Provozní řád -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Provozní řád

Školní jídelna

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Provozní řád je stanoven v souladu se zněním vyhlášky MŠMT č. 107/2005Sb., o školním stravování.


Forma plateb

HOTOVĚ v kanceláři školní jídelny od 7.00 16.00 hod. nejpozději první dva pracovní dny v měsíci, ve kterém se bude žák stravovat. Lze hradit i poslední den předchozího měsíce do 15.30hod. (případné změny budou oznámeny).

Přihlášku odevzdají
 i žáci, kteří se případně začnou stravovat během roku nebo budou mít stravu jen v určitých dnech.
Dokupovat lze denně do 7.15hod.


Odhlašování obědů

Den dopředu na tel. 380322159 či osobně v jídelně, kuchyni (do 14.00 hod.) nebo e mailem jidelna@zsbenesovnc.cz kdykoliv.
Uveďte: jméno, třídu, data odhlašovaných dní.
Odhlášky se přijímají nejpozději v aktuální den do 7.15 hod.
Přeplatky za odhlášené obědy se převádí do následného měsíce.

Pokud dítě náhle onemocní a odhláška již na ten den nemůže být přijata, má rodič nárok si zaplacený oběd vyzvednout do přinesené čisté nádoby (ne skleněné), a to v době 10.45- 13.00hod. Takto vydaná strava je určena k okamžité spotřebě.
Nárok na dotovaný oběd je pouze v první den nemoci dítěte, další dny musí být řádně odhlášeny. Je nutné v nepřítomnosti žáka odhlašovat stravu, jinak je žák stále přihlášen a oběd účtován. Pokud je žák ve škole, stravuje se v jídelně, jídlo nelze odnášet.


Ukončení stravování

Rodiče nahlásí vedoucí ŠJ tuto skutečnost a vyrovnají  pohledávky.


Výdejní doba obědů

Výdej obědů:  11.00 - 11.35 hod., 12.00 - 12.40 hod., 13.00 - 13.25 hod.

Cena oběda je uvedena v tabulce a zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, nápoj a dezert (moučník, ovoce, mléčný výrobek, chléb s pomazánkou, zeleninu), který je podáván o velké přestávce jako „svačinka“. Přídavky jsou umožněny.
Cena se může během roku měnit. Pro určení ceny je rozhodný školní rok, v němž žák dosáhne příslušného věku.

STRÁVNÍCI JSOU POVINNI se chovat v jídelně ohleduplně, učit se správným návykům v souladu s hygienickými a společenskými pravidly. Při stolování se řídí pokyny ved. školní jídelny, dozorujícího pedagoga a kuchařek.

                                                                                              Marie Juhaniaková, vedoucí ŠJ


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky