Aktuality -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Aktuality

 


PLACENÍ STRAVNÉHO NA MĚSÍC duben 2019
bude možné 29.3. (pátek) 7.00 - 15.30 hod. a 1.4. (pondělí) 7.00
16.00 hod.
V době 2.4.
17.4. nebude možné odhlašovat e-mailem.


Nabízíme volné pracovní místo učitel/ka - anglický jazyk na plný úvazek s nástupem od září 2019.

Trumpetiáda
Ve středu 27. února se v naší škole konala Trumpetiáda
tak se jmenoval hudební program žesťového kvarteta Brasstet. Profesionální hudebníci z Jihočeské filharmonie a Jihočeského divadla v něm zahráli na dvě trumpety, pozoun a tubu známé melodie za světa klasické hudby, jazzu, filmu a pop music. Foto zde.

Druháci měřili a vážili
V úterý 19. února se na pěti stanovištích ve třídě děti seznamovaly s měřením délky, teploty, objemu, času, hmotnosti.  Vyzkoušely si měření pásmem i pravítkem, vážení na kuchyňské i osobní váze, zjišťovaly venkovní a pokojovou teplotu, lékařským teploměrem si měřily tělesnou teplotu, na hodinách počítaly sekundy a minuty, pomocí nádob zjišťovaly objem. Foto zde.
Masopust
Ve čtvrtek 21. února přišly mezi druháky dvě střapaté
masopustní masky. Maminka Peti  Labaje, jako matka koledy, přiblížila dětem symboly i průběh masopustu.  Zatančily dětem masopustní tanec, pokreslily jim tváře srdíčky a sluníčky.  Připojil se k nim i Honzík Šupler s masopustní maskou rybníkáře. Foto zde.
Karneval
Karnevalové dovádění si děti užily v pátek 22. února.  Představily se v maskách, ve skupinkách si pro kamarády připravily krátký zábavný program, zkoušely taneční sestavy i tanec ve dvojicích. Své zážitky si zapsaly a nakreslily do sešitu. Foto zde.

Cíl projektu 3. třídy bylo přiblížit dětem prakticky fungování lidského těla a jeho smyslů. Děti si prakticky formou pokusů vyzkoušely 5 smyslů vlastního těla. Formou her, pomocí knih a interaktivní tabule se seznámily se složením a fungováním lidského těla. Pokusily se poznatky zakreslit a popsat je. Foto zde.

Cílem projektového dne 4. třídy bylo hravou formou zopakovat všechny poznatky z geometrie o geometrických tvarech. V průběhu dne děti pracovaly samostatně ve skupinách. Jednotlivá stanoviště:  HVĚZDA Z TROJUHELNÍKŮ, KVĚTINA Z KRUŽNIC, VÝROBA KRYCHLE, MODELOVÁNÍ TĚLES, OBRÁZEK Z GEOMETRICKÝCH TVARŮ si předávaly mezi sebou a postupně vypracovávaly všechny úkoly. Hlavním cílem práce ve skupině bylo zvládnout pravidla slušného chování, dodržovat zásady samostatnosti i vzájemné komunikace v týmu za účelem společného zvládnutí zadaných úkolů. Děti se učily pod vedením učitele vzájemné spolupráci v týmu, vzájemné pomoci, logickému uvažování a sebehodnocení s propojením doposud dosažených znalostí z geometrie. Výstupy z projektového vyučování byly využity na nástěnce naší školy. Foto zde.

V únoru předškoláci z MŠ v Pohorské Vsi a Benešova nad Černou navštívili první třídu. Letos je čeká zápis a vstup do první třídy, a tak si přišli prohlédnout školu. Prvňáci jim ukázali, jak už umí číst a přečetli celý článek. Předvedli vzorné sezení při psaní a pak si všichni společně zahráli výukové hry z českého jazyka a na interaktivní tabuli i z matematiky. Děti z mateřských škol přinesly našim žáčkům bonbóny a vlastnoručně vyrobené záložky do knih. Ještě než jsme se rozloučili, všichni jsme si společně zazpívali několik veselých písniček. Foto zde.

2.třída - leden
Součástí projektu „Ovoce a zelenina do škol“ byla ochutnávka exotického ovoce a zeleniny. Ke každému druhu byl i letáček s informacemi. Děti ho využily ke krátkému referátu, ve kterém spolužáky seznámily s historií a zajímavostmi daného druhu, s možnostmi jeho využití v teplé i studené kuchyni.
V lednu jsme oprášili boby a také tvořili sněhové obrázky na stromech.
V únoru si budeme s dětmi povídat o lidském těle, o jedinečnosti každého člověka. V pátek 18.1.2019 k nám proto do třídy přišel  tatínek Honzíka Šuplera, který je příslušníkem služby kriminální policie a vyšetřování, a seznámil děti s daktyloskopií. Děti si mohly udělat a prohlédnout svůj otisk prstu. Foto zde.


V záložce
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU, DOKUMENTY jsou ke stažení dokumenty potřebné k zápisu dětí do ZŠ.

Snad každý člověk někdy v životě dospěje k okamžiku, kdy se začne zajímat, odkud pochází, kde jsou jeho kořeny, jak se jmenovali jeho předkové, kým byli, jak žili...
A protože v poslední době není příliš časté, aby si spolu děti, rodiče a prarodiče sedli pohromadě a popovídali si, dostali žáci 6. a 7. třídy v rámci dějepisu za úkol, aby si o svých předcích společně doma promluvili a zkusili si sestavit rodinný rodokmen. Děti také pátraly po původu svých předků a ptaly se po nevšedních příbězích z rodinných kronik. Protože obyvatelstvo Benešovska má velmi různorodý, pestrý a zajímavý původ sahající mnohdy do zahraničí, nebyla o takové příběhy nouze, stejně jako o mnohá překvapení a úsměvné situace, když někteří žáci zjistili, že jsou mezi sebou příbuzní, aniž by o tom dříve věděli. Někdy jsou takové rodokmeny pěkný propletenec!
Za největší přínos však považuji to, že se rodina sešla chvíli pohromadě nad společným úkolem a i babičky a dědečkové si jistě rádi zavzpomínali na staré časy, což bylo pro všechny zajímavé a poučné. Foto zde - jak se vám líbí? :-)

V úterý 17.12. vyrazili žáci druhého stupně autobusem do Českého Krumlova, aby si zabruslili na místním zimním stadionu. Stadion jsme měli objednaný pouze pro sebe na hodinu a půl, čehož jsme všichni dosyta využili. Akce byla velice úspěšná, dětem se sportem vyplněné dopoledne líbilo.

Ve středu 19. prosince prožily děti z 1. třídy projektový den na téma Vánoční zvyky a tradice. Nejdříve skládaly puzzle s vánoční tématikou a pak si prakticky vyzkoušely některé vánoční zvyky. Děvčata házela střevícem, všichni pouštěli lodičky z ořechových skořápek, lili vosk místo olova, krájeli jablka a také nezapomněli na vánoční pečivo. Vyráběli kokosové kuličky. Foto zde.
Ve druhé části projektového dne jsme se vypravili do kostela, kde jsme si prohlédli jesličky. Nezapomněli jsme ani na lesní zvířata a donesli jim jablka, mrkev, sušené pečivo, kaštany a žaludy. Celé dopoledne bylo velmi pestré, vydařilo se nám a děti byly spokojené. Foto zde.

V rámci celoročního projektu knihovny „Budu čtenářem“ navštívily děti z první třídy již podruhé v tomto školním roce knihovnu. Při první návštěvě se seznámily s prostředím knihovny, umístěním knih a pravidly při jejich vypůjčování. Podruhé jim knihovnice paní Lepšová připravila velmi zajímavou besedu o knize Neotesánek. Velmi vtipnou formou dětem vysvětlila a také přečetla úryvky z knihy o zásadách správného chování. Protože se kniha všem velmi líbila, vypůjčili jsme si jí do třídy, abychom ji celou přečetli. Foto zde.

V pátek 14. prosince navštívili žáci páté, šesté a sedmé třídy Kláštery Český Krumlov. Páťáci a šesťáci se nejprve zúčastnili programu Interaktivní expozice lidských dovedností, kde si mohli umíchat vlastní bylinkový čaj nebo vyrobit bylinnou koupelovou sůl. Poté následovala výstava Sůl nad zlato, při které se děti mohly podívat, jak vypadala středověká kuchyně a hostina. Též nahlédly do komnat princezen a nakonec si vyzkoušely repliky středověkých kostýmů. Sedmá třída se zúčastnila programu Voňavý advent, jehož součástí byla, kromě zajímavého povídání o tradicích, také výroba svíčky z včelího vosku. Foto zde.

4. prosince se to ve druhé třídě hemžilo čertíky. Čekalo na ně dopoledne čertovského učení přednášeli, zpívali a tancovali, hráli karty a kostky, sepisovali hříchy, lepili řetězy…

V prosinci děti vyráběly výrobky na Vánoční jarmark. Využily i zimního počasí ke sněhovým hrám.

V předvánočním čase  se děti ze 2. a 3. třídy podívaly do Českých Budějovic. Nejdříve si prohlédly vánočně vyzdobené náměstí, a pak v Malém divadle zhlédly hudební představení Ježíšek Superstar. Foto zde.

Projektový den 1. třídy 100 let Československa
V pátek 26. října děti z 1. třídy prožily svůj první projektový den na téma 100 let Československa. Poznaly prvního prezidenta Československé republiky, seznámily se, jak se v těchto dobách žilo, jaké oblečení lidé nosili, s čím si děti hrály, kde se učily, jaká auta jezdila a mnoho dalších věcí. Ve druhé části projektového dne jsme si nejdříve s dětmi prohlédli dobové fotografie Benešova nad Černou a potom jsme se vypravili na náměstí, kde jsme hledali rozdíly jeho podoby dnes a na fotografiích. Závěrem celého dopoledne ještě děti poskládaly velké množství puzzle starých hraček a aut. Foto zde.

Osobnosti českých dějin projekt 5.třídy Vlastivěda
Žáci 5. třídy putovali českou historií a zaměřili se na osobnosti našich dějin. V různých stoletích se pak převtělovali do panovníků nebo známých osobností, kde například poznali důvody vraždy svatého Václava, důležitost získání Zlaté buly sicilské Přemyslem Otakarem I., jakým způsobem vystřídali Lucemburkové Přemyslovce a odkud se vzali Habsburkové. Na závěr nakreslili nějakou věc (zbraně, oděv, zámek, knihu atd.), která danou dobu charakterizovala. Foto zde.

Ve čtvrtek 27. září se druháci vypravili za učením do přírody všímali si, jaké květiny kvetou na zahrádkách, pozorovali barvy v přírodě, vytvářeli podzimní palety, poznávali léčivé byliny, sbírali plody a listy stromů, ze švihadel vytvářeli geometrické tvary, počítali do 100, zpívali, přednášeli a užili si i pohybu v přírodě.
Dále se děti v knihovně seznámily s knížkou Neotesánek
v příbězích si připomněly zásady slušného chování.
Druháci si také stihli nabatikovat trička. Foto zde.

Ve středu 26.9. absolvovaly 7., 8. a 9. třída v rámci Občanské výchovy projekt Volby nanečisto. V zasedací místnosti OÚ se nejdříve ujala slova paní starostka Veronika Korchová a vysvětlila, jak komunální volby do zastupitelstva obce probíhají. Úkolem žáků bylo si dělat poznámky, protože organizace a legislativa voleb je poměrně složitá. Součástí byla i diskuze, žáky zajímala například finanční stránka voleb atd. Následně bylo z řad dětí vybráno 5 lídrů, jejichž úkolem bylo "založit" svoji stranu, dát jí název, vymyslet program a sestavit kandidátní listinu. Tímto způsobem nám vzniklo 5 zajímavých stran s ještě zajímavějšími volebními programy. Foto zde.

Návštěva na kozí farmě
Ve čtvrtek 13. září 2018 se děti z druhé třídy vypravily do Rychnova u Nových Hradů. Maminka Honzíka Šuplera tu dětem domluvila exkurzi na kozí farmě. Děti si prohlédly chovaná zvířaty
kozy, krávy, od majitelky farmy se dozvěděly spoustu zajímavostí o jejich chovu i o tom, jak se z mléka vyrábí sýr. Děti si vyzkoušely kozu podojit a kozí sýr i ochutnaly. Foto zde.

1. třída zahájení školního roku
3. září 2018 přišlo do první třídy dvanáct nových žáčků. Děti přivítal pan ředitel J. Sviták, paní starostka V. Zemanová - Korchová s panem místostarostou M. Malákem přinesli dárečky  - krásné desky na písmena a sladkost. S třídní učitelkou L. Augustinovou se děti snažily najít na tabuli své jméno, prohlédly si připravené učebnice, pomůcky a dárečky, které dostaly od školy. První den uběhl velmi rychle a děti odcházely domů s novými zážitky. Foto zde.

Třídní výlet prvňáků úterý 19. června
Program Tajemné kláštery v Českém Krumlově nabídl dětem období středověku. Vyzkoušely si oblečení pro rytíře i princezny, navštívily sklepní spižírnu, vyzkoušely si pokusy v alchymistické laboratoři i technické vynálezy Leonarda da Vinci, v půdních prostorách prošly stezkou odvahy a pohrály si se „středověkými“ hračkami. Foto zde.

Prvňáci byli na návštěvě u včelaře 13. června 2018
Nejdříve autobusem, pak pěšky kolem elektrárny a lesem do Soběnova. Během cesty borůvky, houby, spousta vůní a ptačího zpěvu, dětského štěbetání. A u včelaře medová odměna děti už ví, jak vypadá úl, kdo žije v úlu, že za žihadlo se včeličkám děkuje, co jsou  plásty a medomet, vyzkoušely si kuřák na včely, oblek pro včelaře, odvíčkovat plásty plné medu, natočit med do skleničky. Mlsání medu nebralo konce. Foto zde.

Projektový den - cyklista
Během celého školního roku se žáci ze čtvrté třídy v hodinách dopravní výchovy seznamovali s pravidly a dopravními značkami pro cyklisty. Všem dětem je deset let a mohou jezdit na kole  po silnici bez doprovodu dospělé osoby. Proto jsme v druhé polovině černa uspořádali projektový den na téma „Dopravní výchova
cyklista.“ Nejdříve jsme si ověřili na interaktivní tabuli své teoretické znalosti, napsali test a pak jsme vyrazili na dopravní hřiště. Tam si každý žák několikrát projel trasu s křižovatkami a dopravními značkami.  Na závěr všichni předvedli, jestli umí projet slalom bez jediné chybičky. Ještě nás čeká kreslení správně vybaveného jízdního kola. Dopoledne bylo zajímavé, poučné a zároveň i zábavné. Foto zde.

Výlet k Soběnovské přehradě
Jak vypadá řeka Černá v okolí Benešova  prvňáci věděli. Proto jsme se autobusem vypravili pozorovat řeku v okolí  Soběnovské přehrady. Cestou děti měřily délku klády, počítaly letokruhy, zkoušely házet žabky, brodily řeku, u lezecké skály se zříceninou hradu Sokolčí posvačily a okolí vyzdobily stavbičkami z přírodnin. Foto zde.

Den dětí
Takhle děti z 1. třídy oslavily ve škole svůj svátek. Foto zde.

Pasování na čtenáře
V úterý 5. června pozvala paní knihovnice prvňáky do knihovny. Připravila pro ně výstavku knížek vhodných pro začínající čtenáře. Děti jí předvedly, jak umí číst. Slavnostně pak byly pasovány na čtenáře. V upomínku na tento slavnostní okamžik dostaly pamětní list a knížku. Foto zde.

29. května se vypravili žáci z 2. a 4. třídy na školní výlet do Českého Krumlova. Nejdříve jsme zajeli do psího útulku, kde jsme se dozvěděli, jak se sem psi a kočky dostávají. Prohlédli jsme si výběhy, ve kterých tato zvířata žijí a nakrmili piškoty, které jsme dovezli. Naše další cesta vedla do centra Českého Krumlova muzea voskových figurín. Zde jsme prošli celé muzeum známých osobností od historie až po současnost. Děti nejvíce zaujaly postavy známých zpěváků. Závěrem našeho výletu zbyl i čas na dobrou zmrzlinu a nákup suvenýrů. Foto zde.

PRVŇÁCI UŽ VÍ, KDO JE TO MUSHER
Na konci dubna jsme navštívili pana Ochozku, bývalého závodníka se psím spřežením, který chová aljašské a sibiřské husky. Dozvěděli jsme se od něj spoustu zajímavostí, prohlédli a pohladili si jeho psy.  Během cesty jsme pozorovali jarní přírodu, zastavili jsme se u velkého mraveniště, počítali jsme letokruhy na pokácených stromech, s paní učitelkou B. Michlovou jsme určovali kvetoucí byliny. Foto zde.

V pátek 20.4.2018 proběhl zápis do 1.ročníku ZŠ. Foto zde.

Na návštěvě u hasičů
V pátek 13. dubna, v rámci  Dne požární bezpečnosti, hasiči pozvali děti z MŠ a 1.třídy na prohlídku hasičské zbrojnice. S dětmi si popovídali o tom, kde a jak hasiči pomáhají, jak se přivolává pomoc, ukázali jim vozidla, vybavení a ochranné pomůcky, jež využívají při své práci. Děti si na chvíli zahrály na hasiče -  převlékly se do  hasičského oblečení, posadily se do kabin hasičských aut a vyzkoušely si, jak se stříká z vodního děla. Foto zde.

Prvňáci na dopravním hřišti
Ve středu 11. dubna se prvňáci přesunuli ze třídy na dopravní hřiště. Seznámili se s dopravními značkami i předpisy pro chodce a cyklisty a s povinným vybavením kola. Vyzkoušeli si bezpečnou jízdu na kolech a koloběžkách i ohleduplné chování cyklistů k chodcům a naopak. Foto zde.

Aprílové dovádění v 1. třídě
Ve středu 4. dubna si prvňáci dodatečně užili apríla
oblečení naruby, vtipné doplňky, psaní a čtení pozpátku, vymýšlení aprílových žertů, příběhů, obrázků i zábavné počítání naplnily třídu smíchem a aprílovou náladou. Foto zde.


V záložce
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU,DOKUMENTY jsou ke stažení dokumenty potřebné k zápisu dětí do MŠ a ZŠ.

Exkurze do ergoterapeutické dílny Domeček v Trhových Svinech dne 28.3.2018 umožnila dětem 3.třídy shlédnout zpracování keramické hlíny jako suroviny až do podoby finálního výrobku. Děti mohly prostřednictvím zážitku a vlastního tvoření výrobku z hlíny prožít zajímavou formou zhotovení celého výrobku, viděly celou organizaci výroby v dílně, sledovaly pracovní postup, povrchovou úpravu barvením a vypálení v peci. Ptáček v hnízdě z keramiky jako symbol jara navodil dětem tu správnou atmosféru na velikonoční prázdniny, po vypálení v peci si odnesou své výrobky domů. Krátkou přestávku jsme strávili v parku na lavičce, kde svačina  po namáhavé práci znamenitě chutnala.  Na závěr si zakoupili upomínkové předměty z keramiky pro své nejbližší.
Název ergoterapie vychází z řeckého ergon „práce" a therapia „léčení". Ergoterapie je léčebná metoda, dříve se označovala jako léčba prací. Vychází z předpokladu, že si člověk může zlepšit své zdraví a tím i kvalitu života a to aktivním zapojením do činností, které jsou pro něj významné a smysluplné. Zároveň tyto aktivity podporují tělesné i psychické funkce. Podporuje maximální možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Foto zde.

V pondělí  5.3. vyrazila 6. třída do Klášterů Český Krumlov. Domluvili jsme si návštěvu knihařské dílny, součástí našeho programu byl i program Minorité a klarisky, kterým jsme začali. Program byl naučný a k překvapení mnohých i velice zábavný. Ve skriptoriu kláštera jsme se seznámili s knihtiskem, vytiskli si pohlednici, zkusili namalovat iniciálu a jako třešničku na dortu si děti mohly vyzkoušet dobové kostýmy. V knihařské dílně si každý vyrobil svou knížečku, kterou si odnesl domů. A protože naše paní průvodkyně naznala, že děti byly velice hodné a aktivní, jako bonus jsme byli pozváni „do nebe“ na výstavu Anděl páně 2.! Foto zde.

Před velikonočním prázdninovým volnem  dne 27.3.2018 žáci 3.třídy prožili zajímavý projektový den na téma Březen měsíc knihy.  Pro žáky byly  připraveny zajímavé úkoly, které mají pozitivně motivovat všechny ke kladnému vztahu ke knize a literatuře. Cílem projektového dne bylo hravou formou přiblížit dětem práci s textem a dětskou literaturou  - Karla Čapka, Josefa Lady, Boženy Němcové, Josefa Kožíška  atd.  Na základě přečteného textu pokusit  se o  vytvoření vlastního textu  formou dokončení příběhu dle fantazie dětí. Vytvořit dějové vyprávění  k ilustraci J.Lady. Obrázky Josefa Lady se staly  námětem pro literární tvorbu. Žáci  podle Ladova obrázku vymýšleli zcela nový příběh. Zahrát si na ilustrátora na základě přečteného příběhu vytvořit kresbu,ilustraci.  Rozšířit si poznatky ze života K.Čapka, J.Lady, B.Němcové, J.Kožíška.  Nejlepší  řešitelé kvízových otázek byli odměněni  malými věcnými cenami a knihou.
Součástí projektového dne bylo představení oblíbené knihy. Na malou výstavku si děti přinesly knihy a pohádky jako Povídání o pejskovi a kočičce, O chytré kmotře lišce, Ladovy pohádky, Dášenka, čili život štěněte, České pohádky, O kocourku Mikešovi  a spousta dalších. Jsme rádi, že se s krásnými literárními tituly setkali  a zájem o literaturu v dětech  budeme  podporovat dál.
Během dne panovala příjemná pracovní atmosféra, vznikly pěkné práce. Foto zde.

Březen měsíc knihy v 1.třídě
V úterý 6. března se prvňáci vypravili za knížkami do místní knihovny. Paní knihovnice pro ně připravila program plný rýmů a básniček pro děti. Malí čtenáři si pak listovali v knížkách, četli si verše a hledali rýmy. V úterý 27. března ve třídě proběhla čtenářská dílna. Děti si navzájem představily knížky, které doma čtou, pak si ve třídě našly svůj čtenářský koutek a pokračovaly v četbě své knihy. Ve skupinkách si o přečteném popovídaly a o knížce si udělaly krátký zápis do sešitu, připojily i vlastní ilustraci. Foto zde.

Březen je „ Měsíc knihy“. Proto i téma projektového dne dětí ze čtvrté třídy bylo „ Čtu, čteš, čteme“.
Nejdříve si každý žák vyluštil křížovku a z tajenky poznal, proč máme projektový den o čtení a knihách. Následovala práce ve skupinách, kdy děti třídily knihy podle témat, věku dětí, nakreslily ilustraci ke knize a vymyslely podle zadaných slov krátkou básničku. Ve druhé části projektového dne vyprávěly o knihách, které přečetly a donesly spolužákům ukázat. Závěrem dopoledne jsme shlédli krátkou ukázku z audioknihy O pejskovi a kočičce. Foto zde.

PRVŇÁCI VYRAZILI ZA JAREM DO PŘÍRODY
V pátek 23. března se prvňáci vydali do přírody
hledali známky jara, ale na řece objevili i ledové ozdoby končící zimy, ze suché trávy a klacíků si vyrobili bohyni zimy Morenu a pak ji vhodili do řeky, sbírali semínka rostlin, nakreslili a skákali panáka, zahráli si pohybové hry. Foto zde.

Karneval v 1. třídě
V pátek 9. února se v 1. třídě objevili oslík, kočka, spiderman, princezny, kouzelnice a další masky. Děti své masky představily, zatančily si se stuhami, balónky, zkusily i ptačí tanec, karnevalové masky zapsaly do svého deníčku, započítaly si při kuželkách a házení na terč. Foto zde.

Hrátky na sněhu

Poslední dny před vánočními prázdninami strávili druháčci venku v přírodě. Ve čtvrtek 21.12. strávili dvě hodiny na kopci a užívali si čerstvého sněhu a bobování, následující den se vydali spolu se čtvrťáky s krmením pro lesní zvěř do lesa. Plni očekávání z blížících se Vánoc se všichni těšili na prázdniny. Foto zde.

Žáci naší školy sehráli v prosinci hned tři florbalové soutěže. Ve středu 13.12. se zúčastnili starší žáci okrskového kola. V něm obsadili 2. místo a zajistili si tak postup do okresního finále. V okresním finále pak 21.12. vybojovali krásné 2. místo. Po celý turnaj odváděli úžasné výkony a zaslouží si poděkování. Nesmíme zapomenout ani na mladší žáky, kteří v okresním kole obsadili velmi pěkné 5. místo.

Ve čtvrtek 14.12. proběhl ve škole za hojné účasti rodičů a veřejnosti tradiční vánoční jarmark výrobků našich žáků. Po jeho ukončení jsme si všichni zazpívali u stromečku několik koled a popřáli si klid a pohodu do následujících vánočních dnů. Foto zde.

Prvňáci si užívají zimu
V úterý 5. prosince přišly děti převlečené za andílky a čertíky
ti je provázeli během celého vyučování. A hned ve středu si děti zimy užívaly na svahu koulování, bobování, sáňkování. Foto zde.

Voňavý advent
4. prosince žáci z 2., 4. a 5. třídy přijeli do Českého Krumlova, aby zde prožili vánoční náladu. V prostředí starobylého kláštera se dozvěděli, jak vypadal advent v dřívějších dobách, jaké svátky a zvyky naši předkové dodržovali. Nebylo to však jen povídání, vše si děti vyzkoušely- pouštěly po vodě lodičky ze skořápek ořechů, poznávaly vánoční koření, krájely jablka, zapalovaly svíčky na adventním věnci, dozvěděly se, proč chodí Mikuláš, jak se dodržoval svátek Lucie a Ambrože. Adventní náladu dokreslila samotná vánoční výroba svíčky ze včelího vosku. Foto zde.

Divadelní dílna v 1. třídě
V pátek 1. prosince proběhla v 1. třídě hudebně-divadelní dílna Jihočeského divadla s ukázkami loutkohry s velkými marionetami a s hudebním doprovodem na violoncello. Děti se zapojily do pohádky DLOUZÍ, ŠIROCÍ A BYSTROZRACÍ  - vytahovaly se, aby byly vysoké jako jedle, rozbíjely pohledem skálu či pomáhaly vypít moře. Foto zde.

Listopadová ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V úterý 28.11. prvňáci vyměnili školní lavice za les. Prozkoumali terén podél řeky Černé, zastavili se u pstruhárny a čističky odpadních vod, pozorovali, jak se příroda připravuje na zimu. Vyzkoušeli si, jak by přenesli raněného, ošetřili drobná poranění. K svačině si na ohni opekli buřtíky i jablka, a pak z přírodnin vytvořili domečky a skřítky. Anička našla svůj ztracený kruh. Foto zde.

PRVŇÁCI JAKO DIVÁCI
V pátek 10. 11. 2017 děti z 1.třídy zhlédly představení divadla „U Ententýka“ o zvířátkách. Děti se zapojily zpěvem i  pohybem do programu plného písniček a zábavy. Foto zde.

1. ČTENÁŘSKÁ DÍLNA A NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Začátkem listopadu si děti z 1.třídy přinesly do školy svoji oblíbenou knížku. I když ještě neuměly číst, dokázaly svou knížku představit kamarádům a pak si své knížky ve skupinkách prohlížely a povídaly si o nich.
Na čtenářskou dílnu navázala návštěva knihovny. Paní knihovnice seznámila děti s prostory knihovny, popovídala si s nimi o knížkách, které mají rády, a některé jim připravila k prohlédnutí
děti v nich se zájmem listovaly, lákaly je nejen ilustrace, ale hledaly i známá písmenka a četly slova. V závěru jim paní knihovnice přečetla pohádku z knížky Teta to plete. Děti se už těší na další návštěvu knihovny. Foto zde.

PUTOVÁNÍ ZA BOHATSTVÍM
14. listopadu se pětičlenný tým z deváté třídy zúčastnil hry zaměřené na znalosti a dovednosti v oblasti finanční gramotnosti, kterou pořádala kaplická střední škola. Jelikož se našim borcům podařilo vyhrát, nezbývá než E. Pánkové, N. Staňkové, M. Stiskalové, A. Vrbové a Š. Tomečkovi pogratulovat!

Projektový den 3. třídy
Cílem projektového dne 3. ročníku „S mapou a kompasem", který se uskutečnil 25.10.2017,  bylo hravou formou přiblížit dětem práci s mapou a buzolou, prověřit své teoretické znalosti z vyučování praktickou formou  přímo v terénu. Děti  získaly především praktické zkušenosti s orientací v přírodě bez mapy, ale i s mapou a buzolou. Vycházka do přírody a pozorování přírodních orientačních znaků byly pro děti zážitkem. Projektový den byl po obsahové stránce plně propojen s předmětem Prvouka. Děti soutěžily ve skupinách, pracovaly s turistickou mapou, zakreslovaly směr pochodu do turistické mapy, odhadovaly vzdálenost a délku trasy, určovaly významné objekty a orientační body, zkoumaly letokruhy, mraveniště, mechy a lišejníky, vyhledávaly turistické značky na mapě i v terénu. Cesta nám dobře ubíhala s písničkou „Kolik je na světě moří“ a na Zaječím vrchu svačina po dobrém výkonu znamenitě chutnala. Foto zde.

Projektový den 4. třída Ekosystém les
V měsíci říjnu jsme se začali v přírodovědě učit vše o lese. Proto jsme s dětmi naplánovali projektové vyučování v přírodě, kde jsme prakticky poznávali jednotlivá rostlinná patra lesa, vlastnosti rostlin, měřili kořeny stromů, podle šišek poznávali stromy a pozorovali živočichy, kteří žijí v lese. Z poznámek, které si děti během dne dělaly, pak ve škole vypracovaly projektové listy. Foto zde.

Pozimní zahrádka
Žáci 5.třídy připravili pro své spolužáky výstavu pod názvem „Podzimní zahrádka“. Do školy přinesli spoustu podzimních plodů ze své zahrádky a dozdobili ji výrobky z kaštanů. Vše prezentovali na I.stupni naší ZŠ. Práce je velmi bavila a moc se jim povedla. Foto zde.

Výprava prvňáků na Zaječí vrch
V úterý 26.9.2017 jsme ráno vyrazili po naučné stezce na pěší výlet na Zaječí vrch. Přálo nám teplé počasí a my si cestou užili spoustu zábavy - pozorovali jsme podzimní přírodu, sbírali a počítali kaštany a žaludy, měřili obvod kmenů stromů, ochutnávali jeřabiny, házeli šiškami na cíl, psali svá jména pomocí klacíků a kamínků, sestavovali písmenka, stavěli domečky z přírodnin, zkoušeli frotáž kůry stromů, zahráli si hry,třeba na dravce a myši. Z vyhlídky pod Zaječím vrchem, kde jsme svačili, jsme pozorovali Benešov, okolní krajinu a v dálce jsme viděli i Kleť. „Škola v přírodě“ se nám líbila, už se těšíme na další. Foto zde.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky