aktuality -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

aktuality

Mateřská škola
 

Karneval ve školce
Na karneval se děti moc těšily a celé dopoledne se neslo ve slavnostní náladě. Děti se převlékly do nápaditých kostýmů. Tancovali a dováděli loupežníci, princezny, broučci, zajíčci a další veselé postavičky. Nechyběl ani náš klaun s kamarádkou žabkou Bublinkou. Na školní zahradě byla připravena opičí dráha plná veselých úkolů, kde děti předvedly svou zručnost a šikovnost. Všichni si užili hodně legrace. Slavnostní den byl ukončen v cukrárně pochutnáním si na zmrzlině.

Děti ze školky v Praze
Ve dnech 17. 5. - 19. 5. 2018 se uskutečnil pro dvanáct dětí z mateřské školy zážitkový výlet do naší metropole. Všichni se těšili. Ve čtvrtek ráno začala naše cesta vláčkem z Českých Budějovic. Celý den jsme pak prožili v ZOO. V pátek byl program bohatý. Společně jsme navštívili muzeum Království železnic, Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Karlův most, Pražský Hrad a Petřín. Plno smíchu a radosti jsme si užili v Zrcadlovém bludišti a pak hurá na lanovku. Třetí den jsme navštívili Mořský svět na Výstavišti v Holešovicích. Domů si každý z nás odvezl hodně zážitků. Foto zde.

V květnu jsme se s dětmi v Pohorské Vsi učili o rodině, poznávali jsme vztahy mezi rodinnými příslušníky. Povídali jsme si o tom, s kým žijeme, kdo patří do rodiny. Maminkám děti vyrobily dáreček ke Dni matek vyrobily rámečky s obrázkem, a krabičku se srdíčkem a sladkým překvapením uvnitř. Dále jsme se naučili, jak to chodí v obchodě, jaké obchody máme, co si kde můžeme koupit a učili jsme se poznávat peníze mince. Posledním tématem bylo město, vesnice a doprava. Děti se naučily poznávat značky, které potkávají běžně u silnice. Prošli jsme si vesnici a děti hledaly značky. Učili jsme se také, jaké rozdíly jsou mezi městem a vesnicí. Foto zde.

V měsíci dubnu jsme s dětmi dvakrát vařili. Prvně jsme si uvařili špagety s omáčkou a se sýrem, při druhém vaření jsme si upekli tvarohové buchty z listového těsta.
Během celého měsíce jsme si povídali o zvířátkách a jejich mláďátkách, o zahrádce a o tom, co se děje na jaře a také o čarodějnici. Čarodějnici jsme si také vyrobili a každé z dětí si vyrobilo malé strašidýlko, které si odneslo domů.
Vyrobili jsme si také novou výzdobu do oken i na nástěnky.
V pátek 13.dubna jsme navštívili benešovskou hasičárnu, kde se děti seznámily s prací hasičů, vyzkoušely si stříkaní z vodního děla, podívaly se do požárních aut, oblékly se jako hasiči a poslechly si hasičskou pohádku o kapce vody. Za odměnu ještě dostaly pracovní listy a obrázek hasiče k vystřižení. Foto zde.


V záložce
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU,DOKUMENTY jsou ke stažení dokumenty potřebné k zápisu dětí do MŠ.

Březen v Pohorské Vsi
V březnu nás čekalo několik akcí pro děti i rodiče. Nejdříve jsme si připravili s dětmi pomazánku na jednohubky při kroužku Vaření pro děti.
Vynesli jsme Morenu a přivítali jaro. Akce se zúčastnilo 13 dětí a i přesto, že nám na konci akce začalo pršet, myslím si, že jsme úkol splnili a se zimou se rozloučili.
Před Velikonocemi nás ještě čekalo „Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi“ na které přišlo 10 dětí. Vyrobili jsme si beránka na dveře, obarvili vajíčka a ubrouskovou technikou jsme si vytvořili ozdobená plastová vajíčka.
Během celého měsíce jsme se s dětmi učili o jarních květinách, návratu stěhovavých ptáků, počasí a tradicích MDŽ a Velikonoc. Vyrobili jsme výzdobu do třídy i do vývěsky. Foto zde.

V únoru jsme se v Pohorské Vsi s dětmi připravovali na vystoupení, které nás čekalo na karnevalu. Vystupovali jsme s pásmem básniček a písniček. Recitovali jsme společně básničky s pohybem: „Brambora“, „Princeznička na bále“ a „Polámal se mraveneček“ a zazpívali jsme část písničky „Večerníček“ a zakončili jsme vystoupení písničkou „Jede, jede mašinka“, do které děti zapojily i své rodiče, starší sourozence i kamarády. V únoru jsme si také na kroužku uvařili krupicovou kaši, která všem moc chutnala J Foto zde.

Masopust v Mateřské škole
V letošním roce mezi děti do MŠ zavítali nejen střapatí, ale také Masopust a hejtmanka. Děti se názornou ukázkou seznámily s tradicí Masopusta v obci ( co která postava dělá, jak se obléká, jaké nářadí a náčiní používají, atp.). Společně se pak naučili píseň ,,Červená růžičko“, tancovali ,,Medvědí tanec“a zdolávali ,,most přátelství“ , na kterém podáním ruky stvrdili své kamarádství. Sladkou tečkou za Masopustem v MŠ bylo pečení koblížků. Foto zde.

Začátkem února proběhl ve druhé třídě mateřské školy karneval. Ráno již děti přišly převlečené do masek, společně si zatancovaly, zasoutěžily a vybíraly nejlepší masky. Odměnou jim byl koblížek ke svačině, sladkosti a dětský šampus. Foto zde.

V lednu si děti v Pohorské Vsi užily spoustu legrace ve sněhu před školkou, kdy nejen bobovaly, ale i stavěly sněhuláky a dolovaly iglú v hromadách nahrnutého sněhu. A i když teď už zase nemáme po sněhu ani památky, využili jsme ho do poslední hromádky… J
V lednu nás čekalo poznávání těla, povídání o zdraví a nemocech, úrazech i o lékařích. Poznali jsme, jak se správně oblékat i co dělat, když jsme nemocní. Vyzdobili jsme si třídu, chodby i vývěsku.
Naučili jsme se nové básničky i písničky, vyzkoušeli jsme si novou techniku „kresbu zmizíkem“. Zkusili jsme si i představit, jak by mohlo vypadat dětské hřiště. Zopakovali jsme barvy, tvary i číselnou řadu. Některé děti se naučily zavázat tkaničku, některé zatím jen uzlík, ale všechny děti se celý měsíc opravdu snažily.
J
Tento měsíc jsme také dvakrát vařili, jednou nás čekala pomazánka na toustový chléb. A na konci ledna jsme si připravili masopustní koblihy. Foto zde.

Návštěva školy
24. leden byl pro děti z předškolní třídy ,,BERUŠEK“ zcela výjimečný. Navštívily 1. třídu základní školy, kde se setkaly s bývalými kamarády z mateřské školy. Navzájem si předvedly, co se během půl roku naučily
prvňáci zahráli dětem divadlo, zazpívali písničku, ukázali, co vše má mít správný školák v aktovce, společně počítali… Dětem z MŠ se ve škole moc líbilo. Školákům předaly vlastnoručně vyrobené dárečky a už se těší na zápis do školy. Foto zde.

V projektu Moje zdraví jsme se ve třídě Kuřátek věnovali upevňování základních hygienických návyků, rozvíjení podvědomí o zdraví a předcházení úrazům. Děti si povídaly, co je zdravé a co ne, vyhledávaly a poznávaly zdravé potraviny na obrázcích a v pracovních sešitech. Namalovaly si hrnečky na čaj, také si je pěkně vyzdobily. Připomněli jsme si správnou hygienu i pečlivé oblékání hlavně v zimě. Výstupem projektu bylo společné vaření zimního čaje s ovocem. Děti si vše samy připravily, krájely nožem ovoce - hruška, jablko, pomeranč, poznávaly koření - hřebíček, skořice, které bylo nezbytnou součástí čaje. Hotový ovocný čaj plný vitamínů nás v tomto chladném období příjemně zahřál. Foto zde.

Projekt ,,Moje tělo“ - třída ,,Kuřátka“
Projekt ,,Moje tělo“ je u dětí velmi oblíbené téma. Poznávat části lidského těla a jejich funkcí, seznámení s geometrickými tvary, poznávání základních barev bylo cílem projektu.
Děti se hravou formou seznamovaly s částmi lidského těla
skládaly vývojové skládanky, vyprávěly si nad obrázky z encyklopedie, hrály si s panenkami na lékaře, cvičily pro zdraví a hrály pohybové hry ,,Na tělo“. Při poznávání geometrických tvarů a barev děti zaujalo skládání ,,Panáka“ na magnetickou tabuli. Každý si pak udělal obrázek panáka, kterého nejdříve z geometrických tvarů sestavil a nalepil na čtvrtku. Kresba dětské postavy a výstava obrázků na nástěnce byla výstupem celého projektu.
Projekt ,,Moje tělo“ - třída ,,Beruška“
V projektu ,,Moje tělo“ se děti seznámily, jak vlastně funguje lidské tělo. Využili jsme různých smyslových her, hádanek, říkanek s pohybem, geometrických cvičení, skládanek vrstvených obrázků. Do barevného podkladu kreslily postavu i s detaily. Naučily se básně a písně k tématu, orientovat se v encyklopedii. Svými výtvory na nástěnce pak potěšily rodiče a své blízké. Foto zde.

Projekt Vánoce byl v MŠ zaměřen na vánoční tradice, zvyky, na citovou vazbu k rodinným příslušníkům i lidem kolem nás.
Děti ve třídě Kuřátka se připravovaly na Vánoce výrobou svícnů, vánočních ozdob, výzdobou svého prostředí. K navození vánoční atmosféry přisíval poslech a zpěv vánočních koled, nácvik písní i básní s vánoční tématikou a povídání o Vánocích. Děti si při všech činnostech rozvíjely hrubou i jemnou motoriku, praktické dovednosti a zručnost, myšlení i paměť. Hotové výrobky ozdobily prostory naší mateřské školy
třídy, chodby, nástěnky. Třídu si děti společně ještě vyzdobily vánočním stromečkem. Vánoční nadílka a rozzářené dětské oči byly všem největší odměnou.
Ve třídě Berušek proběhl projekt Vánoční přání. V úvodu jsme se vánočně naladili při prohlídce krásně vyzdobeného náměstí a betléma v Českém Krumlově. Malostranská zimní pohádka, kterou jsme pak zhlédli v městském divadle tuto vánoční náladu ještě umocnila. Duchem tohoto projektu se nesly tradice Vánoc, seznámení se symboly, rozhovory nad obrázky, tajné přání a dopis Ježíškovi. Děti se seznámily s básněmi a písněmi s vánoční tématikou. Vánoční atmosféru jsme si navodili zpěvem a poslechem koled při výrobě vánočních svícnů a přáníček. Své výrobky si děti odnesly domů, aby se s nimi potěšila celá rodina.
V závěru do mateřské školy přišel Ježíšek a nadělil nám spoustu dárků. Děti si společně připomněly atmosféru Štědrého dne, zapálili jsme poslední svíčku na adventním věnci, ochutnali jsme cukroví, které  dětem nachystaly maminky s sebou do MŠ a už jsme se všichni těšili na Ježíška v kruhu rodinném. Cestou domů nás doprovázel anděl, kterého si každý vyrobil. Foto zde.

Mikuláš a zapálení první svíčky na adventním věnci
Na začátku prosince nás v mateřské škole čekala velká událost
navštívil nás Mikuláš se svým doprovodem. Děti se seznámily s tradicemi a zvyky, poslechly si povídku „O velké vánoční chvíli“, pro Mikuláše si připravily písně a básně, učily se koledy, zapálily první svíčku na adventním věnci, pracovaly s tímto tématem na interaktivní tabuli, vyráběly vánoční ozdoby na stromky před mateřskou školou…
Ve třídě Kuřátek proběhl projekt Mikuláš, jehož cílem bylo seznámení s tradicí, naučit se slovně vyjádřit své zážitky, porozumět běžným projevům emocí, naučit se zpaměti krátký text, samostatně zazpívat píseň, rozvíjet zručnost, pohyb, dovednost.
Děti si s učitelkou povídaly o tradici Mikuláše nad obrázky, zahrály si hru Na peklo - vyjádření emocí: smutný, veselý, líný, čilý, atd. Při činnostech stříhaly proužky barevného papíru, lepily řetězy pro čertíky, vyrobily si růžky, které je každý den proměnily v čertíky v čertí školce, vyrobily si Andílky. Děti si rozvíjely pohybové dovednosti na překážkové dráze, prolézaly tunelem. Naučily se básničky, písničky, tanečky pro Mikuláše a čerta. Příjemným zpestřením byl poslech pohádky Mikuláš a čert.
Výstupem byla výstava prací dětí na nástěnce, která byla všem pro radost. Vyvrcholením celého snažení byla Mikulášská nadílka. Děti čerta a Mikuláše potěšily písněmi a básněmi, které se naučily a odměnou jim byl balíček plný dobrot.

Cílem projektu ve třídě Berušek bylo taktéž seznámení s tradicí Mikuláš. Všechna říkadla byla motivována Mikulášem a čerty. Děti jeho příchod netrpělivě očekávaly. Toto dlouhé období čekání nám pomohly zpestřit pohybové hry inspirované lidovými říkadly. Děti se naučily písně, básně, poslechly si pohádky na toto téma. Na IT řešily úkoly s čertíkem, který jim za správné vyřešení zařinčel řetězem. Celý týden se to pak v mateřské škole čertíky jen hemžilo. Každé ráno se všechny děti proměnily na čertíky pomocí ručně vyrobených růžků. Svými výrobky pak vyzdobily naší školku, aby se u nás Mikuláši a čertům líbilo.
Výstupem celého projektu byla Mikulášská nadílka. Mikuláš a čert přišli a teď nastal ten pravý okamžik, aby děti předvedly, co se všechno naučily. Odměnou jim pak byl balíček plný dobrot. Foto zde.


V prosinci jsme s dětmi v Pohorské Vsi zažili spoustu zajímavých akcí. Hned 5.prosince nás navštívil Mikuláš, andělé a čerti. Trošku jsme se samozřejmě báli, ale všechno dobře dopadlo a nakonec jsme i dárečky dostali. 11.prosince jsme vyrazili s dětmi na divadlo do Českého Krumlova, kde jsme se také prošli a vyfotili jsme se u ozdobeného stromečku a slámového Betlému. 13.prosince nás čekalo poslední předvánoční vaření, kde jsme si s dětmi vyrobili nepečené vánoční cukroví.
A v posledním prosincovém týdnu před Vánoci nás v MŠ překvapil Ježíšek, který nám předčasně nadělil spoustu dárečků. V průběhu celého měsíce jsme si s dětmi povídali o tradicích Mikuláše i Vánoc. Děti si vyrobily spoustu výrobků, které s těmito tématy souvisí, jako například Mikuláše, andílky i čerty, vánoční kapříky, svícny, perníčky, které jsme si i ozdobili, sněhuláky, vánoční cukroví i ozdoby na stromeček. Foto zde.

V průběhu měsíce listopadu jsme si s dětmi v MŠ v Pohorské Vsi vyrobili podzimní strom dekoraci do okna, mráček s kapkami i se sněhem, sněhové vločky, adventní věnec i jiné dekorace do třídy.
Třikrát v tomto měsíci jsme měli kroužek „Vaření pro děti“, kde jsme si uvařili trojbarevný pudink, vajíčkovou pomazánku a těstovinový salát. Dětem velice chutnají jejich výtvory. :-)
Na procházkách děti pozorují přírodu a její změny, které s podzimem přicházejí, tentokrát jsme pozorovali a hledali mraveniště. Foto zde.

Poslední vlaštovka nad Benešovem
Děti si v mateřské škole rozšiřovaly poznatky o odletu ptáků do teplých krajů. Při pobytu na zahradě a v rámci vycházek pozorovaly hejna ptáků připravujících se k odletu. Prohlížely si obrazový material, poslouchaly pohádkové příběhy, učily se písně a básně o vlaštovkách... Společně kreslily tuší Benešov a malovaly vlaštovky. Foto zde.

Projekt ,,NAŠE ŠKOLKA“ - třída ,,KUŘÁTKA“

Máme nový školní rok, a to znamená, že v naší školce máme nové kamarády. Cílem projektu bylo zábavnou formou seznámit děti s prostředím školky, seznámit je, jaká máme společná pravidla při hře na koberci, u stolečků, když společně jíme, při cvičení, když jdeme ven a znalost své značky. Zkrátka, aby nám všem bylo příjemně a těšili jsme se do školky. Ve školce je pro nás vše nové a zajímavé. Děti si společně zacvičily, naučily se první básničku, písničku a při poslechu pohádky O Smolíčkovi se snažily o výtvarné ztvárnění postavy. Výstupem projektu byla výstava obrázků na nástěnce v prostorách naší školky na téma ,,Pohádková postava“. Naše první výstava rodičům určitě udělala radost. Foto zde.


Projekt ,,NAŠE ŠKOLKA“ - třída ,,BERUŠKA“

Společně jsme se s dětmi domluvili, že nově příchozí děti seznámíme s prostředím naší školky. Cílem projektu bylo zábavnou formou seznámit děti s tím, jak se chovat jeden k druhému, že je nutné dodržovat určitá pravidla soužití. Zkrátka, aby nám všem bylo dobře a těšili jsme se na společný pobyt v naší mateřské škole. Zábavnou formou si děti osvojily ,,PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ“, znalost své značky, co by se stalo, kdyby byl ,,všude nepořádek“. Svoji představu tématu ,,Jaká by měla být jejich školka“, děti vyjádřily stavbou z kostek, skládáním školky z papíru, hledání cesty do školy pomocí pracovních listů. Děti se naučily básničky a písničky k danému tématu. Výstupem našeho společného projektu byla výstava prací, která jistě udělala jejich rodičům velkou radost. Foto zde.Kamarádi
My jsme všichni kamarádi,
my se máme všichni rádi.
Celý den si spolu hrajeme
a nikdy si neubližujeme.
Hrad si spolu postavíme
a také si zatančíme.
My jsme všichni kamarádi,
my se máme všichni rádi.

(z projektu Naše školka - Kuřátka)


Po prázdninách
Po prázdninách kluci holky
spěchejte do naší školky.
Školička jak kytička,
slyšet je v ní písnička.
Zpívá dětem pro radost,
pro všechny má hraček dost.


(z projektu Naše školka - třída ,BERUŠKA)

Projekt  ,,CO DĚLÁME CELÝ DEN“ - třída ,,KUŘÁTKA“
Cílem projektu ,,Co děláme celý den“ je rozvíjení slovní zásoby a vyjadřování dětí, sluchové vnímání a schopnost improvizace. Společně jsme si s dětmi povídali nad obrázky, seznámili jsme se s časovými pojmy ,,ráno, večer, dopoledne, odpoledne“.
Téma ,,Co děláme celý den“ probíhalo ve všech činnostech během celého dne i týdne - při ranních hrách, cvičení, řízené činnosti i pohybu venku.
Dramatizace pohádky ,,Budka v poli“ přirozeně rozvíjela všechny složky jazykové výchovy. Samotné hraní pohádky děti velmi bavilo.
Výstupem projektu byla společná výtvarná práce k tématu pohádky ,,Budka v poli“. Společné trhání barevných papírů, lepení a malování zvířátek vodovými barvami děti nadchlo. Hotovou výtvarnou práci máme vystavenou na nástěnce k potěšení všech.

Projekt  ,,CO  DĚLÁME  CELÝ  DEN“ - třída  ,,BERUŠKA“
Zaměření našeho projektu bylo téma ,,Co děláme celý den“. Cílem bylo děti rozvíjet v časových pojmech (ráno, dopoledne, poledne …), vyjadřování a rozšíření slovní zásoby, procvičování jemné motoriky, sladit pohyb s rytmem, porozumět slyšenému a seznámit se s pojmy nahoře a dole.
Naše téma ,,Co děláme celý den“ probíhalo ve všech činnostech během celého dne i týdne
při ranních hrách, cvičení, při řízené činnosti i pobytu venku.
Výstupem projektu byl společný taneček ,,Trnka“ , výtvarná práce pomocí foukané techniky z názvem ,,Šípky“ a naučení nové básničky ,,Trnka a šípek“. Výtvarné práce zdobí prostor naší školky a určitě se povedené obrázky dětí líbí rodičů a dělají radost nám všem.


DOBRÉ RÁNO
Když se ráno probudíme,
vyskáčeme s postelí,
řekneme si DOBRÉ RÁNO
a jsme všichni veselí.

DOBROU NOC
Na oblohu vyšly hvězdy.
Kolik je jich? Moc a moc.
Poletíme do pohádky.
Krásné sny a dobrou noc!


(z projektu Co děláme celý den - Kuřátka)


Trnka a šípek
U pěšiny roste trnka,
vrabeček si píseň brnká.
Proutky místo kytyry.
Copak je to za čáry?
Čimčarara čim čim čim,
hnízdečko si postavím.
Šípkový keř v plné kráse
do prstu mě píchl zase.
Jeho květy krásně voní,
opatrně hlavu skloní.
Tenhle keřík neminu,
že píchá, mu prominu.


(z projektu Co děláme celý den - třída ,BERUŠKA)

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky