o mateřské škole -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

o mateřské škole

Mateřská škola

Naše mateřská škola je dvoutřídní, s celkovou kapacitou 46 dětí. Je umístěna uprostřed obce, v 1. patře budovy bývalé Základní školy na náměstí. Provoz je celodenní od 6.45 do 16.30 hodin. V suterénu je tělocvična vybavená tradičním i drobným tělovýchovným nářadím a náčiním. Přilehlá zahrada je situována na jižní stranu, je vybavena několika zahradními průlezkami, pískovištěm, zahradním domečkem, houpačkami, houpadly. Děti mají k dispozici různé sportovní potřeby, včetně koloběžek a tříkolek. Zahrada poskytuje dětem možnost aktivního prožití pobytu venku, umožňuje jim tvořivou hru a pohyb. Blízké okolí je velmi rozmanité, vhodné k vycházkám. Do přírody to máme „co by kamenem dohodil“.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení.

Kromě běžné nabídky standardních aktivit nabízíme našim dětem i speciální programy a aktivity:

 • Cvičení rodičů s dětmi

 • Logopedická prevenceEkologické aktivity ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Šípek

 • Předplavecký výcvik v Č. Krumlově

 • Akce pro rodiče a děti (Drakiáda, Čarodějnice, sjíždění Vltavy, společné výlety)

 • Divadlo v naší mateřské škole i v dalších místech kraje

 • Výlety do blízkých i dalekých míst

 • Oslava Mezinárodního dne dětí (karneval, Kreslení „U kašny“)

 • Zimní rekreace dětí

 • Mikulášská nadílka

 • Vystoupení na akcích Obecního úřadu (Vítání občánků)

 • Fotodokumentace, videozáznamy, možnost zapůjčení knih s tématikou vzdělávání, výchovy, rodiny

 • Seznamování s dopravní tématikou – bezpečností (dopravní hřiště v Č. Krumlově)


Výchovná práce v mateřské škole probíhá podle Rámcového výchovného programu pro předškolní vzdělávání, z něhož vychází Školní vzdělávací program „Svět kolem nás“ , který realizujeme v 10 integrovaných blocích:

 • Začínáme spolu

 • U nás na zahradě

 • Podzim u nás na vsi

 • Těšíme se na Vánoce

 • Zima u nás na vsi

 • Masopustní čas

 • Jaro u nás na vsi

 • Svět kolem nás

 • Tady jsem doma

 • Hurá na prázdniny


Každá část má nabídku týdenních bloků, z které čerpáme (a vybíráme si z ní) při vytváření i realizaci třídních vzdělávacích programů.

Veškerá naše vzdělávací snaha směřuje k vytváření na činnost zaměřených a prakticky využitelných výstupů - které děti co nejlépe připraví do života:

 • k učení

 • k řešení problémů

 • komunikativních

 • sociálních a personálních

 • činnostních a občanských

Dětem chceme předávat a zprostředkovávat základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy, vzdělávání a prožitků. Rozvíjet jejich tvořivost, samostatnost, zdravé sebevědomí, chápat a prožívat svět kolem sebe.

Cílem naší školy je pomoci dětem v jejich rozvoji a učení podle jejich zájmů, možností a potřeb, poskytovat výchovnou a sociální péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami i dětem talentovaným.
U dětí s vadou řeči provádíme individuální logopedickou péči ve spolupráci se specialistou. Individuálně se věnujeme dětem s odkladem školní docházky, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.


Naše snaha směřuje k tomu, aby se u nás dítě cítilo dobře, bylo spokojené.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky