. M. Kölblová

Přírodopis
Zápis do sešitu z učebnice str. 76 - 77 HMYZ - popis těla hmyzu a typy ústního ústrojí ( řiď se tučně vyznačenými slovy ),
str. 78 -79 ROZMNOŽOVÁNÍ HMYZU, všimni si rozdílu mezi proměnou dokonalou a nedokonalou.
Pracovní sešit str. 31

Týden 16.-20.3.

Český jazyk - na týden 16.-20.3.
Milí žáci,
posílám vám úkoly z českého jazyka na tento týden. Připomínám, že před uzavřením škol jsme v českém jazyce procvičovali větné členy.
Kromě podmětu a přísudku, které byly pro vás opakováním, jsme se seznámili s novými větnými členy
přívlastkem a předmětem. Zbývá nám probrat ještě příslovečné určení. Soubor zde.

Matematika
Podívejte se prosím na videonávody na youtube úhly vrcholové, vedlejší, střídavé, souhlasné https://www.youtube.com/watch?v=qbkwZEQvxPI
Po shlédnutí tohoto videa (nebo i jiného podobného) pokračujte v pracovním sešitě na stránkách 143
147 (stačí pouze úlohy označené písmenem „A“ ). V pátek pošlu pro kontrolu výsledky.
Výsledky - 143, 144, 145, 146, 147

Fyzika - T: do 22.3. (splnění mi opět napište do E-ŽK - F1 ANO)
1. Prosím o vypočítání příkladů na hustotu látek a dle instrukcí uvnitř odeslat tajenku přes E-ŽK. ...hustota zde
2. Prostudovat materiál Elektrický náboj ... učivo zde
3. Udělat zápis do sešitu (bude to celá nová velká kapitola).... zápis zde
Máte-li s něčím problém, pište na E-ŽK, mail zastupce@zsbenesovnc.cz, Whatsapp, Messenger, zavolejte 777876252.
Děkuji RS

Zeměpis - T: do 22.3. (splnění mi opět napište do E-ŽK - Z1 ANO)
1. Prosím o přečtení krátkého textu o tom, co jsme si již říkali ... text zde
2. Prosím o zápis do sešitu ... zápis zde
Příští týden začneme probírat jednotlivé biomy - začneme v polárních krajích.
Máte-li s něčím problém, pište na E-ŽK, mail zastupce@zsbenesovnc.cz, Whatsapp, Messenger, zavolejte 777876252.
Děkuji RS

Dějepis - na týden 16.-20.3.
V dějepisu jsme skončili řecko-perskými války. Navazují kapitoly Athény v době Periklově, Peloponéské války a Dobytí Řecka Makedonií. Tyto kapitoly si prosím v učebnici přečtěte, udělejte si z nich výpisky do sešitu dějepisu a nakonec zodpovězte písemně do sešitu otázky na koncích těchto tří kapitol v učebnici. Až budete hotovi, v pracovním sešitě si najděte kapitolu Starověké Řecko a dodělejte všechna cvičení, která se týkají oněch tří kapitol, které jste si vypisovali z učebnice.
Chápu, že ne každému z vás všechno hladce půjde, ale máte doma rodiče a sourozence, které můžete požádat o pomoc. A až se vrátíme zpět do školy, vše si samozřejmě společně zkontrolujeme, dovysvětlíme, procvičíme. Čas ale bude omezen, proto vás prosím, abyste se na školu nevykašlali. Od každého z vás budu chtít ukázat, co jste během „koronavirových prázdnin“ do školy udělali.
Zdravím a pevné zdraví vám všem také přeji.  S pozdravem Martina Kölblová

Přírodopis
Zápis do sešitu VZDUŠNICOVCI (str. 74-75), charakteristika skupiny, MNOHONOŽKY- krátký popis těla a zástupci, STONOŽKY- krátký popis těla a zástupci.
PRACOVNÍ SEŠIT str. 29-30 (použij přehled učiva v PS nebo učebnici)
.

Týden 11.-13.3.

ANGLICKÝ JAZYK na 1. období

ANGLICKÝ JAZYK
Milí šesťáci, po celou dobu uzavření školy se řiďte při domácí přípravě následujícími pokyny.
Nejprve si z dané lekce prostudujte slovíčka, která najdete vzadu v pracovním sešitě.
Před tím, než se pustíte do vypracování úkolů v pracovním sešitě, je nutné si danou látku prostudovat v učebnici. Pokud jí nebudete rozumět, existují internetové stránky:
https://www.helpforenglish.cz/anglictina-pro-zacatecniky, kde je daná problematika vysvětlena... Pokud nebudete stále danému cvičení rozumět, ráda vám každý pracovní den poradím na telefonu od 8:00 do 10:00. Prosím o dodržení tohoto času. Můžete mě kontaktovat přes WhatsApp či telefon moje číslo 601 378 310.
Nezapomeňte si přes internet kontrolovat správnou výslovnost a procvičovat poslech ( esl
lab). K opakování můžete využít program DIDAKTA Angličtina 2 (přístupové údaje v E-ŽK).
Pro aktuální situaci ve světě vám doporučuji sledovat tuto stránku:
https://ncov2019.live/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 3.
20. 3. 2020
PRACOVNÍ SEŠIT strana 8 a 9.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 3.
27. 3. 2020
PRACOVNÍ SEŠIT strana 10 a 11.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky