Aktuality -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Aktuality

 

Cílem projektového dne 1. třídy Na podzim z nebe prší slabiky bylo hravou formou zopakovat všechny probrané hlásky a slabiky. V průběhu dne děti pracovaly samostatně ve skupinách. Jednotlivá stanoviště si předávaly mezi sebou a postupně vypracovávaly všechny úkoly. Hlavním cílem práce ve skupině bylo zvládnout pravidla slušného chování, dodržovat zásady samostatnosti i vzájemné komunikace v týmu za účelem společného zvládnutí  zadaných úkolů. Plnění úkolů v jednotlivých stanovištích probíhalo formou hry a soutěžení. Tato forma výuky byla pro děti první třídy nová a zajímavá, projektový den probíhal v dobré náladě a nadšení pro novou věc. Po splnění všech úkolů si děti zazpívaly píseň Abeceda. Foto zde.

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA LEONARDO, ČESKÉ BUDĚJOVICE - SOLNICE
Žáci 2.,3. a 4.třídy se ve čtvrtek 10. října  podívali do krajského města na výstavu Leonardo -  k příležitosti 500. výročí úmrtí slavného renesančního umělce Leonarda da Vinci. Seznámili se tu s Leonardovými vynálezy, uměním a vědeckou prací. Mohli zde: digitálně manipulovat a promítat obrazy Mona Lisy, otestovat si své pozorovací schopnosti v malovacím kvízu, reprodukovat Leonardovy nákresy, zúčastnit se Poslední večeře, zatočit Vitruviánským mužem, postavit Leonardův přenosný most, sestavit anatomické modely, manipulovat modely vynálezů, včetně mechanického křídla a různých mechanických strojů, stavět geometrické struktury, hrát si ve velkém modelu Leonardova slavného vojenského tanku, dozvědět se, jak Leonarda inspirovala příroda… Foto zde.

JABLÍČKOVÝ DEN
V pátek 4.října si druháci přinesli do školy jablíčka, která je provázela celým dopolednem. Diskutovali o tom, jak jablíčka rostou, ochutnávali je, pekli jablíčka v županu, lisovali mošt, vážili a zjišťovali, které jablíčko je nejlehčí a nejtěžší,  vybarvovali mandalu, tancovali mazurku na písničku Měla babka čtyři jabka, poslouchali pohádku O neposlušném jablíčku… Foto zde.

Druháci v knihovně
Využili jsme pozvání paní knihovnice a 2. října jsme se na čtení přemístili do knihovny. Poznávali jsme podle ilustrací knihy, seznámili se s bajkou a dvě bajky si poslechli, a pak jsme si prohlíželi knížky pro nás, malé čtenáře. Foto zde.

Orientace v krajině, mapy a plány
Projektovou dvouhodinovku si společně zažily děti z třetí a čtvrté třídy. Ve čtvrtek jsme se vydali na vyhlídku na Farských polích, odkud měli naši žáci pěkný výhled na Benešov a jeho okolí. Za pomoci lokálně zaměřených pracovních listů se pokoušeli ve skupinkách hledat světové strany podle přírodních i lidmi vytvořených objektů. Zkusili si pojmenovat viditelné vrcholy Novohradských hor, dozvěděli se něco nového o vodních tocích v okolí a v neposlední řadě o obsahu map. Foto zde.

Vyučování v přírodě
Venku si děti ze 2. třídy v září užily deštivého i slunečného počasí, na náměstí  si všímaly turistických ukazatelů a značek, v zahradách podzimních květin a plodů, poznávaly stromy a keře, využívaly přírodniny k počítání,  psaní,  výtvarnému tvoření  i k hrám. Foto zde.

V pátek 13. září se v naší škole uskutečnil preventivní program zaměřený na mimořádné události spojené zejména s riziky požáru a ohrožení zdraví. Po druhé vyučovací hodině byl vyhlášen požární poplach, na místo dorazil místní SDH Benešov nad Černou. Po evakuaci školy se požárníci vydali „zachraňovat“ dívku, která se nadýchala zplodin. Po vynesení dívky ze školní budovy proběhla ukázka oživování. V další fázi se žáci druhé až osmé třídy přesunuli na hřiště, kde si hasiči připravili osm stanovišť s ukázkami jejich práce. Zejména nejmenší žáčky zaujalo především stříkání vody z požárního auta. Foto zde.

V pátek 28.6. jsme se rozloučili s našinmi deváťáky... foto zde.

Zlatá husa
Ve středu 19. června odpoledne zahráli druháci pro své rodiče a blízké pohádku Zlatá husa. Dva týdny před premiérou se děti učily role, sháněly kostýmy a rekvizity, připravovaly kulisy. Pohádku pak v dalších dnech zahrály i pro své kamarády z 1., 3. a 4. třídy a MŠ. Foto zde.

Do Sýpky za poznáním i zábavou
V pátek 14. června se děti ze 2. třídy podívaly do Sýpky v Horní Stropnici. Seznámily se tu s postavou Hejmona  - bájného ochránce Novohradských hor, s jejich přírodními i historickými zajímavostmi. Vyzkoušely si bosochodku, v temné chýšce objevovaly noční můry, prohlédly si milíř a původní zemědělské nástroje, z rozhledny pozorovaly okolní krajinu.  Nejvíce se jim líbilo pečení
samy si připravily z těsta housky, a po upečení si na nich pochutnaly. Foto zde.

Ve dnech 10.6. a 12.6 2019 proběhla v Kaplici Okresní atletická olympiáda pro žáky I. a II. stupně. Starší žáci skvěle reprezentovali naši školu a v počtu 10 dívek a 1 chlapce vybojovali celkově výborné 2. místo v kategorii „menších“ škol. V jednotlivcích jsme si přivezli jednu zlatou medaili (skok vysoký) a ve štafetě dívky skončily na třetím místě.
Mladší žáci byli trochu úspěšnější v zisku medailí
jedna zlatá, jedna stříbrná a dvě bronzové medaile. Celkově škola obsadila opět vynikající 2. místo. Radost byla na místě a všem závodníkům patří velká gratulace. Poděkování patří i ostatním závodníkům, kteří pro školu bodovali také v jiných disciplínách. Foto zde.

Ve čtvrtek 30. května byli druháci na farmě u Gubániů v Kuří. Dozvěděli se, jak se na farmě starají o chovaná zvířata krávy, býky, telata, slepice, kuřata. Prohlédli si i zemědělské stroje. Foto zde.

Na konci května si druháci prohlédli výstavu obrázků Anny Tiché a o pár dní později k nim výtvarnice přišla do třídy. Děti si pod jejím vedením nakreslily sovu suchými pastely. Děkujeme za milou návštěvu a spolupráci. Foto zde.

V měsíci červnu zažily děti z 1. třídy svůj první školní výlet. Vypravili jsme spolu s MŠ z Pohorské Vsi do malé sklárny nedaleko Hluboké nad Vltavou. Každý žáček si vyrobil ze skla přívěsek, který se mu líbil srdíčko, hrací kostku, ještěrku, hada, barevnou kuličku nebo zub. Po vydatné svačině jsme přejeli do Úsilného, kde jsme sestoupili do Eliášovy štoly. V podzemí jsme viděli krápníky, barevné stěny a krásně se nám dýchalo. Děti si ještě užily dovádění na dětském hřišti a velkým zážitkem bylo pozorování letecké akrobacie. Výlet se nám pravdu vydařil, spokojení a unavení jsme se vrátili domů.
Během celého školního roku jsme se zúčastňovali projektu v knihovně
Budu čtenářem. Při poslední návštěvě knihovny byly děti pasovány na čtenáře. Paní knihovnici Lepšové ukázaly, že již znají všechna písmena a přečetly úryvek z knihy, kterou si vybraly. Po následném pasování každý dostal záložku a placku se svým jménem a pěknou knihu básniček jako vzpomínku na tento den. Foto zde.

Turistický výlet na rozhlednu
V pátek 24.května 2019 se děti ze 2. a 3. třídy vydaly po turistické značce z Hradiště k rozhledně na Hradišťském vrchu. Vystoupaly 149 schodů a z ochozu rozhledny si užívaly výhledů. Další cesta směřovala lesem do Blanska na dětské hřiště a odtud autobusem zpátky do Benešova. Foto zde.

V pátek 17.5. vyrazili žáci 6.-8. třídy na závody dračích lodí Lipenský dráček na Lipno. Pro naši školu to byla první akce tohoto druhu, pro Lipenský dráček se jednalo o 6. ročník. Princip dračích lodí spočívá v tom, že jeden bubnuje a zbylých 20 dětí do tohoto rytmu pádluje. Ač mnozí seděli na lodi poprvé a poprvé v životě drželi v ruce pádlo, tak se akce se opravdu vydařila, od počasí přes atmosféru na břehu Lipna. Všichni jsme se shodli na tom, že bychom rádi vytvořili tradici a závodů se účastnili pravidelně. Foto zde.

JARO VE 2. TŘÍDĚ
Jaro pod lupou
- v pátek 22. února se druháci vypravili do přírody objevovat „jaro“.  Pozorovali pupeny keřů a stromů, půdní živočichy, poznávali jarní květiny, poslouchali ptačí zpěv…

Pstruhařství Benešov nad Černou
Ve středu 20.3. se děti ze 2. třídy podívaly do areálu Pstruhařství v Benešově nad Černou. Prohlédly si zařízení areálu, dozvěděly se, proč se v místních podmínkách daří chovu pstruhů a sivenů, jak se tu o ryby starají, kam ryby putují z místních sádek, pozorovaly, jak se ze sádek ryby loví.

1. dubna
aprílové učení v pyžamech - popletené pohádky, vtipy, Aprílová škola Jiřího Žáčka, zábavná matematika.

Velikonoce
v předvelikonočním období si děti vysely do květináčků pšenici, osení doplnily nabarvenými vajíčky, upletly si pomlázku, naučily se novou koledu, vytvořily velikonoční přání, popovídaly si o velikonočních tradicích.

Plavecký výcvik
Během března a dubna jezdily děti do bazénu v Českém Krumlově. V 10 lekcích se zdokonalovaly v plaveckých dovednostech a užívaly si vodních radovánek.
Foto zde.

Ve čtvrtek 2.5. se žáci naší školy (osmáci a deváťáci) zúčastnili již podruhé exkurze do pracovního koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku. Exkurzi jsme tentokrát nabídli i široké veřejnosti (počty dětí ve třídách jsou malé a pro mladší ročníky se exkurze nehodí), tuto možnost využili pouze 3 rodinní příslušníci našich žáků, což si myslím, že je opravdu škoda, protože návštěva Mauthausenu je velmi zajímavá, poutavá a naučná. Prohlídky koncentračního tábora nejsou organizovány, skupiny si chodí po areálu samy, stačí si stáhnout do mobilu aplikaci, která funguje jako mapa a mluvený či psaný průvodce zároveň. Nám zabrala prohlídka areálu přibližně 1,5 hodiny. Musím říct, že většina dětí chodila po táboře potichu ponořena do poslechu vyprávění a popisu poměrně nedávného dění v tomto lágru. A to přesně bylo naším cílem uvědomit si, že tato zvěrstva se skutečně děla a není tomu tak dávno. Uvědomit si, že nic podobného se nesmí opakovat. Uvědomit si, že takový život, který vedeme my dnes, není samozřejmostí. Foto zde.

V pátek 3. května prožily děti z první třídy zajímavé dopoledne, které jsme nazvali Den s hasiči. Nejdříve jsme si ve třídě zopakovali vše, co víme o hasičích, shlédli jsme zajímavé ukázky z práce hasičů a vysvětlili jsme si, co sami musíme znát a dělat v případě vzniku požárů. Potom jsme navštívili naši benešovskou „hasičárnu“, kde již na nás a děti z mateřské školy čekali naši dobrovolní hasiči. Děti si vyzkoušely hasičské oblečení, prohlédly si hasičská auta a jednotlivé části jejich vybavení, navštívily šatnu hasičů a s paní Lepšovou si zopakovaly vše o požárech, hasičích a jejich práci. Závěrem každý dostal pexeso a obrázek k vybarvení. Dopoledne se nám opravdu líbilo, proto jsme slíbili, že na oplátku namalujeme z této návštěvy hasičům obrázky. Foto zde.

V úterý dne 30.4.2019 se uskutečnilo okresní kolo v OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) v Kaplici. Tohoto kola jsme se zúčastnili v počtu 11 dívek a velmi úspěšně reprezentovali naši školu. Na dívkách byla od začátku patrná chuť se porvat o co nejlepší výsledek a některá z děvčat pomýšlela na medailové příčky. To se nakonec povedlo a celkově jsme získali 4 cenné kovy - 1 stříbrnou a 3 bronzové medaile. Všechny dívky si tak zajistily postup do krajského finále, které proběhne 15.5.2019 v Táboře. Foto zde.

Dne 4.4.2019  se  děti ze 4.třídy zúčastnily výletu do Pohádkové kovárny v Selibově u Protivína. Již první dojem z malebné jihočeské vesničky Selibov byl pohádkový. Přivítala nás Červená Karkulka a vodník Česílko, kteří nás prováděli areálem kovárny. Nechyběla snad žádná pohádková postavička a ani začarovaný pohádkový les. Do velikonoční nálady nás uvedlo velikonoční tvoření se slepičkou, která nám vše důkladně vysvětlila. Domů si děti odnesly hotové výrobky a radost z nádherně prožitého dne. Silným zážitkem byla také návštěva krokodýlí ZOO v Protivíně, kde se zatajeným dechem děti pozorovaly krokodýly a poslouchaly vyprávění o jejich životě. Výlet byl slavnostně ukončen zastavením se u stánku se zmrzlinou, která v teplém jarním dni dětem znamenitě chutnala. Foto zde.

Den Země
Každý rok 22. dubna slaví naše planeta svůj svátek. V úterý 23. dubna jej osmáci oslavili tím, že pomohli vyčistit část Benešova od poházených odpadků. Nasbírali jsme okolo 50 plechovek, asi 20 skleněných lahví a kolem stovky krabiček od cigaret. Všechen odpad jsme pak společně vytřídili a naházeli do kontejnerů. V rámci dalších aktivit jsme se seznámili s knihou Jeana Giona Muž, který sázel stromy a přesvědčili se, že každý z nás může pomoci změnit svět k lepšímu, když o to bude vážně stát. A že když budeme chtít naší planetě opravdu trochu usnadnit to nelehké soužití z lidmi, může každý začít sám u sebe
minimálně tříděním odpadu, šetřením energií, ochranou přírody, nebo i tím, že se prostě ohne pro tu „petku“, když ji uvidí ležet někde v přírodě. Foto zde.

Výtvarná soutěž
V dubnu proběhlo na naší škole oznámení výsledků výtvarné soutěže, která byla před několika měsíci vyhlášena. Děti z 1. i 2. stupně mohly výtvarně ztvárnit téma Svět pohádek. Sešlo se bezmála 20 prací, výkresy, koláže i 3D objekty od žáků 3. až 7. třídy. Pro vystavená díla mohly hlasovat všechny děti ze školy. Z tohoto hlasování vyšly vítězně Tereza F. z 5. třídy (za mladší žáky od 3. do 5. třídy) a Karolína S. (za starší žáky 6. a 7. třídy). Nejen vítězky, ale všechny zúčastněné děti pak byly za svou snahu a pěkné práce odměněny některou z „výtvarných“ cen. Foto zde.

Den otevřených dveří, projekt „Jaro“
V měsíci březnu prožily děti z první třídy dvě zajímavé akce. Nejdřív jsme uspořádali den otevřených dveří pro rodiče. Během dopoledních vyučovacích hodin děti předvedly rodičům, jak se učí, počítají, čtou, pracují na interaktivní tabuli i koberci. Nezapomněly ani na odpočinkové činnosti a protažení. Měli jsme radost, že přišlo hodně rodičů, dokonce nás navštívila i jedna babička.
21. března se uskutečnila druhá akce pro děti. Byl pro ně připraven projektový den na téma „Jaro“.
Nejdřív jsme si povídali o nastávajícím jaru, potom se děti ve dvojicích věnovaly jarnímu počítání a luštění, v obrázkových kartách vyhledávaly jarní květiny a rostliny, skládaly puzzle, poslouchaly písničky o jaru a domalovaly a vybarvily sluníčka. Závěrem celého dopoledne jsme se ještě vypravili ven, kde jsme hledali a určovali první jarní květiny. Foto zde.

Trumpetiáda
Ve středu 27. února se v naší škole konala Trumpetiáda
tak se jmenoval hudební program žesťového kvarteta Brasstet. Profesionální hudebníci z Jihočeské filharmonie a Jihočeského divadla v něm zahráli na dvě trumpety, pozoun a tubu známé melodie za světa klasické hudby, jazzu, filmu a pop music. Foto zde.

Druháci měřili a vážili
V úterý 19. února se na pěti stanovištích ve třídě děti seznamovaly s měřením délky, teploty, objemu, času, hmotnosti.  Vyzkoušely si měření pásmem i pravítkem, vážení na kuchyňské i osobní váze, zjišťovaly venkovní a pokojovou teplotu, lékařským teploměrem si měřily tělesnou teplotu, na hodinách počítaly sekundy a minuty, pomocí nádob zjišťovaly objem. Foto zde.
Masopust
Ve čtvrtek 21. února přišly mezi druháky dvě střapaté
masopustní masky. Maminka Peti  Labaje, jako matka koledy, přiblížila dětem symboly i průběh masopustu.  Zatančily dětem masopustní tanec, pokreslily jim tváře srdíčky a sluníčky.  Připojil se k nim i Honzík Šupler s masopustní maskou rybníkáře. Foto zde.
Karneval
Karnevalové dovádění si děti užily v pátek 22. února.  Představily se v maskách, ve skupinkách si pro kamarády připravily krátký zábavný program, zkoušely taneční sestavy i tanec ve dvojicích. Své zážitky si zapsaly a nakreslily do sešitu. Foto zde.

Cíl projektu 3. třídy bylo přiblížit dětem prakticky fungování lidského těla a jeho smyslů. Děti si prakticky formou pokusů vyzkoušely 5 smyslů vlastního těla. Formou her, pomocí knih a interaktivní tabule se seznámily se složením a fungováním lidského těla. Pokusily se poznatky zakreslit a popsat je. Foto zde.

Cílem projektového dne 4. třídy bylo hravou formou zopakovat všechny poznatky z geometrie o geometrických tvarech. V průběhu dne děti pracovaly samostatně ve skupinách. Jednotlivá stanoviště:  HVĚZDA Z TROJUHELNÍKŮ, KVĚTINA Z KRUŽNIC, VÝROBA KRYCHLE, MODELOVÁNÍ TĚLES, OBRÁZEK Z GEOMETRICKÝCH TVARŮ si předávaly mezi sebou a postupně vypracovávaly všechny úkoly. Hlavním cílem práce ve skupině bylo zvládnout pravidla slušného chování, dodržovat zásady samostatnosti i vzájemné komunikace v týmu za účelem společného zvládnutí zadaných úkolů. Děti se učily pod vedením učitele vzájemné spolupráci v týmu, vzájemné pomoci, logickému uvažování a sebehodnocení s propojením doposud dosažených znalostí z geometrie. Výstupy z projektového vyučování byly využity na nástěnce naší školy. Foto zde.

V únoru předškoláci z MŠ v Pohorské Vsi a Benešova nad Černou navštívili první třídu. Letos je čeká zápis a vstup do první třídy, a tak si přišli prohlédnout školu. Prvňáci jim ukázali, jak už umí číst a přečetli celý článek. Předvedli vzorné sezení při psaní a pak si všichni společně zahráli výukové hry z českého jazyka a na interaktivní tabuli i z matematiky. Děti z mateřských škol přinesly našim žáčkům bonbóny a vlastnoručně vyrobené záložky do knih. Ještě než jsme se rozloučili, všichni jsme si společně zazpívali několik veselých písniček. Foto zde.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky