aktuality -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

aktuality

Mateřská škola
 

V pondělí 17. dubna navštívil naši MŠ Adolf Dudek, ilustrátor dětských knih, časopisů apod. Do zábavného představení vtáhl nejen děti, ale také pedagogy, např. dokreslováním obrázků či dramatizací příběhu. Veselý a edukativní program rozesmál děti i dospělé. Foto zde.

Mikuláš v mateřské škole
V pondělí zavítal do naší mateřské školy Mikuláš s dárky pro všechny naše děti. Respekt u dětí budili dva čerti, kterých jsme se vůbec nebáli. Návštěvu jsme si všichni náramně užili a  předvedli jsme, co všechno umíme. Foto zde.

Podzim v naší mateřské škole
Od začátku školního roku utekly více jak dva měsíce a my jsme se skamarádili s novými spolužáky. Všichni si už zvykli na nové prostředí a na paní učitelky. Nikdo nám tu již nepláče a každé ráno se na sebe těšíme. I když nemůžeme chodit na zahradu
zabrali nám ji dělníci, kteří přistavují k budově výtah, tak nám to nevadí. Každý den chodíme na vycházku, poznáváme naši vesničku a její okolí, řeku Černou, chodíme si hrát do lesa stavíme domečky pro broučky a zvířátka, pozorujeme zahrádky a sklizeň úrody, zvířata na dvorcích a zahradách, pozorovali jsme odlet čápů. Ve školce si hrajeme, zpíváme, malujeme, kreslíme, cvičíme, učíme se mluvit, uklízet po sobě, pomáháme kamarádům, pravidelně navštěvujeme obecní knihovnu a mnoho dalších činností. Zkrátka se učíme a rozvíjíme hrou. Foto zde.

Návštěva farmy v Leopoldově
Na konci měsíce října se předškolní třída naší MŠ vypravila na návštěvu rodinné farmy v Leopoldově. Odvoz nám zajistil OÚ Benešov nad Černou a Pohorská Ves dodávkami, které děti vloni přejmenovaly na „dodávku obecnou“. Na farmě nás přivítal pejsek Monty a rodina Brauerova. Děti se nejdříve seznámily s koníky, pro které byla připravena hostina
mrkev a usušený chléb. Koníci se nechali hladit, krmit z ruky,  ňuňat dětmi. Děti společně převezly vozík s dobrotami i na pastvinu pro kravičky. Všechny se prostřídaly, protože táhnout ho, je nesmírně bavilo. Na závěr si prohlédly chov australských papoušků a byly odměněny teplým čajem a dobrůtkou. Celou cestu do Benešova děti vzpomínaly hlavně na koníky Lukáše a Lenku. Foto zde.

Rozloučení se školním rokem výšlapem na Hradišťskou rozhlednu
27.6.2022 se děti z mateřské školy loučily s uplynulým školním rokem společným výšlapem s rodiči na Hradišťskou rozhlednu. Všichni účastníci se sešli  v Hradišti u rybníka v pondělí odpoledne. Děti cestou, společně s rodiči, plnily přichystané úkoly. A protože číslo sedm je pohádkové, tak právě se sedmým úkolem děti skončily na vrcholu kopce. Po nádherném výhledu z rozhledny, čekalo na budoucí prvňáčky překvapení
kniha a diplom k ukončení docházky do Mš. A k tomu každý dostal medaili se siluetou rozhledny. Na závěr si všichni upekli špekáčky u paní učitelky na zahradě. Foto zde.

Divadlo Z bedny pana Pohody na zřícenině hradu Pořešín.
6. 6. 2022 si děti z mateřské školy udělaly ještě jeden výlet za divadlem Z bedny, kdy představení se konalo na zřícenině hradu Pořešín. Součástí představení byla prohlídka hradu, střelba z kuše, dílnička, kde si děti vyrobily náramky. Celý den se nám opravdu vydařil, sluníčko svítilo, nálada byla skvělá, a protože jsme cestovali obecními auty, tak děti vytvořily nové slovo
dodávka obecná, místo obecní dodávky. Foto zde.

MDD v mateřské škole
Děti v naší mateřské škole oslavily svůj svátek maškarním rejem, společně si zatancovaly a zasoutěžily v různých disciplínách. Den plný sluníčka  si všichni kamarádi krásně užili. Foto zde.

Výlet do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou
25.5.2022 jsme konečně po dvouleté odmlce mohli s dětmi obnovit tradici výletů k uzavření školního roku. Našim cílem byla ZOO Ohrada. Všichni jsme se moc těšili a snažili jsme se v tom deštivém jaru, objednat si krásné počasí. Děti si prohlídku ZOO užily, nejvíc byly nadšeny z tygrů a opiček, z jejich heboučkých kožíšků. Ke konci prohlídky se nám trochu pokazilo počasí a všichni jsme oblékali pláštěnky, ale ani to nám nevadilo. Plni dojmů jsme se vrátili do školky a už se těšíme na další výlet. Zbyly nám krásné vzpomínky , které nám nikdo nemůže vzít. Foto zde.

Třináctého dubna bylo krásné dopoledne a my jsme se v mateřské škole doslechli, že šlo vejce na vandr. A protože jsme o něj měli strach, vydali jsme se ho všichni hledat. Nebylo to vůbec jednoduché, museli jsme překonávat různé překážky a splnit spoustu úkolů. Nakonec jsme vejce vypátrali, získali odměnu a užili si hodně legrace. Foto zde.

Tvoření v dílně
Děti se v rámci polytechnické výchovy seznamovaly s různými druhy materiálů  v nových prostorách dílny ZŠ. Všechny děti  si společně  vyrobily zarážky na okna a dřevěná sluníčka, učily se broušení, řezání,zatloukání,šroubování  a natírání... Foto zde.

,,Těšíme se na Vánoce“
Po celý měsíc naše třída i celá MŠ žila touto tématikou. Všude se to hemžilo čerty, Mikuláši, anděly i přáníčky k Vánocům. Děti rozvíjely svou zručnost při výrobě řetězů, svícnů, andělů, perníčků...  Na mikulášskou besídku poctivě nacvičovaly říkadla, básně, písně, tanečky. Cílem bylo přiblížit jim tradici, aby se těšily z hezkých a příjemných zážitků (Mikuláš, vánoční nadílku). Panovala zde radostná nálada plná očekávání. Činnosti jsme vybírali přiměřeně věku, aby je zvládly všechny děti.
Individuálně jsme pracovali s dětmi, které to vyžadovaly. Foto zde.

Masopust
Vyprávěním o ,,Masopustu“ to začalo. Celý týden se v naší školce děti veselily, hrály legrační pohybové hry, tvořily, učily se veselé říkanky a seznámily se s postavami, které k masopustní tradici patří. Trpělivost a prsty procvičily při pečení koblížků. Chutnaly náramně. Už teď se těšíme, až si to za rok zase krásně užijeme. Foto zde.

Školka plná sněhuláků

Když není sníh, to nevadí. Jak si hrát bez něj? Děti z naší školky nám to prozradí! Letos se nám zimní počasí moc nevyvedlo, a tak nám nezbylo nic jiného, než si sněhuláky vyrobit  z  něčeho jiného. Rázem byla školka plná sněhuláků vyrobených z vaty, papíru, z plastelíny. Děti se oblékly do bílého a mohly si tak den užít opravdu sněhově. Děti hrály různé hry, tančily, zpívaly, naučily se říkanky s pohybem, sportovaly. Největší odměnou byl pro všechny sněhuláček vyrobený ze šlehačky a ovoce. Mňam….to byla dobrota!
Zvyky a tradice v naší obci: ,,Masopust“
,,Masopust“ je úzce spjat s naší obcí Benešov nad Černou. Děti se přirozeně seznamují s tradicí a budují si tak  vztah k lidové kultuře přímým prožitkem. Učily se humorná říkadla, písničky, tancovaly tradiční masopustní tance, malovaly vyráběly a smažily koblížky. Vyvrcholením byla návštěva dobrovolníků s ukázkou staročeské koledy. Foto zde.

Zimní radovánky
Sport a zdravý pohyb má v naší školce své pevné místo. V průběhu celého týdne se děti seznamovaly s množstvím zimních her a sportů, které jsou charakteristické pro zimní období. Děti si vyzkoušely hrát hokej, střílet góly na bránu, krasobruslení, sjezd na bobech a oblíbenou koulovanou. Medaile a omalovánky byly pro děti odměnou. Foto zde.

Masopustní veselí v MŠ
4.2. 2021 proběhl v MŠ karneval. Děti si společně vyzdobily třídu, oblékly masky, zatančily a zahrály hry. Odměnou jim byly pamlsky, dětské šampaňské a upomínková medaile na tento den.

Střípky z MŠ Pohorská Ves
S příchodem nového roku jsme v naší školce tvořili do čtyř výtvarných soutěží: soutěž Požární ochrany, mezinárodní výtvarná soutěž Lidice, Zvonek z Novohradských hor a Evropa ve škole.  Přizvali jsme mezi sebe i starší sourozence.
V dlouhodobém projektu: „Mazané středy “ jsme se učili přípravě jednoduchých pomazánek, poznávali tropické ovoce a pekli masopustní koláčky. Malí kuchaři byli obdařeni novými zástěrami, tak šla práce i ochutnávání zdravých dobrot od ruky. Šikovné mamince, která nám zástěrky ušila a děti obdarovala, děkujeme…..
J Svátku jménem Hromnice byl věnován i projektový den. Dozvěděli jsme se nejen o významu samotných Hromnic, ale poznávali jsme i pranostiky, skládali prostorové obrázky, procvičovali jemnou motoriku a tvořili lucerničky z papíru. V pátek 21.2.2020 nás čeká vystoupení pro rodiče v karnevalovém programu u nás v Pohorské vsi. …..Držte nám pěsti…. Foto zde.

Barevné zdraví
Každý dobře ví, že zdraví je to nejcennější, co člověk má. Děti se zábavnou formou seznamovaly nejen s tělem, orgány a jejich funkcí, ale hlavně s tím, jak se mají starat o své zdraví, co je pro naše tělo prospěšné a co mu naopak škodí. Na písničku ,,Vajíčka“ se děti naučily taneček a nejvíce se těšily na přípravu a výrobu smoothie. Podle druhu ovoce vznikaly krásné barevné kombinace a po každé ochutnávce děti hodnotily, jak jim ovocné smoothie chutná. Vyhrála kombinace hrušek, jablek, banánu a citronu. Foto zde.

Vánoční besídka
Ve středu 18. 12. 2019 se v naší školce uskutečnila vánoční besídka pro rodiče. Již od samého rána se děti těšily, kdy budou rodičům moci ukázat, co se naučily na vánoční besídku. Děti si přichystaly pásmo básniček, tanečků a písniček s vánoční tématikou, díky kterým jsme všichni pocítili atmosféru přicházejících Vánoc. Na závěr svého vystoupení rozdaly děti svým rodičům dárečky, které pro ně vyrobily. Foto zde.

Vánoční strom pro zvířátka
Aby i zvířátka v našich lesích a na loukách zažila radostné a bohaté Vánoce, rozhodli jsme se  připravit  dobroty v podobě jablek, mrkví, kaštanů, a dalších. Společně jsme ze semínek slunečnic, prosa, jadýrek ořechů a tuku vyrobili koule. Putovali jsme jako kdysi pastýři dalekou cestou, až jsme došli k jesličkám. Ale neležel tam Ježíšek, nýbrž kupka sena a nic jiného. Svými dary jsme jesličky doplnili, stromečky jsme ozdobili a poté se ve zdraví a s hřejivým pocitem u srdíček vrátili do školky. Nohy nás bolely, ale stálo to přeci za to. Foto zde.

Advent ve školce
Vánoční čas je pro nás časem velkého těšení, radosti a očekávání. Děti i paní učitelky měly plné ruce práce. Školka se zdobila do třpytivé krásy, aby na všechny, kteří  sem přijdou, dýchla vánoční atmosféra. Paní knihovnice povídala dětem, co je to ,,Advent“, jaké dodržujeme zvyky a tradice. Paní Jaklová dětem názorně ukázala výrobu netradičních háčkovaných ozdob. Velkým zážitkem bylo samotné pečení perníčků a jejich zdobení. Foto zde.

Tiše, tiše, ježek spí        
Příroda, zvířátka a živočichové jsou dětem blízcí. Děti se těšily na setkání s ježkem Bodlinkou. Ježek Bodlinka připravil v přírodě hru „Ježkovaná“. Děti na vyznačené cestě hledaly připravené úkoly, které společně plnily. Děti byly aktivní, činnosti je bavily. Důležitou součástí bylo uvědomění si vzájemných vztahů mezi sebou. Foto zde.

Střípky z  MŠ Pohorská Ves
V měsíci září jsme se opět sešli v naší malé školičce a zahájili nový školní rok novým celoročním projektem zvaným Mazané středy. Děti se pravidelně zapojují do přípravy dopolední svačiny. Učíme se o zdravém jídle a jak si takovou chutnou a zdravou svačinku připravit, společně naservírovat a nakonec i po sobě uklidit. Nejvíce se dětem líbila příprava pomazánky s kouzelnou bylinkou…..pískavicí, kdy se děti tak snažily, že se opravdu naučily i pískat.
Ve školce jsme přivítali nové kamarády, zažili spousty zábavy, několikrát navštívili školku v Benešově nad Černou, kde jsme shlédli různá divadelní představení. V benešovské knihovně jsme si vyzkoušeli poznat naše české večerníčky a poslechli zábavné a poučné vyprávění paní knihovnice Růženy Lepšové. Děkujeme za připravený program a těšíme se na další společné chvilky.
Podzim i Drakiáda je za námi, pomalu se blíží předvánoční čas a my se začínáme připravovat na dětmi tolik očekávaný vánoční svátek. Nacvičujeme krátké pásmo básní a koled pro seniory a rodiče, malujeme do výtvarných soutěží
Novohradský zvonek, Lidice 2020, Evropa ve škole.
Společně s rodiči tvoříme hliněný Betlém pro Pohorskou Ves, který bude nejprve vystaven v místním infocentru a posléze v kostele.  
Děkujeme za podporu při realizaci projektového dne na téma Včelí království paní Mirce Peškové. Byly jsme se s dětmi u ní několikrát podívat na včelí domky a jeho obyvatele a získaly spousty pro děti nových, zajímavých informací. Společně jsme si pak vytvořily mýdlo s medovou vůní a z kartonu vyrobily včelí úl, který zdobí chodbu naší školky. Foto zde.

Kutálí se brambora
Podzim je ve znamení barev, ovoce a zeleniny. Snažíme se s dětmi zažít co nejvíce z tohoto pestrého období. Tento projekt byl celý ve znamení zeleniny. Cílem bylo vzbudit v dětech zájem o podzimní přírodu, rozvíjet manuální dovednosti a naučit je při činnostech soustředit se a činnosti dokončit. Děti se seznamovaly s různými druhy zeleniny, počítaly jednotlivé kusy, naučily se různé básně a písně, procvičovaly grafomotorické cviky
oblouky  (kopečky brambor), modelovaly brambory v košíku z plastelíny, vybarvovaly omalovánky. Svou zručnost si děti vyzkoušely při škrábání a krájení brambor a kořenové zeleniny. Odměnou jim byla ochutnávka grilované zeleniny.


Skřítek Podzimníček
Ve školce stále připravujeme pro děti něco nového. Úkolem bylo doma společně s dětmi vyrobit jakéhokoliv Podzimníčka z přírodního materiálu a přinést do školky, kde jsme všechny skřítky Podzimníčky vystavili, aby se všichni mohli potěšit nádhernými nápady. Věřte, že bylo co obdivovat, neboť nápaditost rodičů byla opravdu veliká. Jeden skřítek Podzimníček čekal na děti v lese. Děti pomáhaly připravit les na zimu. Postavit domečky broučkům, pro zvířátka do košíků nasbírat zásobu podzimních plodů (kaštany, žaludy). Svou zručnost si děti vyzkoušely, když sůl přenášely na lžičkách. Odměnou všem byl opečený špekáček. Celý projekt se všem líbil. Foto zde.

Den s Dýňákem
K podzimnímu období patří i svátek Halloween, který vychází z keltských tradic, jež jsou staré stovky let. 31. října, v předvečer našeho svátku Všech svatých, ožívají netopýři, kočky, pavouci, čarodějnice, dýně… K nám do mateřské školy zavítal Dýňák, který s námi tento svátek slavil. Děti vyráběly malé Dýňáky, zpívaly písně o strašidlech, poslouchaly strašidelné pohádky, hrály pohybové hry…V tomto projektu děti pracovaly s netradičním materiálem, osvojovaly si kulturní poznatky a rozvíjely svojí osobnost po všech stránkách. Foto zde.

Košík plný ovoce

Podzimní období je ve znamení barev, ovoce a zeleniny. Snažíme se s dětmi zažít co nejvíce  z tohoto pestrého období. Cílem projektu bylo naučit děti pojmenovat a rozlišovat druhy ovoce, zapojit všechny smysly při ochutnávce, zazpívat si písničky a naučit se básničky k danému tématu. Dětem se velice líbila příprava a pečení jablečných šátečků z listového těsta. Však to byla taky dobrota. Díky tomuto projektu se děti seznámily s významem ovoce pro zdraví člověka a vytvořily si správné životní návyky.
Čtení s knihovnicí
V pátek dne 4. 10. 2019 zavítala mezi nás paní Lepšová, která je knihovnicí místní knihovny. Připravila si pro nás povídání nad knihou,,O Ježkovi, který se ztratil“. Čas velmi rychle utekl, takže nezbývá než si přát, aby se co nejdříve toto hezké setkání opět uskutečnilo. Foto zde.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky