Rozvoj technických dovedností -

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Rozvoj technických dovedností

Projekty

Číslo Prioritní osy:

1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

1.1

Příjemce:

Základní škola Benešov nad Černou

Název projektu:

Polytechnická výchova v ZŠ Benešov nad Černou

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/57.0633

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Základní informace o projektu

Cíl realizace klíčové aktivity:
Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny. Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení.


Popis realizace:
Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Učitel vybere typ výrobku, při samotné realizaci zhotovování budou žáci vytvářet portfolio. Pro práci budou mít žáci k dispozici pracovní list s nákresem výrobku a popis postupu práce. V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků, jako je např. spolupráce, komunikace, schopnost řešení problémů, aj. Z průběhu realizace zpracuje každý žák své portfolio, které bude obsahovat vlastní sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele.
Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky i pedagoga. Aktivitu je možné realizovat i formou projektového dne.
Foto z průběhu vytváření výrobků - zde.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky