7.tř -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

7.tř

DOMÁCÍ ÚKOLY

Týden 20.-24.4.

Týden 13.-17.4.

uu

Týden 6.-10.4.

uu

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Here comes the Easter!

Žádný dotazník na tento týden, od čtvrtka jsou prázdniny! V PRACOVNÍM SEŠITĚ vypracuj stranu 46.
Opakování slovní zásoby: https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php
Dobrovolné: Pusť si video: Historie Velikonoc. https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4

NT

Fyzika
Opakujte si Archimédův zákon a příklady v sešitu.

Přírodopis
zadání práce ZDE.

Zeměpis

Dějepis
Milí žáci,
minulý týden jsme byli svědky neohroženého kázání a nakonec i umučení slavného Mistra Jana Husa. Jeho smrt se v Čechách setkala s velikým pobouřením a odstartovala lavinu událostí, které známe pod názvem husitské války. Tohle je zrovna velice poutavé a napínavé vyprávění, které by vás jistě ve škole bavilo, mrzí mě, že za současné situace není možné, abych vás s ním seznámila sama i s mnoha úsměvnými, hrozivými i pikantními podrobnostmi. Ale určitě se k němu ve škole ještě vrátíme.

Tento týden od vás budu chtít, abyste si z učebnice vypsali, kdo to vlastně byli ti husité, a co přesně požadovali od církve. Vypište si, co byli čtyři artikuly pražské a také na jaké dvě skupiny se husité dělili. Vypište, kdo byli táborité, a zjistěte, kdo byl Jan Žižka z Trocnova. Vše najdete v učebnici na str.105-106.

Příští týden začneme podrobněji mluvit o jednotlivých bitvách husitských válek, a tak tento týden mám pro vás ještě jeden úkol. Pomůže vám strejda google. Poproste ho, ať vám najde obrázky husitsých zbraní s popiskami, ty si buď vytiskněte, nebo nakreslete do sešitu a všechny je popište/pojmenujte. Každý z vás bude vědět, co byl např. palcát, řemdih, sudlice, cep apod. Tyto zbraně máte i v učebnici na str. 106 za lištou, nebo také v pracovním sešitě na str. 35, ale bez popisků. Ty si musíte prostě vygooglit:-)
Zdravím!

Německý jazyk
Ahoj všichni sedmáci, moc vás všechny zdravím a posílám další úkoly na týden od 6.4. do 10.4.2020.
Tento týden budeme pracovat pouze s prac. sešitem a procvičovat si slovní zásobu 4. lekce (Schule, Schulsachen - Škola a školní potřeby).
Vypracujte v PS cvičení 1,2,3,4,5 na str. 34 - 35. Jelikož jsme s touto lekcí teprve na začátku, samozřejmě pracujte pomocí slovníček v PS na str.42.
Stále mi od někoho z vás chybí zpětná vazba o vypracování zadávaných úkolů. Znovu uvádím moji emailovou adresu (malajar@centrum.cz), anebo ať mi rodiče formou EŽ potvrdí, že jste úkoly splnili. Mějte i nadále pěkné dny. J.Malá

Týden 30.3.-3.4.

Český jazyk - do pátku 3.4. 11.00 hod.!!!
Mluvnice

- zapište si do sešitu věty hlavní a vedlejší ZDE
- vypracuje v PS 38/1 - určit VH/VV, cv. 2
- procvičte si pravopis ZDE

Pro lepší pochopení doporučuji stránky a procvičování zde:
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty-vetny-rozbor/veta-hlavni-a-vedlejsi-test.php?fbclid=IwAR3-Ak3RmZxrJrPJYZ-ruldeB1xNESZqwIek1_kAMEnrnPyl2pS-WPR8SYI
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty-vetny-rozbor/veta-vedlejsi-urci-vetu-vedlejsi.php?fbclid=IwAR0i1CvybJINtUr8bxQzN3Uwdqy3rrkZEWwNLvrFMgL0JZKbLHwSh7X5C1w

Literatura - tento týden nezadávám, čtěte na deník a pracujte na mluvnici.
K vaší smůle chystám další video na pochopení rozdílu a poznávání vět hlavních a vět vedlejších :)

Matematika
Podívejte se na youtube na videonávod https://www.youtube.com/watch?v=Ghq2O99X2tQ zakreslování bodů do soustavy souřadnic.
Poté vypracujte v pracovním sešitě str. 157 (celou) a 158/5. Výsledky ZDE.

Anglický jazyk
Všechny Vás zdravím, z pracovního sešitu vypracujte stranu 45.
ZDE posílám další informace a přehled gramatiky.  
Odkaz na procvičování: www.jazyky-online.info
NT

Fyzika
V učebnici fyziky pečlivě přečtěte str. 97 až 100 a udělejte si jednoduché výpisky.

Přírodopis
Ahoj sedmáci, připravila jsem pro vás zápis do sešitu Rozmnožování rostlin, v pracovním sešitě vypracujte stranu 40.
Choďte do přírody(pouze ve dvojici) a koukejte na stromy, nejenom na kluky a holky!!!

Zeměpis
Posílám k přečtení další texty, týkající se Austrálie. Jedná se o podnebí, přírodní krajiny a australští endemité. ZDE

Dějepis
Dobrý den, tento týden se budeme zabývat osudy Mistra Jana Husa. Nebude to veselé, ale to už asi víte:-)
Přečtěte si prosím tuto kapitolu v učebnici na str. 104-105, udělejte si výpisky o této mimořádné osobnosti a zodpovězte otázky za textem označené modrým puntíkem.
Nezapomeňte si prohlédnout obrazové přílohy.
Nakonec po vás budu chtít, abyste vyjádřili jednou větou vlastními slovy, jaký je odkaz Mistra Jana Husa pro nás pro všechny, jak bychom všichni podle něj měli jednat.

Německý jazyk
Dobrý den milí sedmáci, na tento týden (30.3.- 3.4.2020) zasílám další procvičování z Nj formou pracovních listů.   PL 1       PL 2       PL 3
K tomu se ještě podívejte na slovíčka 4. lekce(Školní potřeby), ale zatím jenom levý sloupec v PS na straně 42.
Zpětná vazba bude probíhat prostřednictvím EŽ, prosím rodiče, aby mi napsali, zda zadané úkoly plníte. Mějte pěkný den. J.Malá

Týden 23.-27.3.

Český jazyk
M
luvnice
- vypracovat cvičení na kopii, kterou posílám přes messenger
- zápis do sešitu mluvnice DOPLNĚK, str. 79
- PS 36/6a

L
iteratura
- přečíst a zapsat do sešitu literatury K. Čapek - R.U.R., str.197
- ČTĚTE! - uznám do čtenář.deníku (pokud nenajdu to samé na internetu) jakoukoli knížku!
Klára Čechová

Matematika
Podívejte se na youtube na videonávod https://www.youtube.com/watch?v=MhCwy3wdzfc poměr.
Najděte si podobná videa na téma změna čísla v poměru, rozdělení v poměru.
Důležitá cvičení v pracovním sešitě jsou 152/10, 12,13,14 a 154/18,19.
Zároveň posílám dvě verze testu. ZDE
VÝSLEDKY !

Fyzika - do 31.3.
V učebnici fyziky přečtěte pečlivě učivo na str. 80-96 do konce března 2020.

Dějepis
Dobrý den, z minulého týdne byste měli mít naposledy hotovou kapitolu Nástup Lucemburků na český trůn a kapitolu o Janu Lucemburském.
Tento týden nás čeká Karel IV. a Václav IV.
Prostudujte si prosím v učebnici str. 99-103, udělejte si výpisky o těchto dvou osobnostech a zodpovězte otázky označené modrým puntíkem.
Čtěte i texty za lištami a prohlédněte si obrazové přílohy.
V pracovním sešitě si doplňte kapitolu Lucemburkové na českém trůně (str. 33,34, nemusíte dělat cv. 12,14,16,17,21)
Zdravím. M. Kölblová

Přírodopis
Zápis do sešitu z učebnice str.77 OPYLENÍ A OPLOZENÍ, STR. 78 - 79 SEMENA A PLODY.
Pracovní sešit str. 38

Zeměpis
Posílám tématický test na Ameriku. Pokuste se ho sami poctivě vypracovat, v pátek pošlu správné výsledky.   TEST
Zároveň začínáme nový světadíl, posílám k přečtení učební text.   ZDE

VÝSLEDKY !

Německý jazyk
Písemně si v PS na straně 31 -32 vypracujte opakovací test ( Wiederholungstest)- budu známkovat!
Dále posílám odkazy na procvičování učiva NJ:
www.jazyky-online.info
     www.umimenemecky.cz    
-zde naleznete témata, která jsme již probírali ( barvy, počítání apod.) a zábavné procvičování němčiny
V případě jakéhokoli dotazu pište do mailu (malajar@centrum.cz), případně volejte na t.č. 723524477
.

Týden 16.-20.3.

Český jazyk
1.
na pondělí 16.3. zápis z četby Člověk obojživelník
2. do pátku 20.3. zapis čtenářského deníku
..............................................................................................................................................................................................
N
echat si vytisknout a do pátku 20.3. do 11:00 vyplněné nafotit a poslat soubor CJ7 ... soubor ZDE (heslo je v E-ŽK)
..............................................................................................................................................................................................
17.3. - T: do 18.3.
zápis z učebnice mluvnice do sešitu str.78 Přívlastek (je to opakování z nižšího ročníku) + cv.78/8a

Matematika
Podívejte se v pracovním sešitě na souhrnné opakování záporných čísel (str. 145
148). Posílám vám tématický test na záporná čísla. Pokuste se ho sami poctivě vypracovat, v pátek pošlu správné výsledky. TEST ZDE
Výsledky: str. 145, 146, 147, 148

Dějepis
Milí žáci, posílám vám úkoly z dějepisu na tento týden.
Připomínám, že naposledy jsme ve škole probírali kapitolu Poslední Přemyslovci. Se zápisem jsme skončili u Přemysla Otakara II. Václava II. Václava III. jsme již zapsat do sešitu nestihli. Prosím vás tedy, abyste si zápis o těchto dvou panovnících udělali sami dle učebnice. Pak zodpovězte do školního sešitu všechny otázky, které naleznete na konci této kapitoly v učebnici.
Tento týden po vás budu ještě chtít, abyste si v učebnici přečetli kapitolu o Janu Lucemburském, udělali si z ní výpisky a zase odpověděli na otázky na konci této kapitoly v učebnici.
V pracovním sešitě si pak vypracujte všechna cvičení týkající se posledních Přemyslovců od Přemysla Otakara I. po Jana Lucemburského.
Ve škole si pak vše ještě zopakujeme, ale budu chtít od každého z vás vidět, co jste doma po dobu volna dělali.
Zdravím a zůstaňte zdraví! Martina Kölblová

Přírodopis
Zápis do sešitu KVĚTENSTVÍ- co je to květenství a typy

PRACOVNÍ SEŠIT str. 36-37 (použij učebnici nebo přehled učiva v PS)

Zeměpis
Posílám poznámky o poslední oblasti Ameriky, kterou jsme ještě neprobrali. Vytiskněte a nalepte do sešitu nebo si přepište. Zápis ZDE

Německý jazyk

Týden 11.-13.3.

Německý jazyk
3.lekci máme již probranou, proto žádám žáky o vypracování PS, a to všechna cvičení, která jsme neudělali ve škole.

Rodiče prosím o namátkovou kontrolu vypracování zadání v pracovním sešitě.

ANGLICKÝ JAZYK na 1. období

ANGLICKÝ JAZYK
Milí sedmáci, po celou dobu uzavření školy se řiďte při domácí přípravě následujícími pokyny.
Nejprve si z dané lekce prostudujte slovíčka, která najdete vzadu v pracovním sešitě.
Před tím, než se pustíte do vypracování úkolů v pracovním sešitě, je nutné si danou látku prostudovat v učebnici. Pokud jí nebudete rozumět, existují internetové stránky:
https://www.helpforenglish.cz/anglictina-pro-zacatecniky, kde je daná problematika vysvětlena... Pokud nebudete stále danému cvičení rozumět, ráda vám každý pracovní den poradím na telefonu od 8:00 do 10:00. Prosím o dodržení tohoto času. Můžete mě kontaktovat přes WhatsApp či telefon moje číslo 601 378 310.
Nezapomeňte si přes internet kontrolovat správnou výslovnost a procvičovat poslech ( esl
lab).
K opakování můžete využít program DIDAKTA
Angličtina 2 (přístupové údaje v E-ŽK).
Pro aktuální situaci ve světě vám doporučuji sledovat tuto stránku:
https://ncov2019.live/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 3.
20. 3. 2020
Dodělat PRACOVNÍ SEŠIT do strany 43 (i strana 43 bude hotová).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 3.
27. 3. 2020
PRACOVNÍ SEŠIT strana 44.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky