Aktuality -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Aktuality

 

Prvňáci se seznámili s nejznámějšími druhy ptáčků, kteří u nás zůstávají na zimu, povídali si o tom, jak jim lidé mohou pomoci, nové informace získávali při práci s pracovními listy. Z loje, zrní a semínek vytvořili ptačí pochoutky, které zavěsili na stromech ve školní zahradě, na okno třídy umístili krmítko a nasypali tam semínka slunečnice. Druhý den ráno už děti pozorovaly ptáčky při hodování. Foto zde.

Florbal 2021
10. 11. se dívky 8. třídy naší školy zúčastnily okresního kola ve florbale v systému 4+1. Postupně děvčata sehrála utkání se ZŠ Za nádražím Č.Krumlov, ZŠ Větřní, ZŠ Křemže a ZŠ Fantova Kaplice.
Dívky turnajem prošly bez jediného zaváhání, získaly tak cenné zlato a postoupily do krajského finále. Chlapci sehráli utkání již 9.11.2021 a v okresním kole a umístili se na krásném 4.místě.
10.12. sehráli chlapci 4. a 5. třídy okresní kolo ve florbale ČEPS CUP v systému 3+1. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev z původních sedmi přihlášených týmů. Naši chlapci prošli turnajem  pouze s jednou prohrou, získali zlaté medaile a zajistili si tak postup do krajského finále, které se koná v měsíci lednu v Soběslavi.
Foto z florbalových turnajů zde.

Vánoční dílničky
Šesťáci a hlavně šesťačky se letos před Vánoci s dekoracemi a výrobky skutečně vyřádili. Vyrobili si jedlý perníkový svícen, dekoraci na dřevěném kolečku, svícen z jedlových a smrkových větví a také krásně zdobené papírové tašky.
Foto zde.

1.třída plná čertíků
V pátek 3. prosince se 1. třída zaplnila malými čertíky. Počítali, četli, psali, zpívali a tancovali, hráli kostky, házeli brambory do ošatky, lenošili u pohádky, z papíru lepili řetězy, čertovské portréty i medaile. Foto zde.

1. třída - návštěva knihovny
23. listopadu si prvňáci přišli prohlédnout místní knihovnu
paní knihovnice si s nimi nejdříve o knížkách povídala, pak do nich i nahlédli. Ukázali, že už znají spoustu písmenek a stávají se z nich malí čtenáři. Foto zde.

Martinská spolupráce prvňáků a druháků
Svatomartinskou tradici ve čtvrtek 11.11. zahájili prvňáci a druháci společným pečením rohlíčků. Seznámili se s legendou svatého Martina, ve skupinkách si připravili její krátké divadelní ztvárnění. Pomáhali si při luštění hádanek, společně pracovali s textem, skládali matematické puzzle, vyráběli lucerničky a zpívali písničku o Martinovi. Foto zde.

Sv. Martin projektová výuka v šesté třídě
Druhou listopadovou středu jsme se šesťáky věnovali svátku sv. Martina. Mezipředmětově jsme zapojili hned řadu oborů. Po ranním čtení legendy v kruhu jsme se vrhli na slohovou tvorbu vymýšlení nových atributů a k ním se pojících příběhů. V pracovních listech měly děti za úkol najít na internetu místa, kde Martin z Tours pobýval. Za pomoci mapového webu měřily vzdálenosti a následně počítaly čas potřebný k jejich překonání. Jako poslední počítačová činnost proběhlo vyhledávání zajímavostí o městech na trase. Celé „Martinské“ dopoledne jsme zakončili výtvarným blokem. Foto zde.

Ve středu 10. listopadu se dívky 8. třídy naší školy zúčastnily okresního kola ve florbale v systému 4+1. Turnaj proběhl na ZŠ Fantova Kaplice. Z původních šesti přihlášených týmů nakonec přijela pouze čtyři družstva. Hrálo se proto systémem každý s každým. Postupně děvčata sehrála utkání se ZŠ Za nádražím Č. Krumlov, ZŠ Větřní, ZŠ Křemže a ZŠ Fantova Kaplice. Dívky turnajem prošly bez jediného zaváhání, získaly tak cenné zlato a postoupily do krajského finále. Chlapci sehráli utkání již 9.11.2021 a v okresním kole a umístili se na krásném 4. místě. Za reprezentaci školy patří děvčatům velké poděkování. Foto zde.

Měsíc říjen je měsícem knihoven proto jsme se s žáky 2. stupně vypravili do místní knihovny. Někteří ji znají ze svých pravidelných návštěv, pro mnohé byla tato návštěva mimořádnou událostí. Děti si nacvičily, jakým způsobem vyhledávat knihy jak přímo v knihovně, tak v internetovém katalogu. A k mé velké radosti mnozí odešli s vypůjčenou knihou! Foto zde.

Zeleninový den v 1. třídě
Děti se seznamovaly s jednotlivými druhy zeleniny, určovaly zeleninu podle hmatu, chuti a vůně, ze zeleniny si připravily na svačinu salát. V anketě o nejoblíbenější zeleninu se na prvních místech umístily mrkev, rajčata a hrášek. Význam zeleniny pro zdraví
to bylo téma, které děti výtvarně ztvárnily na svých plakátcích. Foto zde.

Hurá do přírody
Ve středu 20. října se prvňáci vydali za poznáním do přírody
podzimní barvy, zvuky a vůně lesa, tvoření z přírodnin, pozorování vody v řece, výroba a pouštění lodiček, písmenka ze šišek, počítání letokruhů, rozdělávání ohně, opékání buřtů, … Foto zde.

Žáci 8. a 9. třídy se v úterý dne 19.10.2021 zúčastnili prezentace SŠ a SOU „Burza škol tvůj život, tvá volba“ v Českém Krumlově a sbírali cenné informace přímo od zástupcům jednotlivých škol. U jednotlivých firem pak možnosti budoucího uplatnění. Na burze tak nechyběla ani živá zvířata a žáci si mohli vyzkoušet řadu činností. Foto zde.

Beseda se spisovatelkou
Dne 7.10. k nám zavítala na besedu paní spisovatelka Danka Šárková. Besedy se zúčastnili žáci 1., 2.a 3.třídy. Paní Šárková nám představila své knihy pro děti Alenka a Krakonoš, Alenka, Krakonoš a Vánoce a Alenka, Krakonoš a lev.  Povídali jsme si o tom, co dělá spisovatel, co ilustrátor a o životě v Krkonoších. Děti se seznámily s postavami z příběhů, zkoušely hrát část příběhu v rolích a zažily i malou autogramiádu. Děkujeme paní knihovnici Růženě Lepšové za zprostředkování besedy. Foto zde.

Žáci naší školy se v září účastnili běžeckých soutěží, kde celkem získali 8 medailí. 23.9. jsme byli na Večerním běhu Kaplicí. Byl to již 54. ročník této soutěže, které se ročně zúčastní kolem 200 běžců. Nám se podařilo získat dvě medaile. Jelikož jsme měli zkušenosti z běhu v Kaplici, přihlásili jsme se  5.10. na Malontskou míli, kde děti podle věku běhají od ¼ míle přes ½ míle a nejstarší žáci běželi celou míli 1609 metrů. Zde jsme pro naší školu získali 6 medailí. Gratulujeme našim běžcům Karolíně Šulkové,Antonínu Danihelovi,Viktorii Taranushchenko, Jiřině Martanové, Janu Šuplerovi a Bohumilu Čermákovi a těšíme se na další sportovní výzvy a akce. Foto zde.

t

2021/2022

t

Seznam přijatých žáků k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 ... ZDE

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 ... ZDE

Září v 1.třídě
Do 1.třídy v září nastoupilo 11 dětí. Jsou z Benešova a okolních vesnic.
Kromě učení písmen, číslic a postupné přípravy na psaní se musí naučit mezi sebou domluvit, spolupracovat, pomáhat si. K tomu pomáhají různé společné aktivity a hry. Hmatové pexeso, hry s kostkou, skupinové práce, učení venku, společné pozorování, pohybové činnosti, dramatizace pohádek i zpívání s kytarou.
Děti udělaly od začátku září velký pokrok, některé už uměly číst a některé se učí písmenko po písmenku skládat slova. Doufám, že nedojde k uzavření školy a my budeme moci strávit celý školní rok na společné cestě za poznáním. Foto ZDE

Den dětí
Letošní Den dětí jsme si kvůli aprílovému počasí přesunuli na středu 3.6. Den nesl ve znamení indiánů - připravili jsme pro děti indiánskou stezku. Všechny děti si vyrobily s paní učitelkou krásné čelenky, pak si pomalovaly obličej a vydaly se na stezku náročným terénem. Poznávaly rostliny, lovily bizona, ukrývaly se před bledými tvářemi, rozdělávaly oheň, vyráběly lapač snů a na závěr absolvovaly šamanský obřad, kde si vybraly své indiánské jméno.
Foto ZDE.

Od září 2020 nabízí Komunitní škola Benešov nad Černou z.s. seberozvojový kurs pro maminky. Více zde.

Pár fotografií ze zájezdu do Anglie zde.

Karnevalu ve 2. třídě předcházelo vyprávění o masopustních tradicích a sdílení zážitků z masopustního veselí. Děti pak představily své masky, zapojily se do her, společně řešily zábavné úkoly, tancovaly a zpívaly. Foto zde.

V pátek 24.1. jsme se vydali do Národního divadla v Praze na hru Manon Lescaut. Zájezd byl určený pro žáky 2.stupně a jejich doprovod a zájem o něj byl tak velký, že ani nezbyla místa pro všechny zájemce. Z Benešova jsme odjižděli autobusem ve 14h odpoledne, abychom stihli představení i v případě, že budou v Praze kolony, ale nakonec nám brzký příjezd umožnil ještě večerní procházku Prahou. Myslím, že představení na nás působilo na všechny stejně - odnesli jsme si jedinečný kulturní zážitek. A to nejen díky dnes již klasickému milostnému příběhu, ale také díky jeho ztvárnění, hereckým výkonům a v neposlední řadě samotným prostorám Národního divadla. Foto zde.

„Večerníčkovi je 55 let"
Projektový den proběhl 13.1.2020 ve 4. třídě. Téma projektu bylo vybráno proto, že právě před 55 lety začal Večerníček pravidelně v televizi navštěvovat děti každý den. Žáci ve své třídě procvičovali učivo pomocí zvoleného tématu, skládali a doplňovali texty, poslouchali a hádali hudební ukázky z Večerníčků, dramatizovali večerníčkovské pohádky, skládali papírové čepice, kreslili a malovali. Ve většině pracovali žáci ve skupinách, což umožňuje vzájemnou pomoc a případné řešení problémů v kolektivu. Ostatně, že jsme se během pohádkového tvoření všichni dobře bavili, dokazuje naše fotogalerie. Foto zde.

VŮNĚ VÁNOC
17.12.2019 se děti ze 2., 3. a 4. třídy podívaly do klášterů v Českém Krumlově. Foto zde.

Komunitní škola - 6.2.2019 - Tvoření z čajových sáčků

Ve čtvrtek 5.12. byla 2. třída plná malých čertíků měli nejen rohy a černé šmouhy na tváři, ale i čertovská jména. Hráli kostky, brblali, tancovali, zpívali, drbali se na zádech, hráli si se slovy i s obrázky., poslouchali pohádku, … Foto zde.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky