Aktuality -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Aktuality

 


UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

V týdnu 9.-13.9.2019 odhlašujte obědy pouze telefonicky na tel. 380 322 159 nebo osobně v kuchyni ZŠ.
E-mail nebude v tomto týdnu dostupný.V pátek 28.6. jsme se rozloučili s našinmi deváťáky... foto zde.

Zlatá husa
Ve středu 19. června odpoledne zahráli druháci pro své rodiče a blízké pohádku Zlatá husa. Dva týdny před premiérou se děti učily role, sháněly kostýmy a rekvizity, připravovaly kulisy. Pohádku pak v dalších dnech zahrály i pro své kamarády z 1., 3. a 4. třídy a MŠ. Foto zde.

Do Sýpky za poznáním i zábavou
V pátek 14. června se děti ze 2. třídy podívaly do Sýpky v Horní Stropnici. Seznámily se tu s postavou Hejmona  - bájného ochránce Novohradských hor, s jejich přírodními i historickými zajímavostmi. Vyzkoušely si bosochodku, v temné chýšce objevovaly noční můry, prohlédly si milíř a původní zemědělské nástroje, z rozhledny pozorovaly okolní krajinu.  Nejvíce se jim líbilo pečení
samy si připravily z těsta housky, a po upečení si na nich pochutnaly. Foto zde.

Ve dnech 10.6. a 12.6 2019 proběhla v Kaplici Okresní atletická olympiáda pro žáky I. a II. stupně. Starší žáci skvěle reprezentovali naši školu a v počtu 10 dívek a 1 chlapce vybojovali celkově výborné 2. místo v kategorii „menších“ škol. V jednotlivcích jsme si přivezli jednu zlatou medaili (skok vysoký) a ve štafetě dívky skončily na třetím místě.
Mladší žáci byli trochu úspěšnější v zisku medailí
jedna zlatá, jedna stříbrná a dvě bronzové medaile. Celkově škola obsadila opět vynikající 2. místo. Radost byla na místě a všem závodníkům patří velká gratulace. Poděkování patří i ostatním závodníkům, kteří pro školu bodovali také v jiných disciplínách. Foto zde.

Ve čtvrtek 30. května byli druháci na farmě u Gubániů v Kuří. Dozvěděli se, jak se na farmě starají o chovaná zvířata krávy, býky, telata, slepice, kuřata. Prohlédli si i zemědělské stroje. Foto zde.

Na konci května si druháci prohlédli výstavu obrázků Anny Tiché a o pár dní později k nim výtvarnice přišla do třídy. Děti si pod jejím vedením nakreslily sovu suchými pastely. Děkujeme za milou návštěvu a spolupráci. Foto zde.

V měsíci červnu zažily děti z 1. třídy svůj první školní výlet. Vypravili jsme spolu s MŠ z Pohorské Vsi do malé sklárny nedaleko Hluboké nad Vltavou. Každý žáček si vyrobil ze skla přívěsek, který se mu líbil srdíčko, hrací kostku, ještěrku, hada, barevnou kuličku nebo zub. Po vydatné svačině jsme přejeli do Úsilného, kde jsme sestoupili do Eliášovy štoly. V podzemí jsme viděli krápníky, barevné stěny a krásně se nám dýchalo. Děti si ještě užily dovádění na dětském hřišti a velkým zážitkem bylo pozorování letecké akrobacie. Výlet se nám pravdu vydařil, spokojení a unavení jsme se vrátili domů.
Během celého školního roku jsme se zúčastňovali projektu v knihovně
Budu čtenářem. Při poslední návštěvě knihovny byly děti pasovány na čtenáře. Paní knihovnici Lepšové ukázaly, že již znají všechna písmena a přečetly úryvek z knihy, kterou si vybraly. Po následném pasování každý dostal záložku a placku se svým jménem a pěknou knihu básniček jako vzpomínku na tento den. Foto zde.

Turistický výlet na rozhlednu
V pátek 24.května 2019 se děti ze 2. a 3. třídy vydaly po turistické značce z Hradiště k rozhledně na Hradišťském vrchu. Vystoupaly 149 schodů a z ochozu rozhledny si užívaly výhledů. Další cesta směřovala lesem do Blanska na dětské hřiště a odtud autobusem zpátky do Benešova. Foto zde.

V pátek 17.5. vyrazili žáci 6.-8. třídy na závody dračích lodí Lipenský dráček na Lipno. Pro naši školu to byla první akce tohoto druhu, pro Lipenský dráček se jednalo o 6. ročník. Princip dračích lodí spočívá v tom, že jeden bubnuje a zbylých 20 dětí do tohoto rytmu pádluje. Ač mnozí seděli na lodi poprvé a poprvé v životě drželi v ruce pádlo, tak se akce se opravdu vydařila, od počasí přes atmosféru na břehu Lipna. Všichni jsme se shodli na tom, že bychom rádi vytvořili tradici a závodů se účastnili pravidelně. Foto zde.

JARO VE 2. TŘÍDĚ
Jaro pod lupou
- v pátek 22. února se druháci vypravili do přírody objevovat „jaro“.  Pozorovali pupeny keřů a stromů, půdní živočichy, poznávali jarní květiny, poslouchali ptačí zpěv…

Pstruhařství Benešov nad Černou
Ve středu 20.3. se děti ze 2. třídy podívaly do areálu Pstruhařství v Benešově nad Černou. Prohlédly si zařízení areálu, dozvěděly se, proč se v místních podmínkách daří chovu pstruhů a sivenů, jak se tu o ryby starají, kam ryby putují z místních sádek, pozorovaly, jak se ze sádek ryby loví.

1. dubna
aprílové učení v pyžamech - popletené pohádky, vtipy, Aprílová škola Jiřího Žáčka, zábavná matematika.

Velikonoce
v předvelikonočním období si děti vysely do květináčků pšenici, osení doplnily nabarvenými vajíčky, upletly si pomlázku, naučily se novou koledu, vytvořily velikonoční přání, popovídaly si o velikonočních tradicích.

Plavecký výcvik
Během března a dubna jezdily děti do bazénu v Českém Krumlově. V 10 lekcích se zdokonalovaly v plaveckých dovednostech a užívaly si vodních radovánek.
Foto zde.

Ve čtvrtek 2.5. se žáci naší školy (osmáci a deváťáci) zúčastnili již podruhé exkurze do pracovního koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku. Exkurzi jsme tentokrát nabídli i široké veřejnosti (počty dětí ve třídách jsou malé a pro mladší ročníky se exkurze nehodí), tuto možnost využili pouze 3 rodinní příslušníci našich žáků, což si myslím, že je opravdu škoda, protože návštěva Mauthausenu je velmi zajímavá, poutavá a naučná. Prohlídky koncentračního tábora nejsou organizovány, skupiny si chodí po areálu samy, stačí si stáhnout do mobilu aplikaci, která funguje jako mapa a mluvený či psaný průvodce zároveň. Nám zabrala prohlídka areálu přibližně 1,5 hodiny. Musím říct, že většina dětí chodila po táboře potichu ponořena do poslechu vyprávění a popisu poměrně nedávného dění v tomto lágru. A to přesně bylo naším cílem uvědomit si, že tato zvěrstva se skutečně děla a není tomu tak dávno. Uvědomit si, že nic podobného se nesmí opakovat. Uvědomit si, že takový život, který vedeme my dnes, není samozřejmostí. Foto zde.

V pátek 3. května prožily děti z první třídy zajímavé dopoledne, které jsme nazvali Den s hasiči. Nejdříve jsme si ve třídě zopakovali vše, co víme o hasičích, shlédli jsme zajímavé ukázky z práce hasičů a vysvětlili jsme si, co sami musíme znát a dělat v případě vzniku požárů. Potom jsme navštívili naši benešovskou „hasičárnu“, kde již na nás a děti z mateřské školy čekali naši dobrovolní hasiči. Děti si vyzkoušely hasičské oblečení, prohlédly si hasičská auta a jednotlivé části jejich vybavení, navštívily šatnu hasičů a s paní Lepšovou si zopakovaly vše o požárech, hasičích a jejich práci. Závěrem každý dostal pexeso a obrázek k vybarvení. Dopoledne se nám opravdu líbilo, proto jsme slíbili, že na oplátku namalujeme z této návštěvy hasičům obrázky. Foto zde.

V úterý dne 30.4.2019 se uskutečnilo okresní kolo v OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) v Kaplici. Tohoto kola jsme se zúčastnili v počtu 11 dívek a velmi úspěšně reprezentovali naši školu. Na dívkách byla od začátku patrná chuť se porvat o co nejlepší výsledek a některá z děvčat pomýšlela na medailové příčky. To se nakonec povedlo a celkově jsme získali 4 cenné kovy - 1 stříbrnou a 3 bronzové medaile. Všechny dívky si tak zajistily postup do krajského finále, které proběhne 15.5.2019 v Táboře. Foto zde.

Dne 4.4.2019  se  děti ze 4.třídy zúčastnily výletu do Pohádkové kovárny v Selibově u Protivína. Již první dojem z malebné jihočeské vesničky Selibov byl pohádkový. Přivítala nás Červená Karkulka a vodník Česílko, kteří nás prováděli areálem kovárny. Nechyběla snad žádná pohádková postavička a ani začarovaný pohádkový les. Do velikonoční nálady nás uvedlo velikonoční tvoření se slepičkou, která nám vše důkladně vysvětlila. Domů si děti odnesly hotové výrobky a radost z nádherně prožitého dne. Silným zážitkem byla také návštěva krokodýlí ZOO v Protivíně, kde se zatajeným dechem děti pozorovaly krokodýly a poslouchaly vyprávění o jejich životě. Výlet byl slavnostně ukončen zastavením se u stánku se zmrzlinou, která v teplém jarním dni dětem znamenitě chutnala. Foto zde.

Den Země
Každý rok 22. dubna slaví naše planeta svůj svátek. V úterý 23. dubna jej osmáci oslavili tím, že pomohli vyčistit část Benešova od poházených odpadků. Nasbírali jsme okolo 50 plechovek, asi 20 skleněných lahví a kolem stovky krabiček od cigaret. Všechen odpad jsme pak společně vytřídili a naházeli do kontejnerů. V rámci dalších aktivit jsme se seznámili s knihou Jeana Giona Muž, který sázel stromy a přesvědčili se, že každý z nás může pomoci změnit svět k lepšímu, když o to bude vážně stát. A že když budeme chtít naší planetě opravdu trochu usnadnit to nelehké soužití z lidmi, může každý začít sám u sebe
minimálně tříděním odpadu, šetřením energií, ochranou přírody, nebo i tím, že se prostě ohne pro tu „petku“, když ji uvidí ležet někde v přírodě. Foto zde.

Výtvarná soutěž
V dubnu proběhlo na naší škole oznámení výsledků výtvarné soutěže, která byla před několika měsíci vyhlášena. Děti z 1. i 2. stupně mohly výtvarně ztvárnit téma Svět pohádek. Sešlo se bezmála 20 prací, výkresy, koláže i 3D objekty od žáků 3. až 7. třídy. Pro vystavená díla mohly hlasovat všechny děti ze školy. Z tohoto hlasování vyšly vítězně Tereza F. z 5. třídy (za mladší žáky od 3. do 5. třídy) a Karolína S. (za starší žáky 6. a 7. třídy). Nejen vítězky, ale všechny zúčastněné děti pak byly za svou snahu a pěkné práce odměněny některou z „výtvarných“ cen. Foto zde.

Den otevřených dveří, projekt „Jaro“
V měsíci březnu prožily děti z první třídy dvě zajímavé akce. Nejdřív jsme uspořádali den otevřených dveří pro rodiče. Během dopoledních vyučovacích hodin děti předvedly rodičům, jak se učí, počítají, čtou, pracují na interaktivní tabuli i koberci. Nezapomněly ani na odpočinkové činnosti a protažení. Měli jsme radost, že přišlo hodně rodičů, dokonce nás navštívila i jedna babička.
21. března se uskutečnila druhá akce pro děti. Byl pro ně připraven projektový den na téma „Jaro“.
Nejdřív jsme si povídali o nastávajícím jaru, potom se děti ve dvojicích věnovaly jarnímu počítání a luštění, v obrázkových kartách vyhledávaly jarní květiny a rostliny, skládaly puzzle, poslouchaly písničky o jaru a domalovaly a vybarvily sluníčka. Závěrem celého dopoledne jsme se ještě vypravili ven, kde jsme hledali a určovali první jarní květiny. Foto zde.

Trumpetiáda
Ve středu 27. února se v naší škole konala Trumpetiáda
tak se jmenoval hudební program žesťového kvarteta Brasstet. Profesionální hudebníci z Jihočeské filharmonie a Jihočeského divadla v něm zahráli na dvě trumpety, pozoun a tubu známé melodie za světa klasické hudby, jazzu, filmu a pop music. Foto zde.

Druháci měřili a vážili
V úterý 19. února se na pěti stanovištích ve třídě děti seznamovaly s měřením délky, teploty, objemu, času, hmotnosti.  Vyzkoušely si měření pásmem i pravítkem, vážení na kuchyňské i osobní váze, zjišťovaly venkovní a pokojovou teplotu, lékařským teploměrem si měřily tělesnou teplotu, na hodinách počítaly sekundy a minuty, pomocí nádob zjišťovaly objem. Foto zde.
Masopust
Ve čtvrtek 21. února přišly mezi druháky dvě střapaté
masopustní masky. Maminka Peti  Labaje, jako matka koledy, přiblížila dětem symboly i průběh masopustu.  Zatančily dětem masopustní tanec, pokreslily jim tváře srdíčky a sluníčky.  Připojil se k nim i Honzík Šupler s masopustní maskou rybníkáře. Foto zde.
Karneval
Karnevalové dovádění si děti užily v pátek 22. února.  Představily se v maskách, ve skupinkách si pro kamarády připravily krátký zábavný program, zkoušely taneční sestavy i tanec ve dvojicích. Své zážitky si zapsaly a nakreslily do sešitu. Foto zde.

Cíl projektu 3. třídy bylo přiblížit dětem prakticky fungování lidského těla a jeho smyslů. Děti si prakticky formou pokusů vyzkoušely 5 smyslů vlastního těla. Formou her, pomocí knih a interaktivní tabule se seznámily se složením a fungováním lidského těla. Pokusily se poznatky zakreslit a popsat je. Foto zde.

Cílem projektového dne 4. třídy bylo hravou formou zopakovat všechny poznatky z geometrie o geometrických tvarech. V průběhu dne děti pracovaly samostatně ve skupinách. Jednotlivá stanoviště:  HVĚZDA Z TROJUHELNÍKŮ, KVĚTINA Z KRUŽNIC, VÝROBA KRYCHLE, MODELOVÁNÍ TĚLES, OBRÁZEK Z GEOMETRICKÝCH TVARŮ si předávaly mezi sebou a postupně vypracovávaly všechny úkoly. Hlavním cílem práce ve skupině bylo zvládnout pravidla slušného chování, dodržovat zásady samostatnosti i vzájemné komunikace v týmu za účelem společného zvládnutí zadaných úkolů. Děti se učily pod vedením učitele vzájemné spolupráci v týmu, vzájemné pomoci, logickému uvažování a sebehodnocení s propojením doposud dosažených znalostí z geometrie. Výstupy z projektového vyučování byly využity na nástěnce naší školy. Foto zde.

V únoru předškoláci z MŠ v Pohorské Vsi a Benešova nad Černou navštívili první třídu. Letos je čeká zápis a vstup do první třídy, a tak si přišli prohlédnout školu. Prvňáci jim ukázali, jak už umí číst a přečetli celý článek. Předvedli vzorné sezení při psaní a pak si všichni společně zahráli výukové hry z českého jazyka a na interaktivní tabuli i z matematiky. Děti z mateřských škol přinesly našim žáčkům bonbóny a vlastnoručně vyrobené záložky do knih. Ještě než jsme se rozloučili, všichni jsme si společně zazpívali několik veselých písniček. Foto zde.

2.třída - leden
Součástí projektu „Ovoce a zelenina do škol“ byla ochutnávka exotického ovoce a zeleniny. Ke každému druhu byl i letáček s informacemi. Děti ho využily ke krátkému referátu, ve kterém spolužáky seznámily s historií a zajímavostmi daného druhu, s možnostmi jeho využití v teplé i studené kuchyni.
V lednu jsme oprášili boby a také tvořili sněhové obrázky na stromech.
V únoru si budeme s dětmi povídat o lidském těle, o jedinečnosti každého člověka. V pátek 18.1.2019 k nám proto do třídy přišel  tatínek Honzíka Šuplera, který je příslušníkem služby kriminální policie a vyšetřování, a seznámil děti s daktyloskopií. Děti si mohly udělat a prohlédnout svůj otisk prstu. Foto zde.


V záložce
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU, DOKUMENTY jsou ke stažení dokumenty potřebné k zápisu dětí do ZŠ.

Snad každý člověk někdy v životě dospěje k okamžiku, kdy se začne zajímat, odkud pochází, kde jsou jeho kořeny, jak se jmenovali jeho předkové, kým byli, jak žili...
A protože v poslední době není příliš časté, aby si spolu děti, rodiče a prarodiče sedli pohromadě a popovídali si, dostali žáci 6. a 7. třídy v rámci dějepisu za úkol, aby si o svých předcích společně doma promluvili a zkusili si sestavit rodinný rodokmen. Děti také pátraly po původu svých předků a ptaly se po nevšedních příbězích z rodinných kronik. Protože obyvatelstvo Benešovska má velmi různorodý, pestrý a zajímavý původ sahající mnohdy do zahraničí, nebyla o takové příběhy nouze, stejně jako o mnohá překvapení a úsměvné situace, když někteří žáci zjistili, že jsou mezi sebou příbuzní, aniž by o tom dříve věděli. Někdy jsou takové rodokmeny pěkný propletenec!
Za největší přínos však považuji to, že se rodina sešla chvíli pohromadě nad společným úkolem a i babičky a dědečkové si jistě rádi zavzpomínali na staré časy, což bylo pro všechny zajímavé a poučné. Foto zde - jak se vám líbí? :-)

V úterý 17.12. vyrazili žáci druhého stupně autobusem do Českého Krumlova, aby si zabruslili na místním zimním stadionu. Stadion jsme měli objednaný pouze pro sebe na hodinu a půl, čehož jsme všichni dosyta využili. Akce byla velice úspěšná, dětem se sportem vyplněné dopoledne líbilo.

Ve středu 19. prosince prožily děti z 1. třídy projektový den na téma Vánoční zvyky a tradice. Nejdříve skládaly puzzle s vánoční tématikou a pak si prakticky vyzkoušely některé vánoční zvyky. Děvčata házela střevícem, všichni pouštěli lodičky z ořechových skořápek, lili vosk místo olova, krájeli jablka a také nezapomněli na vánoční pečivo. Vyráběli kokosové kuličky. Foto zde.
Ve druhé části projektového dne jsme se vypravili do kostela, kde jsme si prohlédli jesličky. Nezapomněli jsme ani na lesní zvířata a donesli jim jablka, mrkev, sušené pečivo, kaštany a žaludy. Celé dopoledne bylo velmi pestré, vydařilo se nám a děti byly spokojené. Foto zde.

V rámci celoročního projektu knihovny „Budu čtenářem“ navštívily děti z první třídy již podruhé v tomto školním roce knihovnu. Při první návštěvě se seznámily s prostředím knihovny, umístěním knih a pravidly při jejich vypůjčování. Podruhé jim knihovnice paní Lepšová připravila velmi zajímavou besedu o knize Neotesánek. Velmi vtipnou formou dětem vysvětlila a také přečetla úryvky z knihy o zásadách správného chování. Protože se kniha všem velmi líbila, vypůjčili jsme si jí do třídy, abychom ji celou přečetli. Foto zde.

V pátek 14. prosince navštívili žáci páté, šesté a sedmé třídy Kláštery Český Krumlov. Páťáci a šesťáci se nejprve zúčastnili programu Interaktivní expozice lidských dovedností, kde si mohli umíchat vlastní bylinkový čaj nebo vyrobit bylinnou koupelovou sůl. Poté následovala výstava Sůl nad zlato, při které se děti mohly podívat, jak vypadala středověká kuchyně a hostina. Též nahlédly do komnat princezen a nakonec si vyzkoušely repliky středověkých kostýmů. Sedmá třída se zúčastnila programu Voňavý advent, jehož součástí byla, kromě zajímavého povídání o tradicích, také výroba svíčky z včelího vosku. Foto zde.

4. prosince se to ve druhé třídě hemžilo čertíky. Čekalo na ně dopoledne čertovského učení přednášeli, zpívali a tancovali, hráli karty a kostky, sepisovali hříchy, lepili řetězy…

V prosinci děti vyráběly výrobky na Vánoční jarmark. Využily i zimního počasí ke sněhovým hrám.

V předvánočním čase  se děti ze 2. a 3. třídy podívaly do Českých Budějovic. Nejdříve si prohlédly vánočně vyzdobené náměstí, a pak v Malém divadle zhlédly hudební představení Ježíšek Superstar. Foto zde.

Projektový den 1. třídy 100 let Československa
V pátek 26. října děti z 1. třídy prožily svůj první projektový den na téma 100 let Československa. Poznaly prvního prezidenta Československé republiky, seznámily se, jak se v těchto dobách žilo, jaké oblečení lidé nosili, s čím si děti hrály, kde se učily, jaká auta jezdila a mnoho dalších věcí. Ve druhé části projektového dne jsme si nejdříve s dětmi prohlédli dobové fotografie Benešova nad Černou a potom jsme se vypravili na náměstí, kde jsme hledali rozdíly jeho podoby dnes a na fotografiích. Závěrem celého dopoledne ještě děti poskládaly velké množství puzzle starých hraček a aut. Foto zde.

Osobnosti českých dějin projekt 5.třídy Vlastivěda
Žáci 5. třídy putovali českou historií a zaměřili se na osobnosti našich dějin. V různých stoletích se pak převtělovali do panovníků nebo známých osobností, kde například poznali důvody vraždy svatého Václava, důležitost získání Zlaté buly sicilské Přemyslem Otakarem I., jakým způsobem vystřídali Lucemburkové Přemyslovce a odkud se vzali Habsburkové. Na závěr nakreslili nějakou věc (zbraně, oděv, zámek, knihu atd.), která danou dobu charakterizovala. Foto zde.

Ve čtvrtek 27. září se druháci vypravili za učením do přírody všímali si, jaké květiny kvetou na zahrádkách, pozorovali barvy v přírodě, vytvářeli podzimní palety, poznávali léčivé byliny, sbírali plody a listy stromů, ze švihadel vytvářeli geometrické tvary, počítali do 100, zpívali, přednášeli a užili si i pohybu v přírodě.
Dále se děti v knihovně seznámily s knížkou Neotesánek
v příbězích si připomněly zásady slušného chování.
Druháci si také stihli nabatikovat trička. Foto zde.

Ve středu 26.9. absolvovaly 7., 8. a 9. třída v rámci Občanské výchovy projekt Volby nanečisto. V zasedací místnosti OÚ se nejdříve ujala slova paní starostka Veronika Korchová a vysvětlila, jak komunální volby do zastupitelstva obce probíhají. Úkolem žáků bylo si dělat poznámky, protože organizace a legislativa voleb je poměrně složitá. Součástí byla i diskuze, žáky zajímala například finanční stránka voleb atd. Následně bylo z řad dětí vybráno 5 lídrů, jejichž úkolem bylo "založit" svoji stranu, dát jí název, vymyslet program a sestavit kandidátní listinu. Tímto způsobem nám vzniklo 5 zajímavých stran s ještě zajímavějšími volebními programy. Foto zde.

Návštěva na kozí farmě
Ve čtvrtek 13. září 2018 se děti z druhé třídy vypravily do Rychnova u Nových Hradů. Maminka Honzíka Šuplera tu dětem domluvila exkurzi na kozí farmě. Děti si prohlédly chovaná zvířaty
kozy, krávy, od majitelky farmy se dozvěděly spoustu zajímavostí o jejich chovu i o tom, jak se z mléka vyrábí sýr. Děti si vyzkoušely kozu podojit a kozí sýr i ochutnaly. Foto zde.

1. třída zahájení školního roku
3. září 2018 přišlo do první třídy dvanáct nových žáčků. Děti přivítal pan ředitel J. Sviták, paní starostka V. Zemanová - Korchová s panem místostarostou M. Malákem přinesli dárečky  - krásné desky na písmena a sladkost. S třídní učitelkou L. Augustinovou se děti snažily najít na tabuli své jméno, prohlédly si připravené učebnice, pomůcky a dárečky, které dostaly od školy. První den uběhl velmi rychle a děti odcházely domů s novými zážitky. Foto zde.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky