Co nabízíme... -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Co nabízíme...

 

Cílem školy je:

 • nepreferovat pouze vědomostní stránku, ale současně podporovat osobnostní rozvoj každého dítěte

 • položit pevné základy pro další vzdělávání děti s využitím zajímavých forem a metod práce

 • podpořit zájem dětí o celoživotní vzdělávání, neuzavřít dětem tuto cestu nudným a nekvalitním učebním stylem i netaktním způsobem jednání

 • vést děti k vlastní sebeúctě i úctě k dalším formám života

 • vlastním příkladem motivovat děti pro kvalitní žebříček hodnot i zdraví prospěšný styl života

 • kvalitní prací a respektováním osobnosti každého dítěte získat důvěru a spolupráci rodičů

Naše škola nabízí:

 • dobré psychosociální klima a klidné rodinné prostředí

 • otevřenost  

 • individuální přístup k žákům díky menšímu počtu žáků ve třídách

 • vzdělávací pomoc prostřednictvím asistentky pedagoga

 • úzkou spolupráci s rodiči

 • příjemně a nově vybavený interiér školy

 • využití informačních a komunikačních technologií ve výuce

 • práci s interaktivní tabulí a PC od 1. třídy

 • realizaci jednotlivých projektových dnů

 •  možnost výpůjček knih ze školní knihovny

 • pestrou nabídku mimoškolních aktivit a zájmových kroužků

 • školní družinu

 • kvalitní svačiny a obědy, pestré složení jídelníčku...

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky