Projekty MŠ - ZŠ a MŠ Benešov nad Černou

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Projekty MŠ

Mateřská škola

Mateřská škola byla zapojena v projektech:

Podpora rozvoje MŠ Sedmikráska Benešov nad Černou
Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001318
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do základní školy a profesní rozvoj pedagogů.
Pedagogové absolvují akreditované vzdělávací programy dalšího vzdělávání:

  • osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole

  • kurz asistenta logopeda prevence častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí

  • inkluze

Pedagogové budou mít možnost sdílení a výměny vzájemných zkušeností.
Z projektu bude možné poskytnout dočasnou personální podporu
školního asistenta.
Na celý projekt je poskytována finanční podpora z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky