Komunitní škola -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Komunitní škola

Komunitní škola Benešov nad Černou, z. s.
Benešov nad Černou 125, 38282 Benešov nad Černou   
IČ: 02962870, č. účtu  - 265549648/0300
kontakt:
knihovna@benesovnc.cz, tel. 727 814 457

Komunitní škola je

zapsaný spolek, jehož členem se může stát každý, komu není lhostejný osobní rozvoj, celoživotní vzdělávání a život v obci vůbec. Naším cílem je podpora celoživotního vzdělávání, setkávání obyvatel a posilování vztahu k místu, kde žijeme.

Předseda KŠ - Růžena Lepšová, výkonná rada KŠ - Růžena Lepšová, Klára Čechová, Radek Sova.

Komunitní škola je vzdělávací instituce, která nabízí možnost celoživotního vzdělávání našim občanům. Pracuje na principu otevřenosti, aktivním zapojování rodičů a občanů a zlepšuje sociální klima školy a komunity. Obsah výuky a jednotlivých kurzů je závislý na zájmu a požadavcích ze strany konkrétních zájemců. Členství ve spolku není podmínkou pro přihlášení ke studiu, má však určité výhody. Můžete se pak osobně podílet na tvorbě programové náplně komunitní školy. Všechny zájemce o osobní vzdělávání srdečně zveme k návštěvě některého kurzu.

Nabídka kurzů Komunitní školy Benešov nad Černou pro podzim 2016

Již dva roky pro naše spoluobčany připravujeme nabídku volnočasových aktivit pod hlavičkou Komunitní školy Benešov nad Černou. Právě nastal čas pro přípravu dalšího programu, a proto jsme tu s novou anketou. Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše názory a postřehy. Vyplněnou anketu, prosím, odevzdejte v knihovně.

ANKETA zde

Cvičení jógy pro dospělé po kratší přestávce pokračuje dalším kurzem od 1. února 2016. Přijďte se rozhýbat. Cena 750,- Kč za 10 lekcí, pro seniory 650,-.


27.9.2015
První lekce jógy pro dospělé začíná v pondělí 5.10.2015 od 17:00 ve sporotvní hale v Benešově nad Černou.
10 lekcí - 750,- Kč, pro seniory 650,- Kč. Při platbě jednotlivých hodin 85,- Kč/hod.
Více zde.


31.7.2015
12. září 2015 od 13:00 hod. budeme pořádat v Benešově nad Černou ve spolupráci s Centrem prevence civilizačních chorob ,,1. přátelský pochod Nordic Walking branou do Novohradských hor“ s edukačním a preventivním programem zdravého životního stylu a zdravého stravování . Více informací zde.8.6.2015   
Závazná přihláška k prázdninové aktivitě pro děti "Hrajeme si o prázdninách" ... zde.


3.5.2015   
Nabídka pro rodiče .
Nově vám letos KŠ Benešov nad Černou nabízí prázdninovou aktivitu pro dětí ve věku 4 - 11 let. Formou “dětské skupiny” zajistíme ve dvou prázdninových týdnech od 27. července do 7.srpna 2015 (podle uzavření MŠ Sedmikráska) vždy v době od 8:00 do 16:00 denní program pro děti.  

Poplatek za službu činí 500,- Kč za jeden týden. Oběd pro děti v ceně. Svůj zájem o tuto aktivitu nahlaste nejpozději do konce května 2015 na tel. 727814457 nebo v knihovně.


3.5.2015
Závazné přihlášky ke studiu - jazykové kurzy 2015/2016

anglický jazyk - zde
německý jazyk - zde

Pozvánka
20.4.2015 od 18:00 se v knihovně koná schůzka rady
Komunitní školy Benešov nad Černou, z.s.

Program:
Zahájení a informace o činnosti KŠ Benešov n. Č. v prvním pololetí 2015
Účetní zpráva za rok 2014.
Doplnění stanov o termín plateb členských příspěvků v daném roce.  (Na základě účetní zprávy).
Návrh inzerce v katalogu řemesel.
Host
Mgr. Jana Boušová  - předsedkyně KŠ Borovany Jak to chodí jinde?
Diskuse

Máte-li jakýkoliv dotaz k činnosti, provozu nebo k náplni kurzů KŠ, přijďte si popovídat.
Za radu KŠ Růžena Lepšová, předsedkyně KŠ Benešov nad Černou

13.2.2015
Trénování paměti

Ve čtvrtek 12.2. 2015 jsme zahájili úvodním setkáním kurz trénování paměti v benešovské knihovně. Po dohodě se zájemci budou termíny jednotlivých lekcí domlouvány průběžně vzhledem k časovým možnostem všech zúčastněných. První lekce začne ve středu 18.2. od 17:00 hodin v knihovně. Přijďte zjistit, co trénování paměti obnáší. Srdečně zveme. http://www.knihovnabenesovnc.estranky.cz/clanky/trenovani-pameti/

27.1.2015
Trénování paměti

Na základě odevzdaných anketních lístků a webového formuláře byl jedním z vybraných kurzů také Kurz trénování paměti. Úvodní informativní setkání zájemců proběhne ve čtvrtek 12.února 2015 od 16.00 v knihovně. Dále bude kurz probíhat dle dohody zájemců. Kurz bude v celkovém rozsahu 10 lekcí, Jedna lekce - 2x45 min. Cena kurzu 40,- Kč za jednu lekci.

"Cílem trenérů paměti je, aby senioři, ale nejen oni,  byli schopni využít techniky a strategie pro lepší zapamatování v jejich každodenním životě. Naší specialitou je tzv. „Terapie příjemného šoku“. Účastníci si prostřednictvím koncentračního cvičení a používáním komplexních paměťových strategií jako asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými technikami ověří, že jejich paměť je stále ještě funkční. Senioři na základě této zkušenosti začnou přistupovat ke každé nové informaci s pozitivním očekáváním, že si ji zapamatují, což ovlivňuje výsledek. Tento přístup vede k okamžitému zvýšení sebevědomí a sebehodnocení účastníků našich kurzů, které se následně odrazí ve zvýšení kvality života seniorů obecně, protože začnou zvládat problémy denního života s daleko větším přehledem. Volíme individuální přístup a trénink přizpůsobujeme schopnostem klienta s jediným cílem, a to, že klient musí uspět a zažít pocit vítězství."  
(zdroj: http://www.trenovanipameti.cz)

19.1.2015

Platby kurzů angličtiny a němčiny ve 2. pololetí 2014/2015
číslo účtu 265549648/0300
, částka 1490,-, němčina variabilní symbol 12015, angličtina variabilní symbol 22015.

19.1.2014
Kurz Jógy

Kurz o délce 10ti lekcí bude probíhat od pondělí 26. ledna 2015.
K
urzovné: 750,-/10 lekcí, senioři 650,- /10lekcí, jednotlivé hodiny 85,- Kč/hod.
Platb
a: číslo účtu 265549648/0300, variabilní symbol 3215 nebo v hotovosti v knihovně od 27.1.2015.


Komunitní škola Benešov nad Černou připravila pro zájemce víkendový workshop ZÁKLADY NOVINAŘINY (s přímým zapojením účastníků).
Dozvíte se: jaké oblasti se věnovat, správné zdroje ve článku, rozhovory, ankety, reportáže, kauzy, správná stavba článků, práce v terénu, nové trendy, rozdíly mezi novinami, weby, magazíny.
Vyzkoušíme si vlastní články, rozhovory, můžeme vyrazit do terénu atd.
Kurz proběhne 1. - 2. listopadu 2014 od 9:00
16:00 v knihovně v Benešově nad Černou
Kurzovné na oba dny 500,- na osobu. Občerstvení zajištěno.
O lektorovi:
Zástupce šéfredaktora Budějcké Drbny, PR specialista a copywriter, dopisovatel odborných magazínů, bývalý redaktor Deníku, časopisů Hardrocker a Pařát.

Přihlásit se můžete v knihovně v Benešově nad Černou, prostřednictvím emailu
knihovna@benesovnc.cz nebo na tel. čísle 727814457 nejpozději do 24.10.2014.

Kurz pletení z pedigu

Kurz bude probíhat v říjnu - listopadu 2014 a bude sestaven ze 6-ti samostatných 2-3 hodinových bloků.
Zájemci se naučí základy pletení z pedigových proutků a výsledkem každého bloku bude minimálně jeden výrobek, který si odnesou domů.  Cena za kurz se bude odvíjet od počtu účastníků, ale neměla by přesáhnout částku 600,- na osobu a kurz. Náklady na materiál jsou započítány v ceně kurzu.
Máte-li zájem o účast v kurzu, můžete se přihlásit v knihovně, na adrese knihovna@benesovnc.cz nebo vyplnit přihlášku do 26.9.2014.
Kurzovné můžete zaplatit v knihovně nebo na číslo účtu Komunitní školy Benešov nad Černou, z.s. 265549648/0300 , VS 52014.

Přihláška zde.

Kurz cvičení PILATES
Úvodní hodina 8.9. 2014 od 17.00
Další hodiny
vždy v pondělí od 17:00
ve sportovní hale.

 
 

23.4. 2014  
Komunitní škola Benešov nad Černou Vás zve ke studiu anglického jazyka. Kurz bude probíhat ve školním roce 2014/2015 ve dvou studijních semestrech.
Začátek 1. semestru ve středu 17.září 2014 od 16:30 do 18:00. Výuka bude probíhat v budově Základní školy Benešov nad Černou. Lektor Markéta Nová.
Cena kurzu: Kurzovné za jeden semestr 1490,- Kč /os + 600,- Kč na učebnici.
Závaznou přihlášku nutno odevzdat do 25.5. 2014 a zálohu 500,- uhradit do 30.5.2014.
V případě uhrazení zbývající částky do 31.7.2014  40% sleva z ceny kurzu.
Platbu lze uhradit ve 3 splátkách v hotovosti v knihovně v Benešově nad Černou.

PŘIHLÁŠKA - ZDE.

23.4. 2014  
Komunitní škola Benešov nad Černou Vás zve ke studiu německého jazyka. Kurz bude probíhat ve školním roce 2014/2015 ve dvou studijních semestrech.
Začátek 1. semestru v úterý 16.září 2014 od 16:30 do 18:00. Výuka bude probíhat v budově Základní školy Benešov nad Černou. Lektor Ivana Hokrová .
Cena kurzu: Kurzovné za jeden semestr 1490,- Kč /os + učebnice.
Závaznou přihlášku nutno odevzdat do 25.5. 2014 a zálohu 500,- uhradit do 30.5.2014.
V případě uhrazení zbývající částky do 31.7.2014  40% sleva z ceny kurzu.
Platbu lze uhradit ve 3 splátkách v hotovosti v knihovně v Benešově nad Černou.

PŘIHLÁŠKA - ZDE.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky