9.tř -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

9.tř

DOMÁCÍ ÚKOLY

Týden 20.-24.4.

Týden 13.-17.4.

uu

Týden 6.-10.4.

uu

Český jazyk

Matematika
Zadání ZDE     Řešení PS 121-122 ZDE     Řešení slovních úloh ZDE

Anglický jazyk

Here comes the Easter!

Žádný dotazník na tento týden, od čtvrtka jsou prázdniny!
V PRACOVNÍ SEŠITĚ vzadu - strana, kde máte Grammar Summary. Vypracuj od Starter po Unit 5, šikovnější po Unit 6.
Dobrovolné: Pusť si video: Historie Velikonoc. https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4

NT

Fyzika - T: do 12.4. (splnění mi napište do E-ŽK - F34 ANO)
Pokračujte v práci z minulého týdne a opalujte se na balkónech a zahradách (max. po dvou). Díky RS

Přírodopis - T: do 12.4. (splnění mi napište do E-ŽK - PŘ34 ANO)
Pokračujte v práci z minulého týdne a opalujte se na balkónech a zahradách (max. po dvou). Díky. RS

Zeměpis

Dějepis

Chemie
Úkoly z minulého týdne přetrvávají.

Německý jazyk
Zdravím všechny deváťáky a posílám další pokyny na týden od 6.4. do 10.4.2020. Pokračujte ve slovní zásobě 6. lekce v PS str. 62 (měli byste již umět). Slovíčka, a to především dopravní prostředky a předložky se 3. a 4. pádem, si procvičte v PS na str. 56 cv. 7 a dále na str. 57. cv.9. Abyste se nenudili, posílám ještě pracovní listy na procvičování již probraného učiva.   ZDE   a   ZDE
Mějte pěkný den a nezapomeňte na jedno moudré přísloví, a to, že "PRÁCE ŠLECHTÍ". Příští týden budeme pokračovat.
U některých z vás vázne i nadále zpětná vazba. S pozdravem. J.Malá

Týden 30.3.-3.4.

Český jazyk - do pátku 3.4. 11.00!!!
Mluvnice

- zapište si do sešitu Souvětí souřadné/podřadné + Druhy vedlejších vět (vypište POUZE druhy + 1 příklad, nedělejte tak podrobně, jako máme v učebnici!)
- vypracujte cvičení 37/1 v PS (do pracáku), dále cv.2 grafy - tentokrát do sešitu
.

Pro ty, kteří chtějí zvládnout přijímací zkoušky v češtiny ZDE.
Vyplňte, až budete mít hotovo stačí napsat, pošlu vám správné řešení. Tentokrát už je to test s vyšší obtížností, zkuste ho udělat najednou, kdo chce, může i s časovým limitem 60minut.

Literatura - tentokrát nezadávám, zadávám mimořádný úkol z dějepisu.

Matematika
zadání ... ZDE    
výsledky 118-120 ... ZDE


Kdo bude dělat přij. zk. na SŠ, zopakujte si látku na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FequYk88WsY

Anglický jazyk
Všechny Vás zdravím, z pracovního sešitu vypracujte stranu 46.
ZDE posílám další informace.
Odkaz na procvičování: www.jazyky-online.info
NT

Fyzika - T: do 12.4. (splnění mi napište do E-ŽK - F3 ANO)
Tento a příští týden se podíváme blíže na Sluneční soustavu. Měli bychom přeci znát místo, kde žijeme.
(Pozn.  -
podle Pravidel českého pravopisu se píše s malým s, ovšem Česká astronomická společnost doporučuje psaní s velkým S.)
Jako první se seznámíme s naší životadárnou hvězdou Sluncem - ZDE.
Poté si podrobněji projdeme, co všechno se ve Sluneční soustavě nachází - planety terestrické ZDE a plynní obři ZDE.
Jako poslední následují ostatní tělesa, tady uvidíte třeba rozdíly mezi pojmy meteoroidy, meteority a meteory... ZDE.
Po prostudování prosím o zápis do sešitu... ZDE.
Mnoho dalších zajímavých informací o Sluneční soustavě najdete na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava
Děkuji za vaši práci a těším se na vás. Dejte opět vědět, že jste to udělali :-)  RS

Přírodopis - T: do 12.4. (splnění mi napište do E-ŽK - PŘ3 ANO)
Po seznámení s geologickou stavbou ČR začneme poslední velkou kapitolu týkající se ekologie.
Pro tento a příští týden posílám k prostudování obsáhlejší text Ekologie - úvod a Neživé složky přírody ... ZDE

Po prostudování si udělejte zápis do sešitu ... ZDE
Děkuji za vaši práci, dejte vědět, že jste to udělali :-)  RS

Zeměpis
Posílám k přečtení učební materiál týkající se Olomouckého kraje.
Na ivysilani.cz si najděte pořad „České pexeso“ o tomto kraji.

Dějepis - do pátku 3.4. do 11:00!!!
- přečíst a zapsat Atentát na Heydricha. Jako studijní materiál doporučuju zhlédnout vynikající film Anthropoid (2016), který jsem vám chtěla pouštět.

Kdo si ho pustí, má body navíc. Spoustu věcí si zapamatujete už navždy...

Chemie
V učebnici chemie si zopakujte látku na str. 50 - 51, potom pečlivě přečtěte str. 62 až 63 a udělejte si jednoduché výpisky.

Německý jazyk
Milí deváťáci, v týdnu od 30.3. - 3.4.2020 vám zadávám další DÚ, a to formou pacovních listů v příloze na procvičování minulého času sloves SEIN a HABEN.  ZDE   ZDE
Dále si z učebnice napište do školních sešitů zápis "Grammatik" str. 53 a 55. Postupně si 6.lekci pročítejte, případně z vlastní iniciativy vypracujte do šk. sešitu nějaké cvičení.
Prostřednictvím EŽ budu žádat rodiče, aby mi sdělili, zda zadané úkoly plníte. Pokud byste mi chtěli sami podávat informace, znovu píši svoji emailovou adresu malajar@centrum.cz, můžeme být v kontaktu i takto.
Mějte pěkný den. J.Malá

Týden 23.-27.3.

Český jazyk
Mluvnice

- vypracujte v PS 35/16 celé, kromě d, g, k
- zapište do sešitu mluvnice co je VV, VH, Vřídící, V závislá (str.63)
- podle zápisu udělejte PS 36/1

L
iteratura
- přečíst a zapsat do sešitu literatury O. Wilde - Rybář a jeho duše
-
ČTĚTE! - uznám do čtenář.deníku (pokud nenajdu to samé na internetu) jakoukoli knížku! I když jsem vám ho už odpustila, máte možnost nahnat známky!
Klára Čechová

Matematika
1. zadání ... ZDE     výsledky ... ZDE
út 24.3. zadání ... ZDE

26.3. úlohy na procvičení procenta ZDE , řešení ZDE

Fyzika - T: do 29.3. (splnění mi napište do E-ŽK - F2 ANO)
Tento týden začneme astronomii. Co to je, čím se zabývá a kde žijeme najdete v materiálu. ZDE
1. Prosím o nastudování Úvodu do astronomie a úvodu do Sluneční soustavy a provedení zápisu na konci.
Děkuji vám a opět dejte vědět pře E-ŽK, že jste splnili.
2. Po prostudování a zápisu vyplňte TEST - ZDE (test je povinný - kdo nepošle, má smůlu).

Přírodopis - T: do 29.3. (splnění mi napište do E-ŽK - PŘ2 ANO)
V přírodopisu se tento týden podíváme na geologickou stavbu ČR. ZDE
Posílám obsáhlejší text k přečtení a zápis do sešitu.
Opět platí pravidlo zpětné vazby přes E-ŽK.
Děkuji.

Zeměpis
Pomocí internetu si zjistěte informace o Jihomoravském kraji.
Na ivysilani.cz si pusťte pořad „České pexeso“ o tomto kraji.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240003

Dějepis
- přečtěte si Domácí odboj (celý), zapište, ale nedělejte poznámky z kapitoly Odboj.organizace a Komunist. odboj - ty stačí přečíst
- přečtěte a udělejte si zápis Zahraniční odboj - pouze PO Atentát na Heydricha (ten už NE)
- v týdnu vám zadám povinný testík na Protektorát Čechy a Morava, který si doma vypnlníte a pošlete mi ho zpět
.
Klára Čechová

Německý jazyk
Milí deváťáci, zadávám pro tento týden naučit se slovní zásobu 6. lekce (PS str.62 - téma "In der Stadt, auf dem Lander"
Dále posílám odkazy na procvičování učiva NJ:
        www.jazyky-online.info         www.umimenemecky.cz  
Z
de naleznete témata, která jsme již probírali a zábavné procvičování němčiny.  
Pracovní list k procvičování mi,prosím, zašlete zpět ke kontrole na můj mail. PRACOVNI LIST
V případě jakéhoko-li dotazu pište do mailu (malajar@centrum.cz), případně volejte na t.č. 723524477
.

Chemie

Týden 16.-20.3.

Český jazyk
Pouze ti, kteří budou dělat přijímačky - nechat si vytisknout a do pátku 20.3. do 11:00 vyplněné nafotit a poslat soubor CJ9 ... soubor ZDE (heslo známe z E-ŽK)
........................................................................................................................................................................................
17.3. - T: do 19.3.
přečíst a zapsat do sešitu literatury str.76 (čítanka) G.de Maupassant - Muška + vyhledejte si a k autorovi do zápisu napište literární směr, jehož je představitelem na 19.3.
........................................................................................................................................................................................

Matematika
zadání práce ... ZDE
........................................................................................................................................................................................
Výsledky ... ZDE , ZDE
........................................................................................................................................................................................
MAT - příjímací zkoušky
z
adání práce ... ZDE

Fyzika - T: do 22.3. (splnění mi napište do E-ŽK - F1 ANO)
Oblast jaderné fyziky zakončíme tématem Ochrany při chemické, jaderné havárii, požáru..
1. Prosím o přečtení textu ... text zde
2. Prosím o zápis k danému tématu ... zápis zde.
Máte-li s něčím problém, pište na E-ŽK, mail zastupce@zsbenesovnc.cz, Whatsapp, Messenger, zavolejte 777876252.
Děkuji R.Sova


Přírodopis - T: do 22.3. (splnění mi napište do E-ŽK - PŘ1 ANO)
Geologické dějiny Země shrneme v textu, do sešitu doplnit tabulku.
1. Prosím přečíst text ... text zde
2. Do sešitu doplnit tabulku ... tabulka zde.

Máte-li s něčím problém, pište na E-ŽK, mail zastupce@zsbenesovnc.cz, Whatsapp, Messenger, zavolejte 777876252.
Děkuji R.Sova

Zeměpis
Pomocí internetu si zjistěte informace o kraji Vysočina. Na ivysilani.cz si pusťte pořad „České pexeso“ o tomto kraji. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240013

Dějepis - T: do 20.3.
17.3.
přečtěte si a zapište do sešitu str.76-78 Protektorát Čechy a Morava - Politické zřízení, Správa protektorátu na pátek 20.3.

Německý jazyk

Týden 11.-13.3.

Německý jazyk
5.lekci máme již probranou, proto žádám žáky o vypracování PS, a to všechna cvičení, která jsme neudělali ve škole.

Rodiče prosím o namátkovou kontrolu vypracování zadání v pracovním sešitě.

ANGLICKÝ JAZYK na 1. období

ANGLICKÝ JAZYK
Milí deváťáci, po celou dobu uzavření školy se řiďte při domácí přípravě následujícími pokyny.
Nejprve si z dané lekce prostudujte slovíčka, která najdete vzadu v pracovním sešitě.
Před tím, než se pustíte do vypracování úkolů v pracovním sešitě, je nutné si danou látku prostudovat v učebnici. Pokud jí nebudete rozumět, existují internetové stránky, kde je daná problematika vysvětlena... Pokud nebudete stále danému cvičení rozumět, ráda vám každý pracovní den poradím na telefonu od 8:00 do 10:00. Prosím o dodržení tohoto času. Můžete mě kontaktovat přes WhatsApp či telefon
moje číslo 601 378 310.
Nezapomeňte si přes internet kontrolovat správnou výslovnost a procvičovat poslech ( esl
lab). Doporučuji vám sledovat anglické filmy, anglické zprávy…
K opakování můžete využít program DIDAKTA
Angličtina 2 (přístupové údaje v E-ŽK).
Pro aktuální situaci ve světě vám doporučuji sledovat tuto stránku:
https://ncov2019.live/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. 3.
20. 3. 2020
Dodělat PRACOVNÍ SEŠIT do strany 44 (i strana 44 bude hotová).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. 3.
27. 3. 2020
PRACOVNÍ SEŠIT strana 45.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky