aktuality -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

aktuality

Mateřská škola
 

,,Těšíme se na Vánoce“
Po celý měsíc naše třída i celá MŠ žila touto tématikou. Všude se to hemžilo čerty, Mikuláši, anděly i přáníčky k Vánocům. Děti rozvíjely svou zručnost při výrobě řetězů, svícnů, andělů, perníčků...  Na mikulášskou besídku poctivě nacvičovaly říkadla, básně, písně, tanečky. Cílem bylo přiblížit jim tradici, aby se těšily z hezkých a příjemných zážitků (Mikuláš, vánoční nadílku). Panovala zde radostná nálada plná očekávání. Činnosti jsme vybírali přiměřeně věku, aby je zvládly všechny děti.
Individuálně jsme pracovali s dětmi, které to vyžadovaly. Foto zde.

Masopust
Vyprávěním o ,,Masopustu“ to začalo. Celý týden se v naší školce děti veselily, hrály legrační pohybové hry, tvořily, učily se veselé říkanky a seznámily se s postavami, které k masopustní tradici patří. Trpělivost a prsty procvičily při pečení koblížků. Chutnaly náramně. Už teď se těšíme, až si to za rok zase krásně užijeme. Foto zde.

Školka plná sněhuláků

Když není sníh, to nevadí. Jak si hrát bez něj? Děti z naší školky nám to prozradí! Letos se nám zimní počasí moc nevyvedlo, a tak nám nezbylo nic jiného, než si sněhuláky vyrobit  z  něčeho jiného. Rázem byla školka plná sněhuláků vyrobených z vaty, papíru, z plastelíny. Děti se oblékly do bílého a mohly si tak den užít opravdu sněhově. Děti hrály různé hry, tančily, zpívaly, naučily se říkanky s pohybem, sportovaly. Největší odměnou byl pro všechny sněhuláček vyrobený ze šlehačky a ovoce. Mňam….to byla dobrota!
Zvyky a tradice v naší obci: ,,Masopust“
,,Masopust“ je úzce spjat s naší obcí Benešov nad Černou. Děti se přirozeně seznamují s tradicí a budují si tak  vztah k lidové kultuře přímým prožitkem. Učily se humorná říkadla, písničky, tancovaly tradiční masopustní tance, malovaly vyráběly a smažily koblížky. Vyvrcholením byla návštěva dobrovolníků s ukázkou staročeské koledy. Foto zde.

Zimní radovánky
Sport a zdravý pohyb má v naší školce své pevné místo. V průběhu celého týdne se děti seznamovaly s množstvím zimních her a sportů, které jsou charakteristické pro zimní období. Děti si vyzkoušely hrát hokej, střílet góly na bránu, krasobruslení, sjezd na bobech a oblíbenou koulovanou. Medaile a omalovánky byly pro děti odměnou. Foto zde.

Masopustní veselí v MŠ
4.2. 2021 proběhl v MŠ karneval. Děti si společně vyzdobily třídu, oblékly masky, zatančily a zahrály hry. Odměnou jim byly pamlsky, dětské šampaňské a upomínková medaile na tento den.

Střípky z MŠ Pohorská Ves
S příchodem nového roku jsme v naší školce tvořili do čtyř výtvarných soutěží: soutěž Požární ochrany, mezinárodní výtvarná soutěž Lidice, Zvonek z Novohradských hor a Evropa ve škole.  Přizvali jsme mezi sebe i starší sourozence.
V dlouhodobém projektu: „Mazané středy “ jsme se učili přípravě jednoduchých pomazánek, poznávali tropické ovoce a pekli masopustní koláčky. Malí kuchaři byli obdařeni novými zástěrami, tak šla práce i ochutnávání zdravých dobrot od ruky. Šikovné mamince, která nám zástěrky ušila a děti obdarovala, děkujeme…..
J Svátku jménem Hromnice byl věnován i projektový den. Dozvěděli jsme se nejen o významu samotných Hromnic, ale poznávali jsme i pranostiky, skládali prostorové obrázky, procvičovali jemnou motoriku a tvořili lucerničky z papíru. V pátek 21.2.2020 nás čeká vystoupení pro rodiče v karnevalovém programu u nás v Pohorské vsi. …..Držte nám pěsti…. Foto zde.

Barevné zdraví
Každý dobře ví, že zdraví je to nejcennější, co člověk má. Děti se zábavnou formou seznamovaly nejen s tělem, orgány a jejich funkcí, ale hlavně s tím, jak se mají starat o své zdraví, co je pro naše tělo prospěšné a co mu naopak škodí. Na písničku ,,Vajíčka“ se děti naučily taneček a nejvíce se těšily na přípravu a výrobu smoothie. Podle druhu ovoce vznikaly krásné barevné kombinace a po každé ochutnávce děti hodnotily, jak jim ovocné smoothie chutná. Vyhrála kombinace hrušek, jablek, banánu a citronu. Foto zde.

Vánoční besídka
Ve středu 18. 12. 2019 se v naší školce uskutečnila vánoční besídka pro rodiče. Již od samého rána se děti těšily, kdy budou rodičům moci ukázat, co se naučily na vánoční besídku. Děti si přichystaly pásmo básniček, tanečků a písniček s vánoční tématikou, díky kterým jsme všichni pocítili atmosféru přicházejících Vánoc. Na závěr svého vystoupení rozdaly děti svým rodičům dárečky, které pro ně vyrobily. Foto zde.

Vánoční strom pro zvířátka
Aby i zvířátka v našich lesích a na loukách zažila radostné a bohaté Vánoce, rozhodli jsme se  připravit  dobroty v podobě jablek, mrkví, kaštanů, a dalších. Společně jsme ze semínek slunečnic, prosa, jadýrek ořechů a tuku vyrobili koule. Putovali jsme jako kdysi pastýři dalekou cestou, až jsme došli k jesličkám. Ale neležel tam Ježíšek, nýbrž kupka sena a nic jiného. Svými dary jsme jesličky doplnili, stromečky jsme ozdobili a poté se ve zdraví a s hřejivým pocitem u srdíček vrátili do školky. Nohy nás bolely, ale stálo to přeci za to. Foto zde.

Advent ve školce
Vánoční čas je pro nás časem velkého těšení, radosti a očekávání. Děti i paní učitelky měly plné ruce práce. Školka se zdobila do třpytivé krásy, aby na všechny, kteří  sem přijdou, dýchla vánoční atmosféra. Paní knihovnice povídala dětem, co je to ,,Advent“, jaké dodržujeme zvyky a tradice. Paní Jaklová dětem názorně ukázala výrobu netradičních háčkovaných ozdob. Velkým zážitkem bylo samotné pečení perníčků a jejich zdobení. Foto zde.

Tiše, tiše, ježek spí        
Příroda, zvířátka a živočichové jsou dětem blízcí. Děti se těšily na setkání s ježkem Bodlinkou. Ježek Bodlinka připravil v přírodě hru „Ježkovaná“. Děti na vyznačené cestě hledaly připravené úkoly, které společně plnily. Děti byly aktivní, činnosti je bavily. Důležitou součástí bylo uvědomění si vzájemných vztahů mezi sebou. Foto zde.

Střípky z  MŠ Pohorská Ves
V měsíci září jsme se opět sešli v naší malé školičce a zahájili nový školní rok novým celoročním projektem zvaným Mazané středy. Děti se pravidelně zapojují do přípravy dopolední svačiny. Učíme se o zdravém jídle a jak si takovou chutnou a zdravou svačinku připravit, společně naservírovat a nakonec i po sobě uklidit. Nejvíce se dětem líbila příprava pomazánky s kouzelnou bylinkou…..pískavicí, kdy se děti tak snažily, že se opravdu naučily i pískat.
Ve školce jsme přivítali nové kamarády, zažili spousty zábavy, několikrát navštívili školku v Benešově nad Černou, kde jsme shlédli různá divadelní představení. V benešovské knihovně jsme si vyzkoušeli poznat naše české večerníčky a poslechli zábavné a poučné vyprávění paní knihovnice Růženy Lepšové. Děkujeme za připravený program a těšíme se na další společné chvilky.
Podzim i Drakiáda je za námi, pomalu se blíží předvánoční čas a my se začínáme připravovat na dětmi tolik očekávaný vánoční svátek. Nacvičujeme krátké pásmo básní a koled pro seniory a rodiče, malujeme do výtvarných soutěží
Novohradský zvonek, Lidice 2020, Evropa ve škole.
Společně s rodiči tvoříme hliněný Betlém pro Pohorskou Ves, který bude nejprve vystaven v místním infocentru a posléze v kostele.  
Děkujeme za podporu při realizaci projektového dne na téma Včelí království paní Mirce Peškové. Byly jsme se s dětmi u ní několikrát podívat na včelí domky a jeho obyvatele a získaly spousty pro děti nových, zajímavých informací. Společně jsme si pak vytvořily mýdlo s medovou vůní a z kartonu vyrobily včelí úl, který zdobí chodbu naší školky. Foto zde.

Kutálí se brambora
Podzim je ve znamení barev, ovoce a zeleniny. Snažíme se s dětmi zažít co nejvíce z tohoto pestrého období. Tento projekt byl celý ve znamení zeleniny. Cílem bylo vzbudit v dětech zájem o podzimní přírodu, rozvíjet manuální dovednosti a naučit je při činnostech soustředit se a činnosti dokončit. Děti se seznamovaly s různými druhy zeleniny, počítaly jednotlivé kusy, naučily se různé básně a písně, procvičovaly grafomotorické cviky
oblouky  (kopečky brambor), modelovaly brambory v košíku z plastelíny, vybarvovaly omalovánky. Svou zručnost si děti vyzkoušely při škrábání a krájení brambor a kořenové zeleniny. Odměnou jim byla ochutnávka grilované zeleniny.


Skřítek Podzimníček
Ve školce stále připravujeme pro děti něco nového. Úkolem bylo doma společně s dětmi vyrobit jakéhokoliv Podzimníčka z přírodního materiálu a přinést do školky, kde jsme všechny skřítky Podzimníčky vystavili, aby se všichni mohli potěšit nádhernými nápady. Věřte, že bylo co obdivovat, neboť nápaditost rodičů byla opravdu veliká. Jeden skřítek Podzimníček čekal na děti v lese. Děti pomáhaly připravit les na zimu. Postavit domečky broučkům, pro zvířátka do košíků nasbírat zásobu podzimních plodů (kaštany, žaludy). Svou zručnost si děti vyzkoušely, když sůl přenášely na lžičkách. Odměnou všem byl opečený špekáček. Celý projekt se všem líbil. Foto zde.

Den s Dýňákem
K podzimnímu období patří i svátek Halloween, který vychází z keltských tradic, jež jsou staré stovky let. 31. října, v předvečer našeho svátku Všech svatých, ožívají netopýři, kočky, pavouci, čarodějnice, dýně… K nám do mateřské školy zavítal Dýňák, který s námi tento svátek slavil. Děti vyráběly malé Dýňáky, zpívaly písně o strašidlech, poslouchaly strašidelné pohádky, hrály pohybové hry…V tomto projektu děti pracovaly s netradičním materiálem, osvojovaly si kulturní poznatky a rozvíjely svojí osobnost po všech stránkách. Foto zde.

Košík plný ovoce

Podzimní období je ve znamení barev, ovoce a zeleniny. Snažíme se s dětmi zažít co nejvíce  z tohoto pestrého období. Cílem projektu bylo naučit děti pojmenovat a rozlišovat druhy ovoce, zapojit všechny smysly při ochutnávce, zazpívat si písničky a naučit se básničky k danému tématu. Dětem se velice líbila příprava a pečení jablečných šátečků z listového těsta. Však to byla taky dobrota. Díky tomuto projektu se děti seznámily s významem ovoce pro zdraví člověka a vytvořily si správné životní návyky.
Čtení s knihovnicí
V pátek dne 4. 10. 2019 zavítala mezi nás paní Lepšová, která je knihovnicí místní knihovny. Připravila si pro nás povídání nad knihou,,O Ježkovi, který se ztratil“. Čas velmi rychle utekl, takže nezbývá než si přát, aby se co nejdříve toto hezké setkání opět uskutečnilo. Foto zde.

Plavání
V letošním roce bylo dětem z MŠ umožněno 8 lekcí plaveckého výcviku v bazénu v Českém Krumlově. Pod odborným vedením plavecké školy Hastrmánek se malé děti učí seznamovat s vodou, nebát se jí. Starší děti se s pomůckami učí prvním základům plavání. Díky příspěvku na dopravu od vedení školy se mohly zúčastnit plavání všechny děti z mateřské školy.

Sportovní dopoledne s ,,Klaunem“
Na školní zahradě nás navštívil ,,Klaun Bublinka“ a připravil pro nás spoustu legrace a zábavy. S dětmi si zasportoval, zatančil, zazpíval, zaskotačil. Všichni jsme si to náležitě užili a vzpomínáme na příjemně strávené dopoledne.

V lese
Poslední červnové pondělí naši školku navštívili hajní a pozvali nás na procházku do lesa. Během našeho putování po lese nás seznámili s životem v lese, povídali si s námi o zvířátkách, rostlinách, stromech. Děti z předškolní třídy si za odměnu udělali výšlap na ,,Zaječí vrch“. Všichni si připomněli desatero chování v lese. Foto zde.

Malý zahradník
Cílem projektu bylo vzbudit u dětí zájem o přírodu a také aby si uvědomily estetickou hodnotu květin a práci, která péči o ně obnáší. Každý si osázel svůj květináček. Naučili se jak s květinou zacházet, jak se o ni starat. Děti se s velkým nadšením do sázení a péči o květiny zapojily. Foto zde.

2. třída mateřské školy  - BERUŠKY se zúčastnila Novohradského zvonku v oblasti  výtvarné, hudební a recitační. Odměnou byla návštěva WELLNES REZIDENCE v Nových Hradech, kde si to děti náležitě užily.

29. května jsme navštívili s dětmi POHÁDKOVOU KOVÁRNU v SELIBOVĚ. Ač nám počasí nepřálo, výlet se vydařil.  Děti si prohlédly kovárnu a pohádkové bytosti, vyrobily si dáreček na památku. S Červenou Karkulkou jsme si k obědu opekli moc dobré buřtíky. Na závěr jsme s vodníkem, který nás provázel po celou dobu pobytu, hledali poklad. Foto zde.

V pátek 24.5. jsme se vydali s dětmi na Hradišťskou rozhlednu. Z Benešova jsme odjížděli ráno ve čtvrt na osm a tak nám dva kamarádi zaspali a museli zůstat v MŠ v 1. třídě. Počasí se nám vydařilo  a tak ten krásný pohled z rozhledny nám byl odměnou  za těžce vyšlapaný kopec  My jsme totiž nešli po vyznačené cestě, ale vylezli jsme úzkou cestičkou, kudy chodí zvířátka. Před odjezdem z Hradiště jsme se zastavili na malé občerstveni a proběhnuti na zahradě u paní učitelky. A tak první ročník výstupu máme za sebou a už se budeme těšit na výstup v příštím školním roce.
Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici děti přímo nadchl. Nejen to, že se seznámily s hasičskou technikou a prací hasičů, ale hlavně si mohly z blízka prohlédnout jejich auta a vyzkoušet hasičskou výzbroj.
Brzy také přijdou do naší školky noví kamarádi. Vyrobili jsme jim na uvítání dárečky. Foto zde.

Čarodějnice
Děti společně se svými učitelkami vesele oslavily tradici ,,Čarodějnic“. Cvičení střídaly písničky, tvoření, pečení pavouků z listového těsta, míchání kouzelných lektvarů a diskotéka. Čarovné dopoledne se povedlo a všichni jsme si to náramně užili. Foto zde.

Cestička veselého zajíčka
V tomto projektu si děti přiblížily atmosféru nejkrásnějších jarních svátků ,,Velikonoce“. Seznámily se se symboly, koledami, pekly velikonočního beránka a zajíčka, zdobily vajíčka a dělaly velikonoční výzdobu, která potěšila nejen je samotné, ale i všechny, kteří naší školku navštívili. Vyvrcholením oslav bylo putování za zajíčkem v přírodě. Měl pro děti připravené úkoly, které musely děti splnit, aby si vysloužily odměnu ,,Zajíčka“.
Jaro
probuzená příroda
Dnešní projekt v přírodě navazoval na činnosti, se kterými se děti seznámily již ve školce. Poznávání kytek na obrázcích, v hádankách, básních, písních, na IT, v pracovních sešitech, při kreslení a malování atd. Byl zaměřen na hledání prvních jarních kytiček v přírodě. Formou her si děti procvičily názvy kytek, barvu, počet. Přičichly si ke kytičkám.
Život u vody
Voda je nejdůležitějším zdrojem života, potřebují ji lidé, zvířata, rostliny. Ve vodě žije mnoho živočichů
žáby, ryby, drobní živočichové. Tohle všechno se během projektu ,,Život u vody“ dozvěděly děti. Společně jsme při toulce přírodou pozorovali řeku, rybníčky a život v nich. Při praktických činnostech starší děti vyrobily lodičky z papíru, které si pak pustily po vodě. Pro děti to byl velký zážitek.
Foto zde.

Jak se peče čaj
Naší mateřskou školu navštívila paní knihovnice, která dětem přinesla na ukázku knihy o bylinkách a přečetla jim příběh ,,Jak krtek léčil kamarádku myšku“.
Děti se seznámily s bylinkami (máta, meduňka, rýmovník...), poznávaly druhy ovoce, které pak společně nakrájely a upekly. Výborný pečený a zdravý čaj jsme společně vypili. ,,To byla dobrota!“
Jak se smaží koblihy
K tradičním pokrmům masopustu neodmyslitelně patří koblížky. Rozhodli jsme se, že si takové opravdové koblížky usmažíme.
Nejprve jsme si připravili a pojmenovali potřebné suroviny na přípravu koblížků. Umísili těsto a nechali kynout. Zatím co těsto pěkně kynulo, vyprávěli jsme si pohádku ,,O koblížkovi“. Starší děti se dokonce pokusily o ilustraci pohádky. Vykynuté těsto jsme vyváleli a každý si vykrojil svůj koblížek. Paní učitelky je usmažily a pak jsme je snědli. ,,To byla dobrota.“
Život v lese
V mateřské škole seznamujeme děti s přírodou
stromy, zvířaty, lidmi, základními životními podmínkami (sluncem, vodou, vzduchem, půdou) v jejich nejbližším prostředí a to na základě prožitků a praktických činností. Naší MŠ navštívili myslivci, kteří dětem poutavě vyprávěli o životě v lese.Přinesli na ukázku různé druhy peří, kožešin, vypreparovaná zvířata, vábničky a paroží, které se děti  učily poznávat. Děti si mohly pohladit opravdové kožešiny a vzít do rukou paroží. Byl to vyjímečný a nezapomenutelný zážitek.
,,Návštěva knihovny“
Děti ze třídy ,,Kuřátek“ se v měsíci březnu vydaly na návštěvu místní knihovny. Děti si zde s paní knihovnicí povídaly o knížkách, k čemu knihovna slouží a jak se chovat ke knížkám. Děti si poslechly pohádku o ,,Krtečkovi“ a poznávaly pohádky podle obrázků, nakonec si mohly knížky dle vlastní volby prohlížet. Už teď se těšíme na další návštěvu.  Foto zde.

Povánoční čas v MŠ Pohorská Ves
Začátek nového roku jsme zahájili ukončením výstavky v Infocentru v Pohorské Vsi a stavěním sněhuláků před budovou MŠ. V lednu jsme shlédli hudební divadélko v MŠ v Benešově nad Černou na téma barvy kolem nás. Moc se nám líbilo i u našich starších kamarádů v 1. třídě ZŠ.  Paní učitelka Ladislava Augustinová společně s dětmi připravila krásný program, který děti nejen moc bavil, ale dobře je i do budoucna motivoval.
Ve výtvarné soutěži Podzimníček 2018 jsme uspěli získáním 1. a 2. místa ze všech došlých prací  naší věkové kategorie. Gratulujeme Sanynce a Tomáškovi
J
Tento týden odesíláme výtvarné práce do mezinárodní soutěže Lidice 2019, na téma Alchymie a chemie v každodenním životě a pomalu nás čeká příprava na KARNEVAL. Oprašte s námi karnevalové masky a přijďte se na nás podívat 1. března 2019 od 15 hod. Foto zde.


V záložce
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU, DOKUMENTY jsou ke stažení dokumenty potřebné k zápisu dětí do MŠ.

Barevný podzim v MŠ Pohorská Ves
Podzimní čas byl pro nás ve školce plný změn a nových seznámení. Společně s dětmi jsme poznávali nejen jeden druhého, ale i okolí školky a podzimní proměny přírody. Pomohli nám i rodiče, kteří se zapojili nejen do Drakiády, ale i do výtvarných dílniček, kdy jsme modelovali ježky a vítali sv. Martina svými kouzelnými lampičkami. S dětmi jsme oslavili i narozeniny našich kamarádů a v projektovém týdnu jsme se věnovali  100. výročí založení naší republiky. Protože nás výtvarničení baví, zaslali jsme  vybrané výtvarné práce do  soutěže Podzimníček 2018. Držte nám tedy pěstičky a přejte trošku štěstí, ať v soutěži uspějeme.
J Foto zde.

Karneval ve školce
Na karneval se děti moc těšily a celé dopoledne se neslo ve slavnostní náladě. Děti se převlékly do nápaditých kostýmů. Tancovali a dováděli loupežníci, princezny, broučci, zajíčci a další veselé postavičky. Nechyběl ani náš klaun s kamarádkou žabkou Bublinkou. Na školní zahradě byla připravena opičí dráha plná veselých úkolů, kde děti předvedly svou zručnost a šikovnost. Všichni si užili hodně legrace. Slavnostní den byl ukončen v cukrárně pochutnáním si na zmrzlině.

Děti ze školky v Praze
Ve dnech 17. 5. - 19. 5. 2018 se uskutečnil pro dvanáct dětí z mateřské školy zážitkový výlet do naší metropole. Všichni se těšili. Ve čtvrtek ráno začala naše cesta vláčkem z Českých Budějovic. Celý den jsme pak prožili v ZOO. V pátek byl program bohatý. Společně jsme navštívili muzeum Království železnic, Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Karlův most, Pražský Hrad a Petřín. Plno smíchu a radosti jsme si užili v Zrcadlovém bludišti a pak hurá na lanovku. Třetí den jsme navštívili Mořský svět na Výstavišti v Holešovicích. Domů si každý z nás odvezl hodně zážitků. Foto zde.

V květnu jsme se s dětmi v Pohorské Vsi učili o rodině, poznávali jsme vztahy mezi rodinnými příslušníky. Povídali jsme si o tom, s kým žijeme, kdo patří do rodiny. Maminkám děti vyrobily dáreček ke Dni matek vyrobily rámečky s obrázkem, a krabičku se srdíčkem a sladkým překvapením uvnitř. Dále jsme se naučili, jak to chodí v obchodě, jaké obchody máme, co si kde můžeme koupit a učili jsme se poznávat peníze mince. Posledním tématem bylo město, vesnice a doprava. Děti se naučily poznávat značky, které potkávají běžně u silnice. Prošli jsme si vesnici a děti hledaly značky. Učili jsme se také, jaké rozdíly jsou mezi městem a vesnicí. Foto zde.

V měsíci dubnu jsme s dětmi dvakrát vařili. Prvně jsme si uvařili špagety s omáčkou a se sýrem, při druhém vaření jsme si upekli tvarohové buchty z listového těsta.
Během celého měsíce jsme si povídali o zvířátkách a jejich mláďátkách, o zahrádce a o tom, co se děje na jaře a také o čarodějnici. Čarodějnici jsme si také vyrobili a každé z dětí si vyrobilo malé strašidýlko, které si odneslo domů.
Vyrobili jsme si také novou výzdobu do oken i na nástěnky.
V pátek 13.dubna jsme navštívili benešovskou hasičárnu, kde se děti seznámily s prací hasičů, vyzkoušely si stříkaní z vodního děla, podívaly se do požárních aut, oblékly se jako hasiči a poslechly si hasičskou pohádku o kapce vody. Za odměnu ještě dostaly pracovní listy a obrázek hasiče k vystřižení. Foto zde.


V záložce
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU,DOKUMENTY jsou ke stažení dokumenty potřebné k zápisu dětí do MŠ.

Březen v Pohorské Vsi
V březnu nás čekalo několik akcí pro děti i rodiče. Nejdříve jsme si připravili s dětmi pomazánku na jednohubky při kroužku Vaření pro děti.
Vynesli jsme Morenu a přivítali jaro. Akce se zúčastnilo 13 dětí a i přesto, že nám na konci akce začalo pršet, myslím si, že jsme úkol splnili a se zimou se rozloučili.
Před Velikonocemi nás ještě čekalo „Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi“ na které přišlo 10 dětí. Vyrobili jsme si beránka na dveře, obarvili vajíčka a ubrouskovou technikou jsme si vytvořili ozdobená plastová vajíčka.
Během celého měsíce jsme se s dětmi učili o jarních květinách, návratu stěhovavých ptáků, počasí a tradicích MDŽ a Velikonoc. Vyrobili jsme výzdobu do třídy i do vývěsky. Foto zde.

V únoru jsme se v Pohorské Vsi s dětmi připravovali na vystoupení, které nás čekalo na karnevalu. Vystupovali jsme s pásmem básniček a písniček. Recitovali jsme společně básničky s pohybem: „Brambora“, „Princeznička na bále“ a „Polámal se mraveneček“ a zazpívali jsme část písničky „Večerníček“ a zakončili jsme vystoupení písničkou „Jede, jede mašinka“, do které děti zapojily i své rodiče, starší sourozence i kamarády. V únoru jsme si také na kroužku uvařili krupicovou kaši, která všem moc chutnala J Foto zde.

Masopust v Mateřské škole
V letošním roce mezi děti do MŠ zavítali nejen střapatí, ale také Masopust a hejtmanka. Děti se názornou ukázkou seznámily s tradicí Masopusta v obci ( co která postava dělá, jak se obléká, jaké nářadí a náčiní používají, atp.). Společně se pak naučili píseň ,,Červená růžičko“, tancovali ,,Medvědí tanec“a zdolávali ,,most přátelství“ , na kterém podáním ruky stvrdili své kamarádství. Sladkou tečkou za Masopustem v MŠ bylo pečení koblížků. Foto zde.

Začátkem února proběhl ve druhé třídě mateřské školy karneval. Ráno již děti přišly převlečené do masek, společně si zatancovaly, zasoutěžily a vybíraly nejlepší masky. Odměnou jim byl koblížek ke svačině, sladkosti a dětský šampus. Foto zde.

V lednu si děti v Pohorské Vsi užily spoustu legrace ve sněhu před školkou, kdy nejen bobovaly, ale i stavěly sněhuláky a dolovaly iglú v hromadách nahrnutého sněhu. A i když teď už zase nemáme po sněhu ani památky, využili jsme ho do poslední hromádky… J
V lednu nás čekalo poznávání těla, povídání o zdraví a nemocech, úrazech i o lékařích. Poznali jsme, jak se správně oblékat i co dělat, když jsme nemocní. Vyzdobili jsme si třídu, chodby i vývěsku.
Naučili jsme se nové básničky i písničky, vyzkoušeli jsme si novou techniku „kresbu zmizíkem“. Zkusili jsme si i představit, jak by mohlo vypadat dětské hřiště. Zopakovali jsme barvy, tvary i číselnou řadu. Některé děti se naučily zavázat tkaničku, některé zatím jen uzlík, ale všechny děti se celý měsíc opravdu snažily.
J
Tento měsíc jsme také dvakrát vařili, jednou nás čekala pomazánka na toustový chléb. A na konci ledna jsme si připravili masopustní koblihy. Foto zde.

Návštěva školy
24. leden byl pro děti z předškolní třídy ,,BERUŠEK“ zcela výjimečný. Navštívily 1. třídu základní školy, kde se setkaly s bývalými kamarády z mateřské školy. Navzájem si předvedly, co se během půl roku naučily
prvňáci zahráli dětem divadlo, zazpívali písničku, ukázali, co vše má mít správný školák v aktovce, společně počítali… Dětem z MŠ se ve škole moc líbilo. Školákům předaly vlastnoručně vyrobené dárečky a už se těší na zápis do školy. Foto zde.

V projektu Moje zdraví jsme se ve třídě Kuřátek věnovali upevňování základních hygienických návyků, rozvíjení podvědomí o zdraví a předcházení úrazům. Děti si povídaly, co je zdravé a co ne, vyhledávaly a poznávaly zdravé potraviny na obrázcích a v pracovních sešitech. Namalovaly si hrnečky na čaj, také si je pěkně vyzdobily. Připomněli jsme si správnou hygienu i pečlivé oblékání hlavně v zimě. Výstupem projektu bylo společné vaření zimního čaje s ovocem. Děti si vše samy připravily, krájely nožem ovoce - hruška, jablko, pomeranč, poznávaly koření - hřebíček, skořice, které bylo nezbytnou součástí čaje. Hotový ovocný čaj plný vitamínů nás v tomto chladném období příjemně zahřál. Foto zde.

Projekt ,,Moje tělo“ - třída ,,Kuřátka“
Projekt ,,Moje tělo“ je u dětí velmi oblíbené téma. Poznávat části lidského těla a jejich funkcí, seznámení s geometrickými tvary, poznávání základních barev bylo cílem projektu.
Děti se hravou formou seznamovaly s částmi lidského těla
skládaly vývojové skládanky, vyprávěly si nad obrázky z encyklopedie, hrály si s panenkami na lékaře, cvičily pro zdraví a hrály pohybové hry ,,Na tělo“. Při poznávání geometrických tvarů a barev děti zaujalo skládání ,,Panáka“ na magnetickou tabuli. Každý si pak udělal obrázek panáka, kterého nejdříve z geometrických tvarů sestavil a nalepil na čtvrtku. Kresba dětské postavy a výstava obrázků na nástěnce byla výstupem celého projektu.
Projekt ,,Moje tělo“ - třída ,,Beruška“
V projektu ,,Moje tělo“ se děti seznámily, jak vlastně funguje lidské tělo. Využili jsme různých smyslových her, hádanek, říkanek s pohybem, geometrických cvičení, skládanek vrstvených obrázků. Do barevného podkladu kreslily postavu i s detaily. Naučily se básně a písně k tématu, orientovat se v encyklopedii. Svými výtvory na nástěnce pak potěšily rodiče a své blízké. Foto zde.

Projekt Vánoce byl v MŠ zaměřen na vánoční tradice, zvyky, na citovou vazbu k rodinným příslušníkům i lidem kolem nás.
Děti ve třídě Kuřátka se připravovaly na Vánoce výrobou svícnů, vánočních ozdob, výzdobou svého prostředí. K navození vánoční atmosféry přisíval poslech a zpěv vánočních koled, nácvik písní i básní s vánoční tématikou a povídání o Vánocích. Děti si při všech činnostech rozvíjely hrubou i jemnou motoriku, praktické dovednosti a zručnost, myšlení i paměť. Hotové výrobky ozdobily prostory naší mateřské školy
třídy, chodby, nástěnky. Třídu si děti společně ještě vyzdobily vánočním stromečkem. Vánoční nadílka a rozzářené dětské oči byly všem největší odměnou.
Ve třídě Berušek proběhl projekt Vánoční přání. V úvodu jsme se vánočně naladili při prohlídce krásně vyzdobeného náměstí a betléma v Českém Krumlově. Malostranská zimní pohádka, kterou jsme pak zhlédli v městském divadle tuto vánoční náladu ještě umocnila. Duchem tohoto projektu se nesly tradice Vánoc, seznámení se symboly, rozhovory nad obrázky, tajné přání a dopis Ježíškovi. Děti se seznámily s básněmi a písněmi s vánoční tématikou. Vánoční atmosféru jsme si navodili zpěvem a poslechem koled při výrobě vánočních svícnů a přáníček. Své výrobky si děti odnesly domů, aby se s nimi potěšila celá rodina.
V závěru do mateřské školy přišel Ježíšek a nadělil nám spoustu dárků. Děti si společně připomněly atmosféru Štědrého dne, zapálili jsme poslední svíčku na adventním věnci, ochutnali jsme cukroví, které  dětem nachystaly maminky s sebou do MŠ a už jsme se všichni těšili na Ježíška v kruhu rodinném. Cestou domů nás doprovázel anděl, kterého si každý vyrobil. Foto zde.

Mikuláš a zapálení první svíčky na adventním věnci
Na začátku prosince nás v mateřské škole čekala velká událost
navštívil nás Mikuláš se svým doprovodem. Děti se seznámily s tradicemi a zvyky, poslechly si povídku „O velké vánoční chvíli“, pro Mikuláše si připravily písně a básně, učily se koledy, zapálily první svíčku na adventním věnci, pracovaly s tímto tématem na interaktivní tabuli, vyráběly vánoční ozdoby na stromky před mateřskou školou…
Ve třídě Kuřátek proběhl projekt Mikuláš, jehož cílem bylo seznámení s tradicí, naučit se slovně vyjádřit své zážitky, porozumět běžným projevům emocí, naučit se zpaměti krátký text, samostatně zazpívat píseň, rozvíjet zručnost, pohyb, dovednost.
Děti si s učitelkou povídaly o tradici Mikuláše nad obrázky, zahrály si hru Na peklo - vyjádření emocí: smutný, veselý, líný, čilý, atd. Při činnostech stříhaly proužky barevného papíru, lepily řetězy pro čertíky, vyrobily si růžky, které je každý den proměnily v čertíky v čertí školce, vyrobily si Andílky. Děti si rozvíjely pohybové dovednosti na překážkové dráze, prolézaly tunelem. Naučily se básničky, písničky, tanečky pro Mikuláše a čerta. Příjemným zpestřením byl poslech pohádky Mikuláš a čert.
Výstupem byla výstava prací dětí na nástěnce, která byla všem pro radost. Vyvrcholením celého snažení byla Mikulášská nadílka. Děti čerta a Mikuláše potěšily písněmi a básněmi, které se naučily a odměnou jim byl balíček plný dobrot.

Cílem projektu ve třídě Berušek bylo taktéž seznámení s tradicí Mikuláš. Všechna říkadla byla motivována Mikulášem a čerty. Děti jeho příchod netrpělivě očekávaly. Toto dlouhé období čekání nám pomohly zpestřit pohybové hry inspirované lidovými říkadly. Děti se naučily písně, básně, poslechly si pohádky na toto téma. Na IT řešily úkoly s čertíkem, který jim za správné vyřešení zařinčel řetězem. Celý týden se to pak v mateřské škole čertíky jen hemžilo. Každé ráno se všechny děti proměnily na čertíky pomocí ručně vyrobených růžků. Svými výrobky pak vyzdobily naší školku, aby se u nás Mikuláši a čertům líbilo.
Výstupem celého projektu byla Mikulášská nadílka. Mikuláš a čert přišli a teď nastal ten pravý okamžik, aby děti předvedly, co se všechno naučily. Odměnou jim pak byl balíček plný dobrot. Foto zde.


V prosinci jsme s dětmi v Pohorské Vsi zažili spoustu zajímavých akcí. Hned 5.prosince nás navštívil Mikuláš, andělé a čerti. Trošku jsme se samozřejmě báli, ale všechno dobře dopadlo a nakonec jsme i dárečky dostali. 11.prosince jsme vyrazili s dětmi na divadlo do Českého Krumlova, kde jsme se také prošli a vyfotili jsme se u ozdobeného stromečku a slámového Betlému. 13.prosince nás čekalo poslední předvánoční vaření, kde jsme si s dětmi vyrobili nepečené vánoční cukroví.
A v posledním prosincovém týdnu před Vánoci nás v MŠ překvapil Ježíšek, který nám předčasně nadělil spoustu dárečků. V průběhu celého měsíce jsme si s dětmi povídali o tradicích Mikuláše i Vánoc. Děti si vyrobily spoustu výrobků, které s těmito tématy souvisí, jako například Mikuláše, andílky i čerty, vánoční kapříky, svícny, perníčky, které jsme si i ozdobili, sněhuláky, vánoční cukroví i ozdoby na stromeček. Foto zde.

V průběhu měsíce listopadu jsme si s dětmi v MŠ v Pohorské Vsi vyrobili podzimní strom dekoraci do okna, mráček s kapkami i se sněhem, sněhové vločky, adventní věnec i jiné dekorace do třídy.
Třikrát v tomto měsíci jsme měli kroužek „Vaření pro děti“, kde jsme si uvařili trojbarevný pudink, vajíčkovou pomazánku a těstovinový salát. Dětem velice chutnají jejich výtvory. :-)
Na procházkách děti pozorují přírodu a její změny, které s podzimem přicházejí, tentokrát jsme pozorovali a hledali mraveniště. Foto zde.

Poslední vlaštovka nad Benešovem
Děti si v mateřské škole rozšiřovaly poznatky o odletu ptáků do teplých krajů. Při pobytu na zahradě a v rámci vycházek pozorovaly hejna ptáků připravujících se k odletu. Prohlížely si obrazový material, poslouchaly pohádkové příběhy, učily se písně a básně o vlaštovkách... Společně kreslily tuší Benešov a malovaly vlaštovky. Foto zde.

Projekt ,,NAŠE ŠKOLKA“ - třída ,,KUŘÁTKA“

Máme nový školní rok, a to znamená, že v naší školce máme nové kamarády. Cílem projektu bylo zábavnou formou seznámit děti s prostředím školky, seznámit je, jaká máme společná pravidla při hře na koberci, u stolečků, když společně jíme, při cvičení, když jdeme ven a znalost své značky. Zkrátka, aby nám všem bylo příjemně a těšili jsme se do školky. Ve školce je pro nás vše nové a zajímavé. Děti si společně zacvičily, naučily se první básničku, písničku a při poslechu pohádky O Smolíčkovi se snažily o výtvarné ztvárnění postavy. Výstupem projektu byla výstava obrázků na nástěnce v prostorách naší školky na téma ,,Pohádková postava“. Naše první výstava rodičům určitě udělala radost. Foto zde.


Projekt ,,NAŠE ŠKOLKA“ - třída ,,BERUŠKA“

Společně jsme se s dětmi domluvili, že nově příchozí děti seznámíme s prostředím naší školky. Cílem projektu bylo zábavnou formou seznámit děti s tím, jak se chovat jeden k druhému, že je nutné dodržovat určitá pravidla soužití. Zkrátka, aby nám všem bylo dobře a těšili jsme se na společný pobyt v naší mateřské škole. Zábavnou formou si děti osvojily ,,PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ“, znalost své značky, co by se stalo, kdyby byl ,,všude nepořádek“. Svoji představu tématu ,,Jaká by měla být jejich školka“, děti vyjádřily stavbou z kostek, skládáním školky z papíru, hledání cesty do školy pomocí pracovních listů. Děti se naučily básničky a písničky k danému tématu. Výstupem našeho společného projektu byla výstava prací, která jistě udělala jejich rodičům velkou radost. Foto zde.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky